Een ongeval met de neus bij kinderen (Folder)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Een ongeval met de neus bij kinderen (Folder)

Uw kind heeft neusklachten door een ongeval, in medische termen een ‘neustrauma‘ genoemd. Daarom heeft uw huisarts of de arts van de afdeling Spoedeisende Hulp voorgesteld om de KNO-arts naar de neus van uw kind te laten kijken. Deze folder geeft u informatie over wat de KNO-arts dan met u en uw kind bespreekt en doet. Het is goed om u te realiseren dat voor uw kind persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een neustrauma?

Van een neustrauma is sprake wanneer de neus betrokken is bij een (onge)val, slag of stoot. Hierdoor kan de neus beschadigd raken. Deze beschadiging kan aan zowel de buiten- en/of aan de binnenkant zijn. In sommige gevallen is de beschadiging aan de buitenkant te zien of te merken in de vorm van een zwelling en scheefstand van de neus, in andere gevallen niet.

Ouders schrikken meestal flink wanneer een kind op zijn neus is gevallen of geslagen. Het kind heeft dan vaak ook een bloedneus. Enkele bloeddruppels lijken al snel ernstig, door de bloedvlekken op de kleding, terwijl het dikwijls gelukkig erg mee valt. Verder zwelt de neus al snel flink op, ook bij een lichte kneuzing. De neus is erg gevoelig, vooral het binnenin gelegen slijmvlies is kwetsbaar. Naast de schrik door bloed en dergelijke is het natuurlijk ook de pijn waarvan kinderen (en hun ouders) soms schrikken.

Wat kunt/moet u zelf doen?

Direct nadat uw kind zich heeft bezeerd en een bloedneus heeft, kunt u het beste het volgende doen:

 1. Blijf zelf rustig en laat uw kind licht vóórovergebogen zitten ( dus niet achterover zoals veel mensen denken!) Hierdoor kan het bloed dat achter de neus-/keelholte inloopt makkelijk uitgespuugd worden.
 2. Laat uw kind- als het kan- voorzichtig de neus snuiten in een theedoek of handdoek (jonge kinderen kunnen dit vaak nog niet). Door het snuiten worden slijm en bloed uit het gebied van de bloeding verwijderd. Dit kan even vies en/of vervelend zijn.
 3. Knijp de neus voorzichtig zó dicht: Druk de bloedende neushelft licht tegen de neusvleugel, net onder het neusbeen. Als u niet weet uit welk neusgat het bloed komt, druk dan beide neushelften tegen het neusbeen dicht.
 4. Houdt dit zeker 10 minuten vol. Let goed op de tijd, want vaak wordt de neus te kort dicht gedrukt en gaat deze hierdoor opnieuw bloeden. Als de neus opnieuw gaat bloeden, moet u deze opnieuw 10 minuten dichtknijpen.
 5. Houd daarna ongeveer 10 minuten een washandje met koud water op de neus. Dit vermindert de pijn en gaat de zwelling wat tegen.
Als de bloeding is gestopt
 • Zorg ervoor dat uw kind minstens twee dagen niet in de neus peutert of de neus snuit.
 • Wacht met buiten spelen tot de volgende dag.
 • Laat uw kind die dag geen warme dingen eten of drinken, een warme douche of bad te nemen of in de zon gaan. Door de warmte gaan de bloedvaten verder open staan en kan de neus weer gaan bloeden.

Wanneer moet u contact opnemen?

In de onderstaande gevallen is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • als de neus van uw kind verstopt zit of scheef staat;
 • wanneer uw kind na enkele dagen steeds moeizamer door de neus kan ademhalen;
 • als uw kind méér pijn in de neus krijgt;
 • wanneer uw kind koorts krijgt die hoger is dan 38°Celsius.

Neem dan contact op met de huisarts voor overleg. Deze kan als het nodig is een doorverwijzing regelen naar de KNO-arts.

Wat kunt u verwachten bij de KNO-arts?

Onderzoek door KNO-arts is bedoeld om te bekijken welke schade er mogelijk is. De KNO-arts bekijkt hiervoor de neus zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant.

Zwelling

Zwelling van de neus aan de binnenkant veroorzaakt al snel neusverstopping. De neus kan ook aan de buitenkant opzwellen. Direct na de val is het vanwege de zwelling moeilijk te beoordelen of – en zo ja wat – er beschadigd kan zijn. Door de zwelling is vaak ook niet goed te zien of de neus scheef staat.

Een gebroken neus?

Of de neus wel of niet gebroken is, is vaak pas later goed te beoordelen. Het kan dus zijn dat de KNO-arts vraagt of u met uw kind na een paar dagen weer terug komt. Pas als de zwelling is verminderd, kan worden beoordeeld of de neus scheef staat en gebroken is. In de meeste gevallen blijkt na een aantal dagen dat de beschadiging meevalt en dat de neus na het slinken van de zwelling weer recht komt te staan.

Als de neus is gebroken dan kan de KNO-arts binnen een week na de val de neus rechtzetten. Dit gebeurt meestal op de operatiekamer onder narcose. Het rechtzetten van de neus is belangrijk, omdat anders het uitgroeien van de neus bij een kind wordt verstoord. Na de ingreep zit er gedurende enkele dagen een tamponnetje in de neus en zit er aan de buitenkant een (gips)spalk. De neus is dan gedurende deze dagen helemaal verstopt en uw kind kan hierdoor alleen door de mond ademen.

Als de neus van uw kind operatief moet worden rechtgezet, krijgt u aanvullende informatie over de voorbereiding, ingreep en opname van uw kind en de nazorg.

Informatie en toestemming

Het kan zijn dat u in overleg met de KNO-arts besluit om de neus van uw kind operatief recht te laten zetten. Als uw kind jonger dan twaalf jaar is, heeft de arts daarvoor uw toestemming nodig. Is uw kind twaalf jaar of ouder dan is behalve uw toestemming ook de toestemming van uw kind zélf nodig. Vanaf zestien jaar mag uw kind zelfstandig over een medische behandeling beslissen. Toestemming kunt u alleen geven nadat de arts u geïnformeerd heeft over onder andere de aandoening, mogelijke onderzoeken en behandeling(en), gevolgen, mogelijke risico’s en vooruitzichten en over eventuele andere mogelijkheden. Ook uw kind zélf heeft recht op informatie van de arts, passend bij zijn begripsvermogen. De arts legt alles aan u en uw kind uit tijdens uw polikliniekbezoek. De arts heeft ook informatie over uw kind van ú nodig, bijvoorbeeld of uw kind andere ziektes heeft, medicijnen nodig heeft of ergens allergisch voor is.

Met behulp van deze folder kunt u uw kind voorbereiden op de ingreep. Het stelt kinderen over het algemeen gerust als ze vooraf weten wat er in het ziekenhuis gaat gebeuren.

Aan de hand van de informatie die de arts u heeft gegeven, beslist u of u toestemt in de behandeling. Over de rechten van uw kind kunt u meer lezen in de brochure ‘Rechten en plichten’.

Tot slot

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen? Noteer deze dan, bijvoorbeeld in deze brochure. Het kan prettig zijn om iemand mee te nemen naar gesprekken, die mee kan luisteren en belangrijke zaken op kan schrijven. De KNO-arts beantwoordt graag uw vragen over de keel-, neus- en oorproblemen en de behandeling daarvan. De anesthesioloog beantwoordt uw vragen over de narcose.

Contactgegevens

 • Voor het maken van een poliklinische afspraak:Polikliniek KNO, telefoonnummer: 040-239 71 30
 • Voor het maken van een operatie-afspraak
  Secretariaat KNO, telefoonnummer 040- 239 71 32
 • Bij vragen over de narcose:
  Polikliniek Pre-operatieve screening, telefoon: 040- 239 85 01

Bent u op de afgesproken datum of tijd en/of tijd verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de polikliniek KNO, het liefst minstens een week vóór de ingreep. Als u dit op tijd doet, kan een andere wachtende patiënt worden ingepland.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden