Farmacogenetica (Folder)

Laboratorium
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Farmacogenetica (Folder)

Als uw geneesmiddelen niet goed werken doordat uw lichaam medicijnen verkeerd afbreekt, kan dat ernstige gevolgen hebben. Het kan dan zijn dat u daarom minder of juist meer dan de standaard dosis nodig hebt. Dit kunt u meestal niet weten. Met farmacogenetica kan dit onderzocht worden. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Wat is farmacogenetica?

Farmacogenetica is het onderzoeken van uw DNA om in te kunnen schatten hoe snel geneesmiddelen worden afgebroken door uw lichaam.

Afbraak van geneesmiddelen

Geneesmiddelen worden afgebroken in uw lichaam. Het lichaam doet dat om u te beschermen tegen vreemde stoffen. De concentratie van geneesmiddelen in uw bloed wordt bepaald door hoeveel u inneemt en hoe snel uw lichaam deze middelen afbreekt. Het risico op bijwerkingen en de effectiviteit van een geneesmiddel zijn vaak gekoppeld aan een juiste bloedspiegel.

Bij het voorschrijven van geneesmiddelen wordt ervan uitgegaan dat iedereen geneesmiddelen met dezelfde snelheid kan afbreken (metaboliseren). Dat is niet het geval: de enzymen die hiervoor zorg dragen, zijn niet bij iedereen aanwezig.

Erfelijkheid speelt hierbij een belangrijke rol. Een DNA-test kan aantonen welke enzymen iemand wel, en welke enzymen iemand niet heeft.

Het DNA zit in iedere cel en is in principe overal hetzelfde. Daarom kan het DNA-profiel van enzymen in het lichaam worden vastgesteld door wat bloed of speeksel te analyseren.

DNA-paspoort

De informatie van uw DNA van het aantal enzymen bij elkaar vormt uw DNA-paspoort.

DNA-paspoort2.jpg

Wat kunt u ermee?

De landelijke apothekers vereniging KNMP heeft momenteel voor meer dan 80 geneesmiddelen doseringsadviezen beschikbaar op basis van DNA. Iedere apotheker heeft toegang tot die adviezen en kan bewaken dat u altijd medicatie op maat krijgt.

Belangrijk: wijzig NOOIT zelf uw medicatie!

Waar kunnen deze testen gedaan worden?

Het Algemeen Klinisch Laboratorium is een regionaal expertisecentrum Farmacogenetica. In ons ziekenhuis worden deze testen 1 tot 2 keer per week uitgevoerd: uw uitslag wordt binnen 1 tot 2 weken na ontvangst aan uw behandelaar doorgegeven.

Hoe aan te vragen?

U kunt deze test aanvragen via uw specialist, de huisarts of eventueel uw apotheker. Hiervoor dient 1 buisje bloed te worden afgenomen. Eventueel kan de test ook worden uitgevoerd op speeksel. Uw arts dient dan wel een speekselafname kit aan te vragen.

Kosten en vergoeding

Als uw arts dit onderzoek voor u heeft laten uitvoeren, worden de kosten in principe vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u dit onderzoek zelf wilt laten uitvoeren, betaalt u de kosten. De kosten voor deze test liggen tussen de €63,95 en € 159,88 per test (afhankelijk van het aantal DNA varianten per enzym waarop getest wordt)(Nza tarieven 2018, prijswijzigingen voorbehouden).

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Neem dan contact op met het Algemeen Klinisch Laboratorium.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Algemeen Klinisch Laboratorium
040 – 239 86 12

Routenummer(s) en overige informatie over het Algemeen Klinisch Laboratorium vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/algemeen-klinisch-laboratorium

Bron

Deze tekst is gebaseerd op de patiënteninformatiefolder ‘Farmacogenetica, uw medicijn op maat’ van het Erasmus MC.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden