H2-ademtest bij kinderen (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

H2-ademtest bij kinderen (Folder)

Binnenkort komt u met uw kind naar de Dagbehandeling Kindergeneeskunde van het Catharina Ziekenhuis voor een H2 (waterstof)-ademtest. Bij dit onderzoek wordt de opname van suiker (vaak lactose) door de darm onderzocht. Hierdoor wordt bepaald in hoeverre uw kind suiker kan verteren. Dit gebeurt door met behulp van ademmonsters de hoeveelheid waterstofgas (H2) in de uitademingslucht te meten. Hiervoor ademt uw kind op aanwijzing van de verpleegkundige door een mondstuk/mondmasker.

Uw arts heeft met u besproken waarom dit onderzoek bij uw kind wordt uitgevoerd. In deze folder vindt u meer informatie over de praktische zaken rondom de test. Het is goed u te realiseren dat voor uw kind de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Heeft uw kind koorts (38 graden Celsius of hoger), de afgelopen 14 dagen kinderziektes doorgemaakt of voor de opname contact gehad met een kind met waterpokken, neem dan vóór de geplande opname telefonisch contact op met de Dagbehandeling Kindergeneeskunde.

Voorbereidingen

Geef uw kind vanaf twee weken vóór het onderzoek geen medicijnen tegen infecties (bijvoorbeeld penicilline) meer. Het beste kunt u dit vooraf met de arts overleggen.

Geef uw kind vanaf één week vóór het onderzoek geen laxeermiddelen zoals Lactulose, Duphalac, Importal, Legendal en/of Lactitol.

De dag voorafgaande aan het onderzoek:

  • Mag uw kind de volgende producten niet eten: peulvruchten, koolsoorten, uien, prei, radijs, paprika, asperges, knoflook, taugé, champignons en zemelen eten en -waar mogelijk¬- geen melk, omdat deze producten veel waterstof geven bij vertering;
  • Is uw kind jonger dan twee jaar?
    Op de dag van het onderzoek mag uw kind niets meer eten en drinken vanaf 04.00 uur ’s nachts. Om te voorkomen dat uw kind water inslikt, raden wij u aan om het tanden poetsen uit te stellen tot na het onderzoek.
  • Is uw kind ouder dan twee jaar?
    Op de avond voor het onderzoek mag uw kind niets meer eten en drinken vanaf 24.00 uur. Om te voorkomen dat uw kind water inslikt, raden wij u aan om het tanden poetsen bij kleine kinderen uit te stellen tot na het onderzoek.
  • Op de avond voor het onderzoek mag uw kind vanaf 24.00 uur niet meer roken.

Als uw kind niet op bovenstaande manier is voorbereid kan het onderzoek helaas niet doorgaan, omdat dit de uitslag van het onderzoek beïnvloedt.

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind kunt u hem/haar vast vertellen wat er gaat gebeuren in het ziekenhuis. Tussen de metingen door kunt u met uw kind naar de speelkamer. Dit geeft ook wat afleiding omdat uw kind nuchter is en tijdens de meting niets mag eten of drinken.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

U en uw kind worden op de dag van het onderzoek op de Dagbehandeling Kindergeneeskunde op 13-west verwacht. Tijdens de test mag uw kind niet eten of drinken.

Uw kind moet op aanwijzing van de verpleegkundige een keer flink uitademen in een mondstuk dat aangesloten is op een apparaat. Daarna krijgt uw kind een suikeroplossing te drinken. Soms kan dit kortdurend diarree, buikpijn of misselijkheid veroorzaken. Vanaf dit moment dient uw kind elk half uur flink uit te blazen in het apparaat. Dit moet gedurende drie uur. Uw kind blijft gedurende het gehele onderzoek op de Dagbehandeling Kindergeneeskunde. 

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag uw kind gewoon eten en drinken. Als uw kind na het onderzoek een eigen sapje of drankje wil drinken, kunt u dit zelf meebrengen. Uw kind krijgt ook op de Dagbehandeling Kindergeneeskunde iets aangeboden om te eten en te drinken. Uw kind mag naar huis zodra het wat gegeten en gedronken heeft en het zich verder goed voelt.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de arts bij het volgende polikliniekbezoek of via een telefonisch consult.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze gerust aan de arts of aan de verpleegkundige van de Dagbehandeling Kindergeneeskunde.

Contactgegevens

Dagbehandeling Kindergeneeskunde
040 – 239 82 00
(telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur)


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden