Echografie van de blaas (Folder)

Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Echografie van de blaas (Folder)

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken dat bij u een echo-onderzoek (echografie) van de blaas wordt uitgevoerd. Dit onderzoek vindt plaats op het Urologisch Behandel Centrum van het Catharina Ziekenhuis. In deze folder vindt u algemene aanvullende informatie over dit onderzoek. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dit zo is dan bespreekt uw behandelend arts dit met u.

Wat houdt een echografie van de blaas in?

Bij dit onderzoek bepaalt de onder-zoeker de mogelijke hoeveelheid urine die na het plassen in de blaas achterblijft. Dit gebeurt met een apparaatje op de huid, dat geluidsgolven uitzendt en opvangt. Deze geluidsgolven hebben zo’ n hoge frequentie, dat u ze niet kunt horen. Door de weerkaatsing van de geluidsgolven ontstaat een beeld van de inhoud van de blaas.

Aandachtspunten vooraf

De echografie van de blaas wordt meestal gecombineerd met een uroflowmetrie (een onderzoek naar de kracht van de urinestraal). Over dit onderzoek bestaat een aparte folder. Eerst vindt de uroflowme-trie plaats en daarna de echografie, om te bepalen of er na het plassen nog urine in de blaas is achtergebleven.

  • Als u eerst een uroflowmetrie krijgt en daarna een echografie, moet u met een volle blaas naar het ziekenhuis komen.
  • Als er alleen een echografie van de blaas gemaakt wordt, hoeft u niet met een volle blaas te komen. Omdat de blaas dan juist leeg moet zijn, vragen wij u vlak voor het onderzoek uit te plassen.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de secretaresse van het Urologisch Behandel Centrum (UBC)

U gaat op een behandelbed liggen en ontbloot uw onderbuik. De onderzoeker brengt eerst een gelei aan op de huid van uw buik. Deze gelei dient voor een goede geleiding van de geluidsgolven. Door het apparaatje over de huid te bewegen, wordt de blaas in beeld gebracht. Het onderzoek is niet belastend of pijnlijk en duurt niet langer dan ongeveer 5 minuten.

De uitslag van het onderzoek krijgt u bij het volgende polikliniekbezoek van uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie of met het Urologisch Behandel Centrum

Verhinderd

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, geeft u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren door aan de polikliniek Urologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Urologisch Behandel Centrum (UBC)
040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Urologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden