Flegmone (Folder)

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Flegmone (Folder)

Uw behandelend arts heeft bij u een ontsteking in de kaak/mondholte geconstateerd, die behandeld gaat worden met antibiotica via een infuus. In deze folder kunt u nog eens nalezen wat na afloop van de behandeling belangrijk voor u is. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

De behandeling

Bij opname in het ziekenhuis krijgt u een infuus waardoor dagelijks antibiotica wordt gegeven. Ook wordt u geobserveerd hoe het gaat met slikken en het kunnen openen van de mond.

Na de behandeling

U komt na de behandeling op de verpleegafdeling. U blijft opgenomen in het ziekenhuis zolang u nog antibiotica via het infuus krijgt. De kaakchirurg bepaalt het moment van ontslag. De pijnklachten kunt u bestrijden met paracetamol 500mg (maximaal 6 per dag), tenzij de kaakchirurg u een ander pijnstillend middel heeft voorgeschreven.

Mondverzorging

Voor een goede wondgenezing is het belangrijk dat u uw mond vanaf de dag na de behandeling goed schoonhoudt. Dit bereikt u door uw kiezen en tanden goed te poetsen. Poets na elke maaltijd en ’s avonds voordat u gaat slapen. Daarnaast wordt geadviseerd uw mond na het poetsen te spoelen met chloorhexidine 0,2%. Hiermee start u 24 uur na de operatie. (Als bijwerking kan een zwarte verkleuring van de tanden en de tong ontstaan, dit gaat vanzelf weg als u stopt met de spoeling.) Bij ontslag krijgt u hiervoor een recept mee naar huis.

Wat u verder moet weten

  • Gebruik geen alcohol in combinatie met medicatie. Alcohol verhoogt de kans op wondcomplicaties en vertraagt de genezing.
  • Als u na de ingreep moeite heeft met eten, adviseren wij u de eerste dagen vloeibaar en zacht voedsel te gebruiken. Daarna kunt u geleidelijk het normale etenspatroon weer oppakken.
  • Het ongemak en de eventuele pijn bepalen het tijdstip van werkhervatting. Bij ernstige beperking om de mond te openen, ernstige slikklachten of koorts moet u contact opnemen met de kaakchirurg.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis

Het spreekt vanzelf dat de arts alles in het werk zal stellen om complicaties tot een minimum te beperken. Toch bestaat er altijd een geringe kans op een nabloeding of een wondinfectie. U kunt contact opnemen met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie als:

  • de pijn, zwelling en slikklachten na twee dagen niet verminderen;
  • of als er sprake is van koorts (boven de 39° C).

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek van Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Neem ’s avonds, ’s nachts en in het weekend contact op met de Spoedeisende Hulp.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
040 – 239 70 30

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/mondziekten


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden