Herhaalde miskramen (Folder)

Gynaecologie Verloskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Herhaalde miskramen (Folder)

U bent verwezen omdat u 2 of meer miskramen heeft gehad. In deze folder geven we informatie over de factoren die een rol spelen bij herhaalde miskramen, welke onderzoeken ingezet kunnen worden en welke begeleiding we kunnen bieden op de poli vroege zwangerschap van het Catharina ziekenhuis Eindhoven.

Wat is een miskraam?

Bij een miskraam stopt het embryo met ontwikkelen, er is geen groei en geen hartslag meer. Dit kan kort na de bevruchting plaatsvinden of als je al langere tijd zwanger bent. De oorzaak van een miskraam is vaak een aanlegstoornis in het vruchtje waardoor het embryo niet verder kan ontwikkelen en wordt afgestoten. Van alle zwangerschappen eindigt ongeveer 10 tot 15% in een miskraam.

Uit onderzoek is bekend dat veel vrouwen ooit in hun leven een keer een miskraam doormaken. Dit is voor veel mensen verdrietig. Het betekent niet meteen dat er iets mis is met je gezondheid of dat je niet meer zwanger kunt worden.

Wanneer spreekt men van herhaalde miskramen?

Sommige stellen maken 2 of meer miskramen door. Dit noemen we herhaalde miskramen. Ook als tussen de miskramen een goede zwangerschap is geweest, spreken we van herhaalde miskramen. Herhaalde miskramen komt bij ongeveer 1-3% van alle stellen voor.

Als je miskramen hebt gehad, betekent het niet dat je niet zwanger kunt worden. Een miskraam kan niet worden voorkomen door hulp bij het zwanger worden, zoals een IVF-behandeling.

Aanleg van het embryo

Een zwangerschap ontstaat uit de samensmelting van een eicel en een zaadcel. De chromosomen uit de eicel en de zaadcel komen samen. Het zijn veel chromosomen en deze zitten ingewikkeld in elkaar, daardoor kan hier iets fout gaan. Een vruchtje is dan niet levensvatbaar en zal vroeger of later in de zwangerschap stoppen in de ontwikkeling. Als dit gebeurt is hier helaas niets aan te doen.

Van de volgende factoren is bekend dat zij een rol kunnen spelen bij herhaalde miskramen:

 • Aanleg van het embryo
  Een zwangerschap ontstaat uit de samensmelting van een eicel en een zaadcel. De chromosomen uit de eicel en de zaadcel komen samen. Het zijn veel chromosomen en deze zitten ingewikkeld in elkaar, daardoor kan hier iets fout gaan. Een vruchtje is dan niet levensvatbaar en zal vroeger of later in de zwangerschap stoppen in de ontwikkeling. Als dit gebeurt is hier helaas niets aan te doen.
 • Leeftijd van de vrouw
  Met het toenemen van de leeftijd van de vrouw verouderen ook haar eicellen en worden van minder goede kwaliteit. Mannen maken steeds nieuwe zaadcellen aan en hierdoor is de leeftijd bij mannen minder van invloed. De kans op een miskraam bij vrouwen jonger dan 35 jaar is ongeveer 1 op de 10 zwangerschappen. Bij vrouwen tussen de 35 en 40 jaar is de kans op een miskraam ongeveer 1 op de 5-6 zwangerschappen. Bij vrouwen tussen de 40 en 45 jaar is de kans ongeveer 1 op 3. De kans neemt dus toe met de leeftijd.
 • Roken
  Vrouwen die roken krijgen iets vaker een miskraam dan vrouwen die niet roken.
 • Gewicht
  Zowel vrouwen met overgewicht (BMI>30), als vrouwen met ondergewicht (BMI<18.5) hebben een grotere kans op een miskraam dan vrouwen met een normaal gewicht.
 • Antifosfolipidensyndroom
  Bij het antifosfolipidensyndroom zijn er antistoffen aanwezig, die gericht zijn tegen bepaalde vetten, waardoor deze niet meer goed werkzaam zijn. Er ontstaat dan kans op trombose, een afsluiting van een bloedvat. Door deze afsluiting van een bloedvat in de placenta (moederkoek) ontwikkelt de zwangerschap zich niet goed, zodat een miskraam kan ontstaan. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vrouwen die dit hebben een grotere kans op miskraam hebben.
 • Erfelijke stollingsafwijkingen 
  In sommige families komen stollingsafwijkingen vaker voor dan gebruikelijk. Bij een stollingsafwijking heeft het bloed sneller de neiging om te stollen. Hierdoor kan een afsluiting van een bloedvat door een bloedstolsel (trombose), embolie (het losschieten van een bloedprop) of een beroerte ontstaan.
  Huidig wetenschappelijk onderzoek toont echter geen duidelijke relatie tussen erfelijke stollingsafwijking en herhaalde miskramen.
 • Gebalanceerde chromosoomafwijkingen van man en/of vrouw
  Mensen bestaan uit genetische (erfelijke) bouwstenen. Soms heeft iemand een afwijking in zo’n erfelijke bouwsteen, een chromosoom. Bij een gebalanceerde chromosoomafwijking zijn twee stukjes chromosoom van plaats veranderd. Daar hoef je zelf helemaal niets van te merken. Bij de samensmelting van een embryo wordt dan echter een afwijkend chromosoom doorgegeven, wat kan leiden tot het stoppen van de ontwikkeling van de zwangerschap. Onderzoek naar chromosoomafwijkingen wordt alleen ingezet als de vrouw jonger is dan 35 jaar, 3 of meer miskramen heeft doorgemaakt en een belaste familieanamnese heeft (herhaalde miskramen bij broer/zussen of ouders van patiënte of partner).
 • Een afwijkende vorm van de baarmoeder of de baarmoederholte
  De meeste vrouwen hebben een peervormige baarmoeder, maar sommige vrouwen hebben een andere vorm van de baarmoeder, zoals een dubbele baarmoeder of een (gedeeltelijk) tussenschot. Het is mogelijk dat de jonge zwangerschap hierdoor niet goed innestelt met als gevolg meer kans op miskramen.

Het is goed om te weten dat we bij 70-80% van de stellen geen oorzaak kunnen vinden van de herhaalde miskramen. Vermoedelijk zijn er nog meer oorzaken van herhaalde miskramen, maar deze zijn tot nu toe niet wetenschappelijk aangetoond.

De eerste afspraak

Verwijzing via huisarts of verloskundige

Het is mogelijk om onderzoek te doen naar de oorzaak van miskramen. Je hebt hiervoor een verwijsbrief nodig van de huisarts of verloskundige. Je kunt een afspraak maken voor een intakegesprek op de polikliniek Vroege Zwangerschap in het Catharinaziekenhuis. Het is de bedoeling dat de partner ( indien van toepassing) ook aanwezig is bij de afspraak. Hiervoor is geen verwijsbrief nodig.

Intakegesprek

Het eerste gesprek vindt plaats op de polikliniek Gynaecologie.

Het eerste gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Voor je eerste afspraak krijg je een online vragenlijst toegestuurd. Deze zullen we tijdens de afspraak met je doornemen. 

Bij de eerste afspraak zal de arts of verloskundige je zo nodig aanvullende vragen stellen over het beloop van voorgaande zwangerschappen, jullie leefstijl en gezondheid en de gezondheid van jullie familie. De mogelijke oorzaken van herhaalde miskramen worden met jullie doorgenomen. Aansluitend zullen we samen bepalen of er verder onderzoek ingezet kan worden. Ook wordt er gesproken over beperkingen van onderzoek naar miskramen.

Onderzoeken

Tijdens de eerste afspraak wordt samen met jullie gekeken of en welke onderzoeken zinvol zijn.

Bloedonderzoek bij de vrouw

In het bloedonderzoek bij de vrouw wordt getest op het antifosfolipidensyndroom. Bij een verhoogde waarde wordt het bloedonderzoek na 12 weken herhaald. Ook wordt de schildklierfunctie getest. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek kan er een behandeling met medicijnen worden gegeven, die de kans op miskraam verkleinen.

Onderzoek naar de vorm van de baarmoeder

Met een echo kan gekeken worden naar de vorm van de baarmoeder. Ook worden er soms andere afwijkingen gevonden worden aan de baarmoeder of eierstokken. Indien er een afwijkende uitslag is, heb je wel een mogelijke verklaring voor de miskramen gevonden, maar is er helaas geen wetenschappelijk aangetoonde oplossing om de kans op een miskraam kleiner te maken.
Dit onderzoek doen we bij voorkeur in het tweede deel van de menstruatiecyclus: na de ovulatie en voor de menstruatie.

Bloedonderzoek chromosomen bij man en vrouw

Onderzoek naar chromosoomafwijkingen kan zinvol zijn bij vrouwen onder de 35 jaar, die 3 of meer miskramen heeft doorgemaakt en een belaste familieanamnese heeft (herhaalde miskramen bij broer/zussen of ouders van patiënte of partner).
Goed om te weten is dat dit onderzoek kostbaar kan zijn (meestal beslaan de kosten je eigen risico bij de verzekering) en het ongeveer 6 weken duurt voor je uitslag hebt. Als er een afwijkende uitslag is, heb je wel een mogelijke verklaring gevonden, maar is er in de meeste gevallen geen oplossing die de kans op een kind vergroot. Wel kan je verwezen worden naar de klinisch geneticus (erfelijkheidsdeskundige) om verder te kijken naar de mogelijkheden.

Vervolgafspraak

Na 6 weken zijn alle uitslagen bekend en maken we een vervolgafspraak voor het bespreken van de uitslagen en het maken van een begeleidingsplan. Ook als je besluit geen verder onderzoek naar de miskramen te laten verrichten kunnen we je begeleiden bij een nieuwe zwangerschap.

Wat kunt u zelf doen om de kans op een miskraam zo klein mogelijk te maken?

Vanuit wetenschappelijk onderzoek komt steeds meer naar voren dat de gezondheid van vrouw en man in minimaal de 14 weken vóór de bevruchting van groot belang is voor de gezondheid van de zwangerschap.

We raden vrouwen met kinderwens aan om tenminste de 4 weken voorafgaand aan de bevruchting (dus 4 weken voordat je stopt met anticonceptie) al te starten met 0,4 of 0,5mg Foliumzuur of speciale zwangerschapsmultivitaminen (daar zit ook Foliumzuur in). Dit verkleint de kans op een kindje met een open ruggetje of lipspleet (het verkleint niet de kans op miskraam).
Verder raden we zowel man als vrouw aan tenminste 14 weken voorafgaand aan de bevruchting zo gezond mogelijk te leven: gezond eten (veel groente en fruit, verse vis, ongebrande noten) en voldoende water drinken (geen alcohol, minimaal cafeïne houdende dranken zoals koffie, cola, energy drinks), niet roken en geen drugs (ook geen cannabis) gebruiken.

Als er sprake is van overgewicht is het zinvol (voor man en vrouw) om in geval van kinderwens proberen af te vallen. De kans op een miskraam wordt hierdoor kleiner.
Als je medicatie gebruikt, onder behandeling bent van een specialist of als je in het verleden zwangerschappen had die minder goed zijn verlopen, kan het zinvol zijn om al voordat je met anticonceptie gaat stoppen eerst met je arts te overleggen om de situatie zo optimaal mogelijk te maken voor de komende zwangerschap. Deze kan jullie – indien nodig – verwijzen voor een ‘preconceptioneel advies’ afspraak in het ziekenhuis. Dit is ook in het Catharina ziekenhuis mogelijk.

Goed om te weten

Bij een kleine groep vrouwen (20-30%) wordt een bekende oorzaak voor de herhaalde miskraam gevonden. De grootste kans is dus dat er geen bekende oorzaak voor de miskramen gevonden wordt. Op dit moment is ook voor niet alle bekende oorzaken een passende oplossing die de kans om miskraam kleiner maakt. Veel vrouwen krijgen (afhankelijk van hun leeftijd), ondanks dat zij herhaalde miskramen hebben gehad, uiteindelijk wel een gezond kind. Omdat het krijgen van (herhaalde) miskraam zo verdrietig en frustrerend is, kan het verleidelijk zijn om op internet te zoeken naar dingen die je kunt doen om de kans op miskraam te verkleinen. Wij raden behandelingen en het innemen van medicijnen die niet door een arts zijn voorgeschreven af, omdat we niet weten of deze de zwangerschap juist negatief kunnen beïnvloeden of gevolgen hebben voor het nog ongeboren kind.

Emotionele verwerking

 • Bij een (herhaalde) miskraam (of onvervulde kinderwens) kun je onzeker, teleurgesteld, verdrietig of boos zijn, een gevoel van leegheid hebben en rouwen.
 • Neem de tijd om het verlies te verwerken. Dit verschilt per vrouw en man. De een gaat na een miskraam al snel weer door met het gewone leven. De ander heeft meer tijd nodig om het verlies te verwerken.
 • Bij herhaalde miskraam of onvervulde kinderwens kan er sprake zijn van een grote psychische belasting. Je kunt jaloers zijn op stellen bij wie de zwangerschap wel goed gaat. En je kunt door alle emoties last hebben van vermoeidheid, slecht slapen en minder eetlust. Je hoeft je zeker niet schuldig te voelen of te schamen.
 • De een wil wel graag over miskraam praten, de ander niet. Dit geldt ook voor partners (en hoeft niet te betekenen dat de ander geen gevoelens over de miskraam heeft). Erover te praten helpt vaak wel om het te verwerken, ook als anderen (nog) niet op de hoogte waren van je zwangerschap of miskraam.
 • Je kunt er natuurlijk ook met je (huis)arts of verloskundige over praten. Bespreek het ook als je last hebt van somberheid of angst. Soms is er specialistische begeleiding nodig en is een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een psycholoog of maatschappelijk werk raadzaam. Het is goed om te weten dat je ook bij ons professionele begeleiding kunt krijgen als dat gewenst is.
 •  Je kunt met de bedrijfsarts contact opnemen als de verwerking van miskraam invloed heeft op je werk.
 • Als er een oorzaak voor de miskramen gevonden wordt, kan dit ook weer nieuwe vragen oproepen; heeft dit verdere gevolgen voor mijn gezondheid of – in het geval van erfelijkheid – voor de gezondheid van mijn familie en hoe licht ik hen in? Dit kan spanningen geven.
 • Sommige stellen ervaren steun door lotgenoten contact en van de patiënten¬ vereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek. Zie hiervoor de website www.freya.nl. Speciaal voor mannen is er een platform opgericht, te vinden via www.devergetenvader.nl.

Verenigingen en instanties

Patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek FREYA
Postbus 476
6600 AL Wijchen
024 – 645 10 88
www.freya.nl

Opleidingsziekenhuis

Opleidingsziekenhuis Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, aarzel dan niet deze te bespreken met uw arts of verloskundige. Deze is altijd bereid een en ander nader toe te lichten.

Contactgegevens Catharina Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Gynaecologie
040 –  239 93 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Gynaecologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/gynaecologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden