Echocardiogram via de slokdarm (onder een roesje) (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Echocardiogram via de slokdarm (onder een roesje) (Folder)

Binnenkort komt u naar het Catharina Ziekenhuis voor een echocardiogram via de slokdarm (Trans Oesophagaal Echocardiogram, ofwel TEE). Een TEE is een inwendig onderzoek, waarbij het hart vanuit de slokdarm wordt bekeken. Dit gebeurt met een buigzame slang die geluidsgolven uitzendt. Tijdens het onderzoek wordt u via een infuusnaaldje in uw arm, met het middel Dormicum®,  in een lichte ‘slaap’ gebracht.

Voorbereiding

Om het risico van het onderzoek en het toedienen van het ‘slaapmiddel’ vast te stellen, dient u voor het onderzoek een formulier in te vullen met uw gegevens.

Vanaf zes uur vóór het onderzoek mag u niet meer eten, drinken of roken. Medicijnen die u gebruikt mag u eventueel innemen met een klein slokje water. Voordat het onderzoek begint, verzoeken wij u uw eventuele gebitsprothese uit te doen. Heeft u eigen tanden, dan krijgt u een zogenaamd ‘bitje’ in uw mond om beschadiging aan de slang te voorkomen.

Plaats van het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Hartfunctie. U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de secretaresse. Een medewerker van de afdeling Hartfunctie zal u ophalen voor het onderzoek. Na het onderzoek slaapt u gedurende minimaal twee uur uit op afdeling Kortverblijf & dagverpleging.

Het onderzoek

U wordt verzocht het bovenlichaam te ontbloten en daarna in het bed te gaan liggen. U krijgt drie plakelektroden op uw borst om uw hartslag vast te leggen. U wordt met een armmanchet aangesloten op een automatische bloeddrukmeter. Uw ademhaling wordt met behulp van een vingerclip gecontroleerd. In een ader in uw arm krijgt u een infuusnaald. De arts vraagt u om op uw rechterzij te draaien. Het slaapmiddel wordt toegediend. Als u in lichte slaap bent, wordt de slang ingebracht om het onderzoek te verrichten. U blijft onder bewaking en wordt (mogelijk nog slapend) in bed naar de afdeling Kortverblijf & dagverpleging gebracht.

Een combinatie met andere onderzoeken raden we af. Dit omdat u nuchter moet zijn en het mogelijk te vermoeiend voor u is.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten. Het uitslapen duurt twee tot vier uur.

Nazorg

U mag gedurende ongeveer twee uur na het onderzoek niet eten, drinken, snoepen of roken, omdat u zich door de verdoving kunt verslikken. Op de afdeling Kortverblijf & dagverpleging blijft u onder controle. Als u goed wakker bent, mag u het ziekenhuis verlaten.

Let op: u mag zelf niet autorijden en dient begeleid te worden door een volwassene.

Wij adviseren u om in de eerste 24 uur na het onderzoek geen belangrijke beslissingen te nemen. Ook mag u geen gevaarlijke apparaten bedienen of motorrijtuigen besturen. Alcoholgebruik is niet toegestaan.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog bij het volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Hartfunctie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een coassistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek? Aarzel dan niet om te bellen naar de afdeling Hartfunctie. Heeft u vragen over uw verblijf in het ziekenhuis, neem dan contact op met de afdeling Kortverblijf & dagverpleging.

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis, kunt u met uw vragen terecht bij een verpleegkundige op de afdeling waar u verblijft.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Hartfunctie
040 – 239 87 60

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging
040 – 239 78 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdelingen Hartfunctie en Kortverblijf & dagverpleging kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden