Duplexonderzoek van de slagaders van armen of benen (Folder)

Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Duplexonderzoek van de slagaders van armen of benen (Folder)

Er is voor u een afspraak gemaakt voor een duplexonderzoek van de armen of de benen op het Vaatlaboratorium. Dit is een echografisch onderzoek waarbij de slagaders met behulp van geluidsgolven in beeld worden gebracht. Ook kan op deze manier de bloedstroom worden gemeten.

Wij hopen dat u zich met behulp van deze folder goed kunt voorbereiden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

Het onderzoek vindt plaats op het Vaatlaboratorium of op de polikliniek Chirurgie. Als er niemand aanwezig is achter de balie mag u in de wachtruimte plaatsnemen. Voordat het onderzoek begint vragen wij u om het te onderzoeken lichaamsdeel te ontkleden.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant van de afdeling. Gedurende het onderzoek ligt u op een onderzoektafel. De laborant brengt een gelei aan op de huid. Dit is om een goede geleiding van de geluidsgolven te krijgen. Daarna gaat de laborant met een apparaatje over de huid, waardoor de bloedvaten (in kleur) op het beeldscherm van de computer zichtbaar zijn. Dit is niet pijnlijk. Eventueel is uw bloedstroom tijdens het onderzoek ook hoorbaar.

Het onderzoek van elke arm of elk been duurt ongeveer 15 tot 45 minuten.

Uitslag

Het resultaat van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij het volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, dan dient u tenminste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de afdeling.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met het Vaatlaboratorium.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Vaatlaboratorium
040 – 239 87 80

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden