HIS ablatie (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

HIS ablatie (Folder)

Binnenkort wordt u in het Catharina Ziekenhuis opgenomen voor een HIS ablatie. Voor deze behandeling wordt u opgenomen op de Hartlounge. In deze folder vindt u algemene informatie over uw aandoening, opname op de afdeling, de behandeling en richtlijnen voor thuis.

Video over de Hartlounge

Voor deze behandeling wordt u opgenomen op de Hartlounge van het Catharina Ziekenhuis. Om u goed te kunnen voorbereiden op deze opname is het raadzaam om de video te bekijken over de Hartlounge. U vindt deze video op de website van het Catharina Ziekenhuis: www.catharinaziekenhuis.nl/hartlounge. Hier vindt u tevens informatie over uw behandeling, onderzoek en het Catharina Hart- en Vaatcentrum. De informatie die u kunt vinden op overige sites, zoals de Nederlands Hartstichting, kunt u gebruiken als achtergrondinformatie en heeft een algemeen karakter.

De HIS ablatie

Een ablatie van de bundel van His is een behandeling bij boezemfibrilleren. De arts schakelt een bepaalde elektrische verbinding uit in het hart: de bundel van His. De bundel van HIS bevindt zich tussen de boezems en de kamers van het hart. Het is een verbinding die normaal gesproken de elektrische prikkels van de boezems naar de kamers geleidt.

Deze ablatie wordt gedaan bij patiënten met een ernstige vorm van boezemfibrilleren, die niet of onvoldoende reageren op medicijnen. Bij boezemfibrilleren trekken de boezems in het hart onregelmatig en in een te hoog tempo samen. Vooraf krijgt de patiënt een pacemaker.

Bij een HIS ablatie wordt deze verbinding opzettelijk verbroken, om zo te voorkomen dat de hartritmestoornis (boezemfibrilleren) vanuit de boezems de kamers bereikt.

Tijdens de procedure krijgt u lokale verdoving in de lies. Vervolgens wordt er een katheter (een flexibele, dunne slang) via de bloedvaten opgeschoven naar het hart, waarna de arts bij de bundel van HIS een beschadiging maakt. Hierdoor wordt de verbinding tussen de boezems en de kamers verbroken. Na de ingreep blijft het onregelmatige ritme in de boezem bestaan, maar het kan de hartkamers niet meer bereiken.

Bron: Nederlandse Hartstichting

 Pacemaker

Omdat er bij het ableren van de HIS bundel geen geleiding meer is tussen de boezems en de kamers, is het ritme in de kamers te traag. Daarom krijgen patiënten voorafgaand aan de HIS ablatie een pacemaker, die het hartritme na de HIS ablatie zal overnemen.

Voorbereiding

U wordt telefonisch en/of per brief opgeroepen voor de behandeling. Deze ontvangt u 1-2 weken voorafgaand aan de ingreep. In de oproepbrief staat hoe laat u zich op de Hartlounge mag melden. Er wordt doorgegeven en in de brief vermeld of er medicatie (zoals bloedverdunners) gestopt moeten worden voor de ingreep. Wij verzoeken u al uw eigen medicijnen in de originele verpakking mee te brengen naar het ziekenhuis. U kunt ook een actuele medicijnlijst meenemen, die u kunt opvragen bij uw huisarts of apotheek.

U dient vanaf 6 uur voor de behandeling nuchter te zijn. Tot 6 uur voor de opname mag u nog 2 beschuitjes met jam eten en 1 kopje thee of 1 glas water (géén koffie of melkproducten) drinken.

U mag na het onderzoek niet zelf autorijden. Zorg ervoor dat u vervoer terug naar huis regelt.

U mag geen make-up en nagellak op hebben, graag vooraf verwijderen (ook geen gelnagel/ kunstnagel).

U wordt verwacht op de Hartlounge. U dient zich bij de secretaresse te melden. Zij verwijst u verder. Daarna krijgt u:

 • Een gesprek met de apothekersassistent. Hierin wordt uw medicijnlijst doorgenomen en er wordt gecontroleerd of de eventuele medicatie instructies goed opgevolgd zijn.
 • Vervolgens heeft u een kort opnamegesprek met een verpleegkundige. Hierin vraagt deze onder andere naar uw medische verleden. Ook worden de controles (bloeddruk, hartslag en temperatuur) en een hartfilmpje (ECG) uitgevoerd.
 • Indien u bloedverdunners gebruikt van de trombosedienst (acenocoumarol of fenprocoumon), dan wordt voorafgaand aan de ingreep bloed geprikt om de stollingswaarde van het bloed te controleren. Het bloed mag namelijk niet te dik of te dun zijn voor de ingreep.
 • De verpleegkundige brengt een infuus in om tijdens de behandeling medicijnen toe te kunnen dienen.
 • Als u sieraden draagt, vraagt de verpleegkundige u deze af te doen. Wij adviseren u overigens om waardevolle spullen thuis te laten.

Risico’s en complicaties

De meest voorkomende complicaties zijn:

 • Overgevoeligheid voor de gebruikte medicamenten of materialen (ECG plakkers of pleisters).
 • Een bloeduitstorting op de aanprikplaats in de lies.

 Nazorg

 • Na de ingreep komt u terug op de Hartlounge. Om uw lies is een drukverband aangebracht, om te voorkomen dat de ader gaat bloeden. Met dit drukverband moet u vier uur na de behandeling plat op bed blijven liggen. Nadien wordt het drukverband verwijderd, waarna het belangrijk is dat u een uur lang regelmatig beweegt/wandelt. Vervolgens wordt uw lies gecontroleerd door de arts of verpleegkundig specialist.
 • De bloeddruk en de hartslag worden bij terugkomst enkele keren gemeten en er wordt een hartfilmpje (ECG) gemaakt.
 • U krijgt de gelegenheid uw familie te bellen.
 • Als u zich goed voelt, krijgt u van de verpleegkundige iets te eten en te drinken.
 • Een verpleegkundige heeft met u een ontslaggesprek waarin u eventueel nog vragen kunt stellen, en waarin de leefregels besproken worden.

Leefregels

Wij adviseren u de volgende leefregels in acht te nemen:

 • De pleister op het wondje in de lies mag dezelfde dag verwijderd worden. Indien het wondje nog niet droog is, kunt u er thuis een nieuwe pleister op doen. Een vochtige pleister moet u altijd vervangen in verband met het risico op infectie.
 • De eerste vier dagen mag u niet baden of zwemmen. Vanaf een dag na de behandeling mag u wel kortdurend (5 minuten) douchen. Vanaf een week na de behandeling mag u weer in de sauna.
 • De eerste twee dagen mag u niet zelf autorijden of fietsen. Dit verhoogt de druk op de lies en vergroot zo de kans op een nabloeding. Zorgt u daarom dat u opgehaald wordt bij ontslag.
 • De eerste drie dagen mag u geen zware voorwerpen tillen (niet meer dan 5 kg) en moet u voorzichtig zijn met traplopen om een nabloeding te voorkomen. Na drie dagen mag u uw dagelijkse activiteiten rustig aan hervatten. Wij adviseren u deze geleidelijk aan op te bouwen;
 • Sporten is na een week weer toegestaan;

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Contact opnemen

Mochten er klachten ontstaan zoals:

 • Koorts
 • Bloeding
 • Wegrakingen

Neem dan contact op met uw huisarts of de afdeling Hartlounge.

Contactgegevens

Hartlounge                                   
040-239 5780

Polikliniek Cardiologie                
040-239 7000

Verpleegafdeling Cardiologie    
040-239 8150

Spoedeisende Hulp (SEH)          
040-239 9600

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Cardiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/cardiologie.

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden