Echografie (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Echografie (Folder)

Er is voor u een afspraak gemaakt voor een echografie op de afdeling Radiologie. In deze folder vindt u algemene informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie in uw geval anders kan zijn dan is beschreven.

Wat is een echografie?

Bij een echografie worden inwendige organen zoals de galblaas, lever, nieren en blaas zichtbaar gemaakt met geluidsgolven. Deze geluidsgolven hebben een zodanig hoge frequentie, dat ze niet hoorbaar zijn. Daarom wordt dit onderzoek ook wel een ‘ultrageluidsonderzoek’ genoemd. Een apparaatje, dat op de huid wordt geplaatst, is in staat om geluidsgolven uit te zenden en weer op te vangen. Het teruggekaatste geluid wordt omgezet in een beeld op een beeldscherm.

Voorbereidingen

Het onderzoek dat u ondergaat, vereist geen voorbereidingen.

Het onderzoek

In de voorbereidingsruimte wordt u gevraagd het te onderzoeken gedeelte van het lichaam te ontkleden. Hierna gaat u op de onderzoekstafel liggen.

De radioloog brengt gel op uw huid aan. Deze gel dient om de geluidsgolven goed te geleiden. Daardoor kunnen de verschillende organen en/of structuren goed worden afgebeeld. Vervolgens beweegt de radioloog met het apparaatje over de huid. De radioloog slaat beelden op in de computer van datgene wat hij op het beeldscherm ziet. Soms kan de radioloog u vragen om op de linker- of rechterzij te gaan liggen, of om even de adem vast te houden.

Duur van het onderzoek

Het echografisch onderzoek duurt ongeveer 10 tot 30 minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u via de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Verhinderd

Kunt u om dringende redenen niet naar uw afspraak komen, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Radiologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur contact op met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65 (ma t/m vrij van 08.00 tot 17. 00 uur)

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden