Duplexonderzoek van de halsslagaders (Folder)

Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Duplexonderzoek van de halsslagaders (Folder)

Er is voor u een afspraak gemaakt voor een duplexonderzoek van de hals op het Vaatlaboratorium. Dit is een echografisch onderzoek waarbij de slagaders met behulp van geluidsgolven in beeld worden gebracht. Ook kan op deze manier de bloedstroom worden gemeten.

Wij hopen dat u zich met behulp van deze folder goed kunt voorbereiden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

Het onderzoek vindt plaats op het Vaatlaboratorium. Als er niemand aanwezig is achter de balie mag u in de wachtruimte plaatsnemen. In principe hoeft u zich niet uit te kleden.

Speciale voorbereidingen zijn niet nodig. Wel vragen we u geen halssieraden of coltrui te dragen.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant van de afdeling. Gedurende het onderzoek ligt u zo plat mogelijk op een onderzoektafel. De laborant brengt een gelei aan op de huid. Dit is om een goede geleiding van de geluidsgolven te krijgen. Daarna gaat de laborant met een apparaatje over de huid, waardoor de bloedvaten (in kleur) op het beeldscherm van het echoapparaat zichtbaar zijn. Dit is niet pijnlijk. Ook is uw bloedstroom tijdens het onderzoek ook hoorbaar. Het onderzoek duurt ongeveer 15 tot 45 minuten.

Uitslag

Het resultaat van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij het volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, dan dient u tenminste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de afdeling.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met het Vaatlaboratorium.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Vaatlaboratorium
040 – 239 87 80

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden