Informatiebijeenkomsten Leven met een nierziekte (Folder)

Inwendige geneeskunde Nierziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Informatiebijeenkomsten Leven met een nierziekte (Folder)

Deze folder is bedoeld om u en uw naasten te informeren over de bijeenkomsten ‘Leven met een nierziekte’. Deze bijeenkomsten vinden plaats in groepsverband waarbij interactie met zorgverleners en andere patiënten en hun naasten de basis vormt.

Het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en het Elkerliek ziekenhuis te Helmond/Deurne werken samen op het gebied van zorg voor nierfalen- en dialysepatiënten. Er wordt nierfunctie vervangende therapie aangeboden op twee locaties: afdeling Nierziekten & Dialyse Catharina Ziekenhuis te Eindhoven en Dialysecentrum Deurne.

Om de resterende functie van uw nieren zolang mogelijk te behouden en om uw klachten te verminderen bent u onder behandeling bij de nefroloog. Toch bent u zelf diegene die met de ziekte en adviezen moet omgaan in het dagelijks leven. Patiënten die zelf de regie over hun ziekte en behandeling voeren, voelen zich gezonder en zijn meer tevreden dan patiënten die de regie overlaten aan de zorgverleners, zo blijkt uit onderzoek.

Gaat uw nierfunctie achteruit?

Wanneer uw nieren niet goed meer werken, is het belangrijk dat u er zelf alles aan doet, om verdere achteruitgang van de nierfunctie te voorkómen of te vertragen. Hier kunt u zelf een groot aandeel in hebben door bijvoorbeeld door het trouw innemen van uw medicijnen, het aanpassen van uw voeding, voldoende beweging, stoppen met roken en door uw energie te verdelen.

Zo blijft de kwaliteit van uw leven zo goed mogelijk behouden.

Leven met een nierziekte

Leven met een nierziekte vraagt om aanpassingen. Van u en mogelijk van uw naasten. Welke aanpassingen nodig zijn, hangt af van de ernst van uw nierziekte en andere persoonlijke omstandigheden. Dat kan lastig zijn, maar het is mogelijk en zeker als u het samen met anderen kunt doen.

Het kost tijd om te wennen aan het idee dat u een nierziekte heeft. Dat geldt ook voor uw naasten. Het kan u helpen en ondersteunen door hierover te praten, over ieders ervaring, gevoelens en behoeften. Om deze reden organiseren afdeling Nierziekten & Dialysecentrum te Eindhoven en Dialysecentrum Deurne bijeenkomsten.

Bijeenkomsten

In vier groepsbijeenkomsten krijgt u informatie over nierziekten en de gevolgen daarvan. Wat vindt u belangrijk bij het omgaan met uw ziekte? Wat wilt u zelf doen om de achteruitgang van de nierfunctie zo goed mogelijk te vertragen? Dit zijn onderwerpen die in de bijeenkomst aan bod komen. Er is veel ruimte voor interactie met zorgverleners, andere patiënten en hun naasten, om tips en ervaringen uit te wisselen.

Het doel van de bijeenkomsten is om meer grip te krijgen zodat u zelf de regie kan nemen over uw ziekte en behandeling. De bijeenkomsten zijn gericht op lotgenotencontact, om te leren van en met elkaar.

Verschillende zorgverleners begeleiden de bijeenkomsten, zoals de verpleegkundig specialist, ziekenhuisapotheker, diëtist en de medisch maatschappelijk werker. Bij elke bijeenkomst zijn twee zorgverleners aanwezig.

De bijeenkomsten worden gegeven op dinsdagmiddag of woensdagavond. U kunt uw voorkeur hiervoor aangeven op de antwoordkaart.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomsten ‘Leven met een Nierziekte’? Dan kunt u zich opgeven via de antwoordkaart. Bij deelname ontvangt u per brief nadere informatie over de bijeenkomsten, inclusief datum, tijd en locatie. Het zijn vier bijeenkomsten in het ziekenhuis met een tussenperiode van twee á drie weken. Per bijeenkomst kunnen vier tot vijf patiënten deelnemen. Uw partner of één andere naaste zijn van harte welkom om met u mee te komen.

Mocht u niet willen deelnemen aan de bijeenkomsten, wilt u dit ons dan ook via de antwoordkaart laten weten? U zult dan op een later moment niet opnieuw worden benaderd. Als u ervoor kiest om niet deel te nemen dan heeft dit vanzelfsprekend geen enkel gevolg voor uw verdere behandeling.

Internet

Als u zelf wilt zoeken op internet kunnen wij u de volgende website aanraden: www.nieren.nl

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bereiken via het centrale telefoonnummer van het ziekenhuis of via de gegevens op de bereikbaarheidskaart.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Elkerliek ziekenhuis (locatie Deurne)
0493-32 88 88
www.elkerliek.nl


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden