Eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV’er) (Folder)

Algemeen
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Eerst verantwoordelijke verpleegkundige (EVV’er) (Folder)

U of uw naaste ligt opgenomen op de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling werken onder andere verpleegkundigen en verpleegkundigen in opleiding. Uit het verpleegkundig team krijgt u twee Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundigen toegewezen. Dit worden EVV’ers genoemd. In deze folder leest u meer over deze verpleegkundigen.

Wat kunt u verwachten van een EVV’er?

De EVV-er houdt de verpleegkundige zorg in de gaten en oordeelt of de zorg zo goed mogelijk verloopt. De verpleegkundige begeleidt en ondersteunt u extra gedurende opname als dat nodig is. Het inzetten van een EVV’er kan prettig zijn bij een moeizaam ziekteverloop, langdurige opname of ingewikkelde thuissituatie.

Welke taken heeft de EVV’er?

De EVV’er houdt u gedurende de opname in het ziekenhuis in de gaten. Ook coördineert de EVV’er uw zorg van opname tot ontslag. Als uw twee EVV’ers bekend zijn, ontvangt u binnen één week een zorggesprek met hen. Het streven is om dit zorggesprek elke week te herhalen, afhankelijk van uw behoefte.

Wie zijn uw EVV’ers?

De EVV’ers zijn twee verpleegkundigen of een verpleegkundige in opleiding onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige. De gediplomeerd verpleegkundige neemt de eindverantwoordelijkheid. Als een EVV’er voor langere tijd afwezig is, wordt een andere verpleegkundige uw EVV’er.

Zorggesprek

Tijdens het zorggesprek willen we met u en eventueel uw naaste bespreken hoe tevreden u bent over de zorg die u krijgt. Zijn er zaken die u liever anders wilt? Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden? Zijn er knelpunten en/of verbeterpunten? Dan bekijkt de EVV’er samen met u en/of uw naaste wat de mogelijkheden zijn om dit te regelen en te verbeteren.

Communicatie

Bij een opname in het Catharina Ziekenhuis zijn er vaak familieleden en/of naasten die willen weten hoe het met u gaat. Het Catharina ziekenhuis gaat zorgvuldig om met het verstrekken van informatie. In verband met de privacywet geven wij alleen informatie aan de patiënt of aan de eerste contactpersoon van de patiënt. De communicatie naar andere familieleden en/of naasten gaat altijd via uw eerste contactpersoon.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met uw verpleegkundige.

Contactgegevens

Catharina ziekenhuis
040-239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden