Hartbewaking (CCU) (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Hartbewaking (CCU) (Folder)

Uw naaste is opgenomen op de Hartbewaking (Cardiac Care Unit, afgekort CCU), daarom geven wij u graag informatie over zaken, die voor u van belang zijn.

Algemene informatie

Patiënten die op de Hartbewaking zijn opgenomen worden altijd aangesloten aan bewakingsapparatuur. Via de monitor kunnen onder meer het hartritme, de bloeddruk, de ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed worden afgelezen. Deze registraties zijn ook op een monitor in de centrale post te zien. Op deze manier biedt de afdeling de mogelijkheid om patiënten intensief te observeren en te ondersteunen.

Op de patiëntenkamers van de CCU registeren wij beeld en geluid met behulp van camera’s. Op deze manier kunnen we ook op afstand een goede bewaking van onze patiënten garanderen. Deze beelden worden niet opgeslagen.

Informatieverstrekking

Wij verzoeken u één persoon aan te wijzen die fungeert als contactpersoon tussen de afdeling en de familie/relaties van de patiënt. Om privacy redenen wordt alleen aan de contactpersoon informatie over de patiënt gegeven.

De informatie over de situatie van de patiënt wordt verstrekt door de verpleegkundige die op dat moment voor de patiënt zorgt. De contactpersoon mag altijd bellen (dag en nacht!). Bij voorkeur niet tussen 07.30 en 09.30 uur, in verband met de verzorging. 

Over het algemeen kan de verpleegkundige u voldoende informeren. Als u echter meer informatie wilt of als de situatie hiertoe aanleiding geeft, kan de verpleegkundige een gesprek met de (zaal)arts voor u regelen.

Bezoek

U kunt op bezoek komen in overleg met de verpleegkundige, tijdens de dan geldende bezoektijden. Bezoek moet zich bij aankomst melden om te informeren of zij al op de kamer terechtkunnen. Kinderen mogen in overleg met de verpleging op bezoek komen.

Bezoektijden
Van 13.30 tot 14.15
Van 18.45 tot 19.45

Maximaal 2 bezoeker per patiënt.

Bloemen en planten zijn in verband met infectiegevaar op de Hartbewaking niet toegestaan.

Wat kunt u meebrengen?

Zolang uw naaste op de Hartbewaking verpleegd wordt, kunt u zijn/haar nachtkleding meebrengen. Ook is het prettiger om eigen toiletartikelen te gebruiken, zoals tandenborstel, tandpasta, zeep, deodorant, kam, scheerspullen, telefoon en oplader. Het meebrengen van de medicijnen die de patiënt thuis gebruikt (liefst in originele verpakking) wordt op prijs gesteld.

Het is raadzaam om kostbare eigendommen direct mee naar huis te nemen vanwege mogelijke beschadiging, vermissing of diefstal. Als er toch iets beschadigd of zoek raakt, dan kunt u dat melden bij de verpleegkundige.

Overplaatsing binnen of buiten het ziekenhuis

Een verblijf op de Hartbewaking is tijdelijk. Als uw naaste deze specifieke zorg niet meer nodig heeft, gaat uw naaste naar een andere afdeling binnen het ziekenhuis of terug naar zijn/haar ‘eigen’ ziekenhuis. U naaste zal u, wanneer dit mogelijk is, hierover zelf informeren.. Een onverwachte overplaatsing kan nodig zijn vanwege een acute opname van een ernstig zieke patiënt. Overplaatsing gebeurt echter nooit als dit niet verantwoord is.

Mobiele telefoons

Op de CCU zijn mobiele telefoons toegestaan mits u zich houdt aan de op de CCU geldende regels. Om de rust op de CCU te waarborgen, verzoeken wij u de mobiele telefoon op trilstand te zetten.

Tot slot

Voor zover de omstandigheden het toelaten, hopen wij dat u tevreden bent over de afdeling. Als u opmerkingen of klachten heeft, aarzel dan niet deze te bespreken met de verpleegkundige of de behandelend arts. Ook kunt u terecht bij het bureau Patiëntenbelangen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. 

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze gerust. Iedereen die bij uw behandeling betrokken is geweest, staat u graag te woord.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Hartbewaking (CCU)
040 – 239 57 50

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Hartbewaking vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/hartenvaatcentrum


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden