Holterregistratie H3 (24/48 uur) (Folder)

Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Holterregistratie H3 (24/48 uur) (Folder)

Binnenkort komt u naar de afdeling Hartfunctie van het Catharina Hart- en Vaatcentrum voor een holterregistratie. De holterregistratie is een hartonderzoek waarbij uw hartritme gedurende 24 of 48 uur wordt geregistreerd met een draagbare recorder (de holter). Aan de hand van het elektrocardiogram (registratie van de hartslag) en het dagboek dat u gedurende 24 of 48 uur bijhoudt, wordt bekeken hoe uw hart reageert op bepaalde inspanningen, medicijnen of gebeurtenissen.

Uw arts heeft met u besproken waarom dit onderzoek bij u wordt uitgevoerd. In deze folder vindt u meer informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

Gebruik op de dag dat de recorder wordt aangesloten geen zeep, bodylotion of andere olieachtige producten op de borst. Door deze producten blijven de elektroden niet vastzitten waardoor geen goede registratie van het elektrocardiogram mogelijk is. Aan heren met een behaarde borstwand het verzoek deze thuis te scheren.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling Hartfunctie. Het aansluiten van de holter duurt ongeveer 20 minuten. Daarna wordt gedurende ongeveer 24 of 48 uur een opname gemaakt van het elektrocardiogram. Voor het aansluiten van de holter wordt u verzocht het bovenlichaam te ontbloten. Uw huid wordt gereinigd met alcohol en licht geschuurd voor een kwalitatief goede registratie. Als dat nodig is, worden er borstharen weggeschoren.

Vervolgens worden vijf plakelektroden op de borst aangebracht die door middel van een kabel met de recorder worden verbonden. U draagt de recorder in een wegwerptasje om uw hals. De holter registreert het hartritme tijdens uw normale dagelijkse bezigheden en ’s nachts terwijl u slaapt.

U krijgt een holterdagboek mee waarin u al uw activiteiten, klachten en ingenomen medicatie noteert. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zoveel mogelijk uw dagelijkse bezigheden uitvoert zoals u dat gewend bent te doen. U mag met de recorder niet douchen of zwemmen.

Nazorg

Na ongeveer 24 of 48 uur mag u de holter zelf loskoppelen en komt u hem inleveren op de afdeling hartfunctie. Voor holters die in de ochtend (tussen 08.00 en 12.00 uur) zijn aangesloten geldt dat deze voor 09.00 uur in de ochtend ingeleverd moeten worden. Holters die in de middag (tussen 12.30 – 16.30 uur) zijn aangesloten moeten voor 12.30 uur in de middag ingeleverd worden.

Duur van het onderzoek

Het aansluiten van de holter in het ziekenhuis duurt ongeveer 20 minuten. Het totale onderzoek (thuis) duurt ongeveer 24 of 48 uur.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog bij uw volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Hartfunctie. Het telefoonnummer van de afdeling vindt u onder het kopje ‘Contactgegevens’. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Hartfunctie.

Contactgegevens

Catharina ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Hartfunctie
040- 239 87 60

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Hartfunctie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/hart-en-vaatcentrum


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden