Echogeleide biopsie van de borst/ lymfeklier (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Echogeleide biopsie van de borst/ lymfeklier (Folder)

Uw behandelend arts heeft voor u een biopsie onder echogeleide aangevraagd. Bij dit onderzoek wordt een stukje weefsel weggenomen en in het laboratorium nader bekeken op mogelijke afwijkingen.

In deze folder vindt u algemene informatie over het onderzoek. Het kan zijn dat het onderzoek bij u iets anders verloopt.

Wat is een echogeleide biopsie?

De radioloog of uw behandelend arts bepaalt of bij u een biopsie nodig is. De radioloog neemt de biopsie af met behulp van echografie.

Echografie is een geavanceerde techniek, waarmee met behulp van geluidsgolven afbeeldingen van de borsten en lymfeklieren in de oksel worden gemaakt. Zo is het mogelijk om precies de plaats te bepalen waar bij u het stukje weefsel moeten worden weggenomen. Voor een biopsie wordt de plek lokaal verdoofd.

Voorbereiding

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze gewoon blijven gebruiken.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, moet u soms tijdelijk stoppen met deze medicijnen. Het tijdelijk stoppen van bloedverdunnende medicijnen gebeurt altijd in overleg met uw behandelend arts of de verpleegkundig specialist. 

Het verloop van het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de aanmeldzuil van de afdeling Radiologie. De doktersassistente roept u binnen als u aan de beurt bent. Tijdens het onderzoek ligt u met ontbloot bovenlichaam op een onderzoeksbank. Allereerst bepaalt de radioloog met het echoapparaat de plek waar de naald geplaatst moet worden. De huid wordt gedesinfecteerd met alcohol.

Biopsie

Bij een biopsie verdoven we de huid. Wanneer de verdoving is ingewerkt, maakt de radioloog een klein sneetje in de huid. Vervolgens worden er met een naald meerdere biopten genomen.

Na het onderzoek maken we de huid weer schoon. U krijgt dan een hechtpleister op de plaats waar de biopsie heeft plaatsgevonden.

Is het onderzoek pijnlijk?

De huid wordt verdoofd.

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt meestal niet langer dan 30 minuten.

Nazorg

Na een biopsie kunt u altijd direct naar huis.

Als de verdoving is uitgewerkt, kan de plek van de biopsie pijnlijk zijn of beurs aanvoelen. Er kan ook een bloeduitstorting ontstaan. U mag indien nodig paracetamol innemen tegen de pijn (maximaal 4x per dag 1000 mg). Gebruik géén aspirine.

  • Draag de eerste dag en nacht een stevige, goed ondersteunende BH.
  • De hechtpleister mag de eerste 24 uur niet nat worden. De pleister laat na enkele dagen vanzelf los, u hoeft geen nieuwe te plakken.
  • We raden af om na de biopsie intensieve arbeid te verrichten of intensief te sporten.

Mogelijke complicaties

  • Hoewel de kans hierop gelukkig erg klein is, kan er een bloeding ontstaan in de borst. Mocht er een bloeding optreden, dan drukt u stevig op de plaats van de biopsie en kunt u contact opnemen met de polikliniek of huisarts. Buiten kantoortijden met de huisartsenpost.
  • Een blauwe plek ter plaatse van het biopt is niet ongebruikelijk, zeker wanneer u bloedverdunners gebruikt.
  • Deze blauwe plek kan aanvoelen als een knobbel in de borst.
  • Het kan 6-8 weken duren voordat de blauwe plek is verdwenen.
  • U kunt een stekende pijn in de borst voelen, dit verdwijnt vanzelf.

Uitslag

Het weefsel dat bij dit onderzoek is verkregen, wordt in het laboratorium onderzocht. De uitslag zal na ongeveer één dag bij uw behandelend arts of verpleegkundig specialist zijn. De uitslag wordt met u besproken.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met uw behandelend arts of met de afdeling Radiologie.

Bij vragen of problemen (zoals nabloeden of veel pijn) kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent of met de afdeling Radiologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedpost (Huisartsenpost).

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Spoedpost (Huisartsenpost)
088 – 876 5151

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden