Gezichtsveldonderzoek (Folder)

Oogheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Gezichtsveldonderzoek (Folder)

U heeft binnenkort een afspraak voor een gezichtsveldonderzoek. Een ander woord hiervoor is perimetrie. In deze folder leest u meer informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan hier beschreven is.

Wat is een gezichtsveld onderzoek?

  • Bij een gezichtsveld onderzoek wordt gemeten hoeveel uw oog rondom kan zien (het gezichtsveld), terwijl u naar een vast punt kijkt.
  • De behandelaar weet dan wat u waarneemt of waar mogelijk uitval van uw gezichtsveld is.
  • Het onderzoek wordt om verschillende redenen uitgevoerd.

Voorbereidingen

U hoeft geen bijzondere voorbereidingen te treffen voor dit onderzoek. Als u medicijnen gebruikt kunt u deze gebruiken zoals u dat gewend bent.

Meenemen naar het ziekenhuis

Patiënten pas, indien u deze heeft.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Meld dit dat zo snel mogelijk bij polikliniek Oogheelkunde. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Het onderzoek

Melden

U meldt zich aan de balie op de polikliniek Oogheelkunde.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

Voor het onderzoek zelf zet u uw bril af, eventuele contactlenzen mag u inhouden. Omdat de ogen apart onderzocht worden, plakt de onderzoeker één oog af met een huidvriendelijke pleister. U krijgt een belletje in de hand. Daarna kijkt u in een bolvormig apparaat naar een vast punt. Regelmatig gaan er lichtjes aan en uit. Deze lichtjes kunnen zwak of heel duidelijk zijn. U geeft aan of u ze gezien heeft door op het belletje te drukken. Het moeilijkste van dit onderzoek is dat u niet heen en weer mag kijken. Uw oog moet namelijk steeds op één punt gericht blijven en mag de lichtjes dus niet zoeken.

Als het eerste oog klaar is, wordt de pleister verwijderd en wordt het andere oog afgedekt en volgt vervolgens het onderzoek voor het andere oog. Het onderzoek heeft geen invloed op wat u kunt zien. U kunt naderhand gewoon fietsen of autorijden.

Duur van het onderzoek/ de behandeling

Per oog duurt het onderzoek ongeveer 10 minuten. Voor het gehele onderzoek reserveren wij 30 minuten zodat wij u rustig uitleg kunnen geven.

Risico’s en mogelijke complicaties

Er zijn geen risico’s of complicaties verbonden aan dit diagnostisch onderzoek, maar de betrouwbaarheid hangt af van de juiste uitvoering door de patiënt.

Na het onderzoek

Zodra het onderzoek is afgerond wordt de huidvriendelijke pleister weer verwijderd en mag u, als u de uitslag meteen krijgt, nog even plaats nemen in de wachtkamer. Uw behandelaar zal u dan vervolgens in de wachtkamer oproepen. Als met u is afgesproken dat u de uitslag telefonisch te horen krijgt dan mag u direct na het onderzoek naar huis. U hoeft zich dan niet meer te melden aan de balie.

Bij- en nawerkingen/gevolgen

Er zijn geen bij- of nawerkingen te verwachten na het onderzoek.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Oogheelkunde
040 – 239 72 00


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden