Hartbewaking (CCU) (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Hartbewaking (CCU) (Folder)

Uw partner of familielid is opgenomen op de Hartbewaking (Cardiac Care Unit, afgekort CCU). Hij of zij zal hier enige tijd verblijven, daarom geven wij u graag informatie over zaken, die voor u van belang zijn.

Algemene informatie

Patiënten die op de Hartbewaking zijn opgenomen worden altijd aangesloten aan bewakingsapparatuur. Via de monitor kunnen onder meer het hartritme, de bloeddruk, de ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed worden afgelezen. Deze registraties zijn ook op een monitor in de centrale post te zien. Op deze manier biedt de afdeling de mogelijkheid om patiënten intensief te observeren en te ondersteunen.

Informatieverstrekking

Wij verzoeken u één persoon aan te wijzen die fungeert als contactpersoon tussen de afdeling en de familie/relaties van de patiënt. Om privacyredenen wordt in principe alleen aan de contactpersoon informatie over de patiënt gegeven.

Aan de andere familieleden/relaties wordt gevraagd om bij deze contactpersoon te informeren. De informatie over de situatie van de patiënt wordt verstrekt door de verpleegkundige die op dat moment voor de patiënt zorgt. De contactpersoon mag altijd bellen (dag en nacht!). Bij voorkeur niet tussen 07.30 en 09.30 uur, in verband met de verzorging. En belt u niet tussen 14.45 en 15.15 uur én 22.45 en 23.15 uur in verband met de overdracht van gegevens aan verpleegkundigen van de volgende dienst.

Over het algemeen kan de verpleegkundige u voldoende informeren. Als u echter meer informatie wilt of als de situatie hiertoe aanleiding geeft, kan de verpleegkundige een gesprek met de (zaal)arts voor u regelen.

Bezoek

U kunt op bezoek komen tussen 13.30 en 14.15 uur en tussen 18.45 en 19.45 uur. Bezoek moet zich bij aankomst melden bij de balie om te informeren of zij al op de kamer terechtkunnen. In principe is bezoek van kinderen jonger dan 14 jaar niet toegestaan. Als de situatie van de patiënt daartoe aanleiding geeft, is het mogelijk van de normale bezoektijden af te wijken. Dit kan alleen in overleg met de verpleegkundige vanwege de privacy en de rust van de andere patiënten op de afdeling.

Bezoek wordt door de patiënten vaak erg op prijs gesteld. Het volgende is daarbij zeer belangrijk:

Vanwege de rust van de patiënten mag u met maximaal twee personen tegelijk de patiënt bezoeken. Komt u met meer personen, wissel elkaar dan af in de wachtruimte tegenover de liften en niet op de gang voor de kamer. Besef wel dat vaak wisselen voor de patiënt erg vermoeiend kan zijn. Overleg met elkaar hoe lang een ieder blijft.

Bloemen en planten zijn in verband met infectiegevaar op de Hartbewaking niet toegestaan.

Overnachten

U kunt eventueel gebruik maken van onze familiekamer, als door de ernst van de ziekte van uw partner/familielid het noodzakelijk is dat u de nacht in het ziekenhuis doorbrengt. Er is slechts één familiekamer en deze is daardoor maar beperkt beschikbaar. De verpleegkundige kan u hierover informeren.

Wat kunt u meebrengen

Zolang uw naaste op de Hartbewaking verpleegd wordt, kunt u zijn/haar nachtkleding meebrengen. Ook is het prettiger om eigen toiletartikelen te gebruiken, zoals tandenborstel, tandpasta, zeep, deodorant, kam en scheerspullen. Het meebrengen van de medicijnen die de patiënt thuis gebruikt (liefst in originele verpakking) wordt op prijs gesteld.

Verder is het voor de partner/familielid mogelijk om iets mee te nemen waaraan de patiënt gehecht is, zoals een foto of muziek (met discman). Het is verstandig om bezittingen van de naam van de patiënt te voorzien om vermissing en misverstanden te voorkomen. Uiteraard gaan wij als zorgverleners zorgvuldig om met bezittingen van de patiënt, maar wij dragen er geen verantwoordelijkheid voor.

Het is raadzaam om kostbare eigendommen direct mee naar huis te nemen vanwege mogelijke beschadiging, vermissing of diefstal. Als er toch iets beschadigd of zoek raakt, dan kunt u dat melden bij de verpleegkundige.

Geestelijke verzorging en maatschappelijk werk

Doordat uw naaste op de Hartbewaking is opgenomen, kan de behoefte ontstaan om met iemand te praten over de situatie. Natuurlijk zijn de medewerkers van de afdeling altijd bereid u te woord te staan. Een andere mogelijkheid is te praten met een geestelijk verzorger of maatschappelijk werker van het ziekenhuis. Mocht u als partner of familielid een gesprek op prijs stellen, dan kan voor u een afspraak geregeld worden. Ook is het mogelijk om de ziekenhuiskapel op de 2e etage te bezoeken. Deze is dag en nacht open. Iedereen kan terecht, ongeacht zijn of haar geloof. Voor moslims is er een aangepaste gebedsruimte.

Overplaatsing binnen of buiten het ziekenhuis

Een verblijf op de Hartbewaking is tijdelijk. Als uw naaste deze specifieke zorg niet meer nodig heeft, gaat uw naaste naar een andere afdeling binnen het ziekenhuis of terug naar zijn/haar ‘eigen’ ziekenhuis. We bespreken dit vooraf met u. Een onverwachte overplaatsing kan nodig zijn vanwege een acute opname van een ernstig zieke patiënt. Overplaatsing gebeurt echter nooit als dit niet verantwoord is.

Mobiele telefoons

Wij verzoeken u als partner/familielid om uw mobiele telefoons uit te schakelen bij het bezoek aan de afdeling. Dit om zoveel mogelijk rust te creëren rondom de patiënten. Bij het liftenblok is het wel toegestaan om gebruik te maken van uw mobiele telefoon.

Tot slot

Voor zover de omstandigheden het toelaten, hopen wij dat u tevreden bent over de afdeling. Als u opmerkingen of klachten heeft, aarzel dan niet deze te bespreken met de verpleegkundige of de behandelend arts. Ook kunt u terecht bij het bureau Patiëntenbelangen.

Als u na uw overplaatsing behoefte heeft om de afdeling nog een keer te bezoeken, bent u van harte welkom. Wel verzoeken wij u vriendelijk om hiervoor een afspraak te maken met de verpleegkundige.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze gerust. Iedereen die bij uw behandeling betrokken is geweest, staat u graag te woord.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Hartbewaking (CCU)
040 – 239 57 50

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Hartbewaking vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/hartenvaatcentrum

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden