Hersenonderzoek (EEG) (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Hersenonderzoek (EEG) (Folder)

U heeft een afspraak voor een elektro encefalogram (EEG) of een EEG na slaapdeprivatie. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie. Een elektro encefalogram is een hersenonderzoek waarbij de elektrische activiteit van de hersenen wordt geregistreerd. Deze activiteit maakt u zelf; hij ontstaat door de werking van de vele zenuwcellen in de hersenen. Een gevoelig meetapparaat geeft deze activiteit via elektroden op de hoofdhuid weer. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier beschreven is.

Voorbereiding door de patiënt

Wij vragen u vóór het onderzoek uw haren te wassen. Doe dit eventueel al de avond vóór het onderzoek. Na het wassen mag u geen haarlak, versteviging, gel of crème gebruiken. Zorg er voor dat uw haar droog is voordat het onderzoek begint. De elektroden zijn anders niet goed te bevestigen. Gebruikt u medicijnen? Neem dan een actueel overzicht van uw medicijnen mee.

Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd bij de afdeling Klinische Neurofysiologie.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. U krijgt een muts op waarin elektroden zitten. Onder de elektroden wordt een pasta aangebracht, wat een vervelend gevoel kan geven. Soms is het niet mogelijk om met een muts de hersenactiviteit te registreren. In dat geval worden de elektroden apart op uw hoofd aangebracht. Dit gebeurt met pasta of soms met lijm. Vlak voor het onderzoek beoordeelt de laborant welke methode voor u geschikt is. Om uw hartslag en uw oogbewegingen te registreren, krijgt u ook een elektrode op uw handen en één boven en één onder uw oog. De kamer wordt verduisterd, zodat u rustig en ontspannen kunt liggen. De laborant gaat in een aparte ruimte (met een glaswand) achter het apparaat zitten. Tijdens het onderzoek krijgt u enkele instructies via een intercom. U wordt gevraagd om de ogen te openen en te sluiten en eventueel enige minuten diep te zuchten. Tenslotte geeft een lamp boven uw gezicht lichtflitsen.

De registratie zelf duurt ongeveer 25 minuten. Het totale onderzoek duurt ongeveer een uur.

Nazorg

Na het onderzoek worden de muts en de elektroden verwijderd; afhankelijk van de gebruikte kleefstof, met aceton of water. Uw haren kunnen hierdoor na afloop nog nat of vochtig zijn. Aceton heeft een vrij sterke geur. Wij raden u aan om thuis uw haren goed te kammen en te wassen om de resterende kleefstof te verwijderen.

Uitslag

De uitslag krijgt u bij het volgende polikliniekbezoek van uw behandelend arts.

Onderzoek bij kinderen

Door de vreemde omgeving tijdens het onderzoek en de elektroden op het hoofd kunnen sommige kinderen angstig zijn. Neemt u als afleiding gerust een knuffel, voorleesboek of flesje drinken mee.

Het is in principe de bedoeling dat niet meer dan één van de ouders/verzorgers het kind begeleidt. Broertjes, zusjes en andere familieleden kunnen niet bij het onderzoek aanwezig zijn, omdat dit het kind teveel afleidt.

Voor het totale onderzoek moet u op ongeveer één tot anderhalf uur rekenen.

Instructies bij een EEG na slaapdeprivatie

Het EEG na slaapdeprivatie vindt meestal plaats als het gewone EEG-onderzoek niet voldoende gegevens heeft opgeleverd. Er is dan een afspraak gemaakt voor een EEG na slaapdeprivatie.

Het EEG na slaapdeprivatie onderzoek vindt plaats nadat u een nacht niet geslapen heeft. Slaapdeprivatie betekent letterlijk: onthouden van slaap. Het doel van het onderzoek is het registreren van de elektrische activiteit van de hersenen terwijl u doezelt en in slaap valt. De kans op het vinden van afwijkingen is na slaaponthouding groter dan tijdens een normale EEG-opname, ook als het slapen niet lukt.

In verband met een verminderde reactiesnelheid na het onderzoek (door vermoeidheid) raden wij u af om zelf met de auto naar huis te rijden.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen of verhinderd?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen over het onderzoek? Neem dan telefonisch contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie of de polikliniek Neurologie.

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de afdeling Klinische Neurofysiologie of de polikliniek Neurologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Klinische Neurofysiologie
040 – 239 94 50

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden