Identificatieplicht in de zorg (Folder)

Algemeen
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Identificatieplicht in de zorg (Folder)

Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet in werking getreden. Onderdeel van deze wet is de identificatieplicht. Dit houdt in dat iedereen zich bij een medisch bezoek aan het ziekenhuis moet kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

De identificatieplicht is ingesteld om misbruik met verzekeringspapieren en -pasjes tegen te gaan. Door de identiteit van de verzekerde vast te stellen en het burgerservicenummer (BSN) op te nemen in de ziekenhuisadministratie, proberen we te voorkomen dat iemand misbruik maakt van uw ziekenhuisdossier en verzekeringsgegevens.

Legitimeren doet u altijd persoonlijk. Het is niet mogelijk om uw familielid met zijn/haar identiteitsbewijs in te schrijven.

Geldige identiteitsbewijzen

Bij uw bezoek aan het ziekenhuis kunt u de volgende documenten gebruiken om u te legitimeren:

  • een paspoort;
  • een identiteitskaart;
  • een rijbewijs;
  • een wettelijk vreemdelingendocument met daarin gegevens over identiteit, nationaliteit en verblijfsvergunning.

Let op de geldigheidsdatum van het document. Een vervallen document kunt u niet gebruiken.

Ook kinderen moeten zich kunnen identificeren. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Kinderen kunnen sinds 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Een bijschrijving in een geldig paspoort kan nog wel gebruikt worden als identificatie in de zorg. 

Neem bij uw bezoek aan het ziekenhuis ook uw geldige verzekeringsbewijs mee.

Ontbreken legitimatiebewijs

Alle patiënten die medische zorg krijgen in het Catharina Ziekenhuis moeten zich op verzoek van een medewerker kunnen legitimeren. Het kan voorkomen dat u geen legitimatiebewijs kunt laten zien. In dat geval dient u zich binnen 14 dagen alsnog te identificeren bij de receptie in de centrale hal. Als u hieraan niet voldoet, kan dit bij niet-spoedeisende behandelingen ertoe leiden dat de behandeling opgeschort wordt totdat u zich wel kunt legitimeren. Uiteraard wordt spoedeisende zorg wel in alle gevallen verleend.

Meer informatie

Algemene informatie over de identificatieplicht vindt u bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (www.rijksoverheid.nl).


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden