In gesprek over chemotherapie en/of immunotherapie (Folder)

Catharina Kanker Instituut
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

In gesprek over chemotherapie en/of immunotherapie (Folder)

Binnenkort heeft u een voorlichtingsgesprek met een verpleegkundige over de behandeling met chemotherapie en/of immunotherapie. U kunt deze folder gebruiken om u voor te bereiden op het gesprek en alvast voor uzelf te bedenken welke onderwerpen u graag zou willen bespreken met de verpleegkundige.

Voorbereiding op het gesprek

Bekijk de video

Wij adviseren u om voorafgaand aan het voorlichtingsgesprek onze video over chemotherapie en/of immunotherapie te bekijken. U kunt deze video bekijken op www.catharinaziekenhuis.nl/chemotherapie of door deze QR code te scannen met uw smartphone of tablet.

static_qr_code_without_logo.jpg

Indien u een combinatie krijgt met radiotherapie, kunt op onze website alvast een aantal filmpjes bekijken. Specifieke informatie over de website van Radiotherapie ontvangt u van de afdeling Radiotherapie.

Overige tips
 1. Neem iemand mee
 2. Bereid het gesprek voor en schrijf uw vragen op in deze folder
 3. Geef aan indien u moeite heeft met lezen of de Nederlandse taal. Neem in dat geval iemand mee die kan ondersteunen of vertalen.
 4. Als u alvast informatie wilt zoeken kunt u terecht op deze betrouwbare websites:www.catharinaziekenhuis.nl
  www.kanker.nl
  www.kwf.nl
  www.verwijsgidskanker.nl

Verloop voorlichtingsgesprek

Introductie

Het voorlichtingsgesprek begint met een kennismaking, waarbij de verpleegkundige een beeld probeert te krijgen van u, uw leefsituatie en uw behoeften aan informatie. Tijdens de introductie zal de verpleegkundige samen met u vaststellen welke onderwerpen in elk geval in het gesprek aan de orde zullen komen. Vervolgens zal de verpleegkundige u vragen wat de arts al heeft verteld over chemotherapie en/of immunotherapie.

De verpleegkundige zal uitleg geven over chemotherapie en/of immunotherapie, de bijwerkingen en wat er aan gedaan kan worden om bijwerkingen zoveel mogelijk te verminderen of voorkomen.

Informatie over chemotherapie en/of immunotherapie

De verpleegkundige zal u uitleggen welke chemotherapie en/of immunotherapie u krijgt en hoe deze werkt. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

 • De naam van de kuur
 • Het doel van de behandeling
 • De werking van de chemotherapie en/of immunotherapie
 • De wijze van toedienen:
  • Via tabletten
  • Via een infuus
  • Een combinatie van beide
 • Het toedieningsschema:
  • Hoeveel kuren
  • Hoe lang duurt een kuur?
  • Om de hoeveel weken wordt een kuur gegeven en/of hoeveel tabletten moet u slikken?
 • Overige praktische informatie

Informatie over bijwerkingen

De verpleegkundige geeft u informatie over de bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van de chemotherapie en/of immunotherapie. Ook zal de verpleegkundige u vertellen wat hieraan gedaan kan worden door uzelf. Wanneer u chemotherapie en/of immunotherapie krijgt, zijn er situaties waarin het belangrijk is dat u contact opneemt met uw specialist in het ziekenhuis. De verpleegkundige vertelt u welke situaties dit kunnen zijn.

Nader te bespreken onderwerpen

Hieronder staan onderwerpen die mogelijk voor u belangrijk zijn om te bespreken. U kunt in een gesprek aangeven wat voor u belangrijk is. Dit kunt u thuis doen als u al vragen heeft. De verpleegkundige zal in sommige gevallen ook nog onderwerpen aandragen om nader te bespreken.  U kunt uw vragen uiteraard ook op een later tijdstip aan de verpleegkundige stellen, bijvoorbeeld op de eerste dag dat u voor de chemotherapie en/of immunotherapie in het ziekenhuis bent.

 • Wat de praktische gevolgen zijn van de behandeling voor mijn dagelijks leven (bijvoorbeeld huishouden of hobby’s).
 • Welke gevoelens de behandeling kan losmaken (angst, somberheid, hoop, sneller emotioneel).
 • Hoe ik en mijn naasten (bijvoorbeeld partner, kinderen) met de ziekte en/of behandeling kunnen omgaan.
 • Wat mijn naasten kunnen doen om mij te steunen.
 • Wat de invloed is van de chemotherapie en/of immunotherapie op seksualiteit.
 • Hoe ik in contact kan komen met lotgenoten (andere mensen met de ziekte kanker).
 • Of ik thuis extra hulp nodig heb en hoe ik dat kan regelen.
 • Ondersteuning van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijke verzorging.
 • De gang van zaken in het ziekenhuis (waar vindt de behandeling plaats, wanneer krijg ik welke kuur, hoe vaak moet ik komen).
 • Wat er gebeurt als ik afzie van de behandeling (twijfel over keuze, vooruitzichten, verdere begeleiding).
 • Eventueel kunt u hier opschrijven wat u precies wilt bespreken over de aangekruiste onderwerpen of over andere onderwerpen:

 

Samenvatting en afsluiting

Aan het einde van het gesprek vat de verpleegkundige de belangrijkste informatie samen. Ook op dat moment kunt u vragen stellen als er nog onduidelijkheden zijn.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met het Catharina Kanker Instituut.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Catharina Kanker Instituut
040 – 239 66 22

Routenummer(s) en overige informatie over het Catharina Kanker Instituut vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/catharinakankerinstituut


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden