Duplexonderzoek van de dialyse-shunt (Folder)

Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Duplexonderzoek van de dialyse-shunt (Folder)

Er is voor u een afspraak gemaakt voor een duplexonderzoek van de dialyse-shunt op het Vaatlaboratorium. Dit is een echografisch onderzoek waarbij de dialyse-shunt met behulp van geluidsgolven in beeld wordt gebracht. Ook kan op deze manier de bloeddoorstroming worden gemeten. Wij hopen dat u zich met behulp van deze folder goed kunt voorbereiden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

Het onderzoek vindt plaats op het Vaatlaboratorium. Als er niemand aanwezig is achter de balie mag u in de wachtruimte plaatsnemen. Voordat het onderzoek begint, vragen wij u om het te onderzoeken lichaamsdeel te ontkleden.

Punt van aandacht

Het duplexonderzoek kan alleen plaatsvinden op dagen dat u niet gedialyseerd wordt, of op de dag van de dialyse voordat u gedialyseerd wordt.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant van de afdeling.

Gedurende het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. De laborant brengt een gelei aan op de huid. Dit is om een goede geleiding van de geluidsgolven te krijgen. Daarna gaat de laborant met een apparaatje over de huid, waardoor de bloedvaten (in kleur) op het beeldscherm van het echoapparaat zichtbaar zijn. Dit is niet pijnlijk. Ook kan uw bloedstroom tijdens het onderzoek hoorbaar zijn.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten tot 1 uur.

Uitslag

Het resultaat van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Verhinderd

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, dan dient u tenminste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de afdeling.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met het Vaatlaboratorium

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Vaatlaboratorium
040 – 239 87 80

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden