Histamine-provocatietest (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Histamine-provocatietest (Folder)

Uw arts heeft u geïnformeerd over het onderzoek dat u krijgt. Het gaat hier over een histamine-provocatietest. In deze folder leest u hoe dit onderzoek precies gaat en welke belangrijke voorbereidingen er zijn. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan in deze folder beschreven. Als dit zo is, dan informeert een medewerker u hierover.

Wat is een histaminetest?

Bij een histamine-provocatietest inhaleert u histamine om de luchtwegen te prikkelen.  Zo kan de gevoeligheid van de luchtwegen vastgesteld worden. Histamine is een lichaamseigen stof die onder andere vrijkomt bij allergische reacties.

Voorbereidingen

Voor deze test hoeft u niet nuchter te zijn. In overleg met uw specialist mag u sommige medicijnen tijdelijk niet innemen. Het gaat om medicijnen die een luchtwegverruimende werking hebben. En om medicatie die invloed kan hebben op allergische reacties, zogenaamde ‘antihistaminica’. Beide soorten medicijnen hebben invloed op de gevoeligheid van de longen.

In overleg met uw longarts moet u 12 tot 24 uur voor het onderzoek met de luchtwegverruimende medicijnen stoppen. Uw longarts geeft aan wanneer u precies moet stoppen. Dit is afhankelijk van de werkingsduur van de luchtwegverruimende medicatie die u gebruikt.  Antihistaminica moet u minimaal zeven dagen voor het onderzoek stoppen. Als u hiermee niet wilt of kunt stoppen, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie. De medewerkers van deze afdeling overleggen eventueel met de behandelend specialist over het verdere verloop.

U mag zich voor het onderzoek niet zwaar inspannen. U kunt dan rustig en ontspannen aan het onderzoek beginnen.

 

 

Waar meldt u zich?

Op de dag van de test meldt u zich bij de afdeling Longfunctie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

De test

U wordt meegenomen naar de onderzoekskamer. U begint dan met ademen via een mondstuk dat verbonden is met een meetapparaat. De laborant(e) vraagt u een paar keer diep en zo krachtig en lang mogelijk uit te ademen. Daarna laat de laborant(e) u twee minuten lang histamine inademen via een vernevelapparaat. De laborant meet steeds na de inhalatie uw longfunctie. Deze procedure wordt maximaal acht keer herhaald met steeds hogere concentraties histamine.

Door de histamine kunnen bepaalde klachten worden opgewekt. Zo is het mogelijk dat u kortademig wordt of een sterke hoestprikkel krijgt. De longfunctieassistent beoordeelt de situatie aan de hand van de gemeten longfuncties en geeft u indien nodig meteen een luchtwegverruimend medicijn. De test is klaar als de longfunctie weer normaal is.

Duur

Het totale onderzoek duurt ruim 45 minuten.

Uitslag

De uitslag van de test krijgt u van uw behandelend arts bij het volgende polikliniekbezoek.

Wat u verder nog moet weten

Na een histamine-provocatietest ontstaan soms enkele klachten.

Het kan dat u korte tijd na het onderzoek toch nog last krijgt van hoesten, heesheid, kortademigheid, hoofdpijn of duizeligheid. Deze klachten gaan vanzelf weer over en zijn onschuldig. U mag eenmaal thuis uw luchtwegverruimende inhalaties gewoon weer gebruiken.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Longfunctie.

Neem contact op als u ondanks de gebruikte longmedicijnen later op de dag toch meer kortademig of benauwd bent. Onze medewerkers raadplegen uw behandelend specialist als dat nodig is.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00
(buiten kantooruren)

Afdeling Longfunctie
040 – 239 56 00
(tijdens kantooruren)

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden