Klaplong (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Klaplong (Folder)

U bent opgenomen op verpleegafdeling Longgeneeskunde omdat u een klaplong (pneumothorax) heeft. In deze folder staat wat een klaplong is, hoe hij ontstaat, wat de symptomen zijn en hoe hij wordt behandeld.

Wat is een klaplong?

De longen zijn omgeven door de zogeheten pleurabladen. Dit zijn 2 dunne, flexibele vliezen. Eén vlies bekleedt de longen, het andere de binnenkant van de borstkaswand. De ruimte tussen deze twee vliezen wordt de pleuraholte genoemd. Deze is luchtdicht (vacuüm) afgesloten. In deze pleuraholte bevindt zich een kleine hoeveelheid vocht die de vliezen glad maakt, zodat deze bij elke ademhaling soepel langs elkaar heen glijden. Bij een pneumothorax stroomt er lucht in de pleuraholte, waardoor er geen sprake meer is van een vacuüm. Hierdoor klapt de long samen en ontplooit zich niet meer. De lucht die in de pleuraholte stroomt kan afkomstig zijn uit de long (gesloten pneumothorax) of komt van buiten het lichaam (open pneumothorax).

Oorzaken

Er zijn diverse oorzaken voor het ontstaan van een klaplong. In deze folder behandelen we de meest voorkomende.

Gesloten pneumothorax
Spontane klaplong
 • Ontstaat zonder aanwijsbare oorzaak.
 • Betreft vaak jonge, lange, magere mensen (de precieze reden hiervan is niet bekend).
 • Komt vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers.
 • Is een vorm van een gesloten pneumothorax (klaplong).
Symptomatische klaplong
 • Ontstaat door een onderliggende aandoening (bijvoorbeeld longemfyseem).
 • Is een vorm van een gesloten pneumothorax (klaplong).
Traumatische klaplong
 • Ontstaat door een ongeluk (trauma) waarbij een verbinding ontstaat tussen de pleuraholte en buiten. U kunt denken aan een ongeluk waarbij een rib de long doorboort.
 • Is een open pneumothorax (klaplong).
Iatrogene klaplong
 • Ontstaat als complicatie van een medische ingreep, zoals een punctie van de long, een longoperatie of het inbrengen van een halsinfuus.
 • Is een open pneumothorax (klaplong).

Symptomen

De symptomen bij een klaplong lopen uiteen van matige kortademigheid en pijn, tot ernstige kortademigheid en pijn in de borst. Dit hangt af van de hoeveelheid lucht die de pleuraholte binnenstroomt en in welke mate de long inklapt.

Het is ook mogelijk dat u pijn in de nek, schouder of buik voelt en soms is sprake van een droge hoest. Bij een pneumothorax die langzaam ontstaat, zijn de symptomen vaak minder hevig dan bij een snel optredende klaplong.

Behandeling

De behandeling hangt af van de mate waarin de long is ingeklapt. Een kleine klaplong hoeft meestal niet behandeld te worden.

Normaal gesproken neemt het lichaam de lucht uit de pleuraholte in een paar dagen op. Soms beslist de arts op de eerste hulp dat een ziekenhuisopname nodig is omdat er een kans bestaat op het ontstaan van een grote klaplong.

Inbrengen drain

Bij een grote klaplong wordt de lucht verwijderd door, onder plaatselijke verdoving, een drain (buisje) in de pleuraholte in te brengen. De drain wordt aangesloten op een zuigsysteem met een waterslot zodat de lucht wél naar buiten maar niet meer het lichaam ín kan. Hierdoor bent u aan uw bed en/of stoel gekluisterd. Gemiddeld duurt een opname voor een klaplong één week, maar dit verschilt sterk per patiënt.

Plakken van de pleurabladen

Na verloop van tijd geneest de wond in het longoppervlak en ontplooit de long zich weer. De longarts kiest er dan voor om de drain te verwijderen óf om de pleurabladen aan elkaar te plakken (pleuradese). U krijgt vóór de pleuradese pijnstilling toegediend. De longarts spuit via de drain een vloeistof in de pleuraholte. Dit veroorzaakt een steriele ontsteking tussen de pleurabladen, waardoor deze aan elkaar gaan kleven. De drain wordt één dag na de pleuradese verwijderd. De kans dat er nog een keer een pneumothorax ontstaat aan de behandelde kant wordt hierdoor erg klein.

Operatie

Als na verloop van tijd blijkt dat de klaplong niet uit zichzelf geneest, kan er een operatie plaatsvinden. Deze operatie, uitgevoerd door een thoraxchirurg, heet een pleurarubbing. Het buitenste pleuravlies wordt opgewreven met als doel dat de beide vliezen weer aan elkaar gaan kleven. Wanneer er geen luchtlekkage meer is en de long zich goed heeft ontplooid, kan de drain worden verwijderd.

Ontslag

Voor uw ontslag beoordeelt een longarts uw long met een röntgenfoto. Als uw long goed is ontplooid, mag u naar huis. De hechting moet worden verwijderd op de vijfde dag na het verwijderen van de drain. Bent u nog opgenomen in het ziekenhuis dan doet een verpleegkundige dit. Als u al weer thuis bent, kunt u hiervoor naar de huisarts of u kunt een afspraak maken op de afdeling Longgeneeskunde.

Leefregels

U krijgt van de arts een aantal leefregels mee als u met ontslag gaat. U moet zich ongeveer zes weken aan deze regels houden. Het belangrijkste is dat u drukverhogende momenten vermijdt. U mag bijvoorbeeld de eerste zes weken niet:

 • persen bij het krijgen van ontlasting;
 • geslachtsgemeenschap hebben;
 • sporten;
 • zware huishoudelijke taken uitvoeren (u moet voornamelijk opletten bij tillen);
 • vliegen;
 • diepzeeduiken (daarna alleen nog ná overleg met uw longarts).

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Longgeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Longgeneeskunde
040 – 239 56 00

Verpleegafdeling Longgeneeskunde
040 – 239 74 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden