Kromstand van de penis (Nesbitt) (Folder)

Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Kromstand van de penis (Nesbitt) (Folder)

U heeft in erectie een kromstand van uw penis. Door deze afwijking kunnen problemen ontstaan bij het hebben van geslachtsgemeenschap. Ook kan het pijn geven bij uw partner tijdens de geslachtsgemeenschap. Hieronder wordt beschreven welke twee oorzaken kunnen leiden tot kromstand van de penis en welke behandelingen er mogelijk zijn.

Kromstand door de ziekte van Peyronie

Door een overdreven verlittekening (fibrosering) in de wand van het zwellichaam, waardoor op de aangedane plaats de rek uit het zwellichaam verdwijnt. Er treedt een kromstand op, meestal naar de buik, soms met een afwijking naar links of rechts. De penis kan ook korter worden. Als na verloop van tijd het verlittekeningsproces voorbij is (meestal na een jaar), valt te overwegen om bij aanhoudende klachten tot operatieve correctie van de kromstand over te gaan.

Aangeboren kromstand

Als de kromstand het gevolg is van een aangeboren afwijking, komt dit door een te korte plasbuis of niet symmetrische zwellichamen. Mannen met deze afwijking komen meestal op 16- à 20-jarige leeftijd naar een arts, als zij voor het eerst een vaste relatie willen aangaan. Schaamtegevoelens vormen meestal de belangrijkste reden om een arts te consulteren. In tegenstelling tot de ziekte van Peyronie buigt de penis bij de afwijking vrijwel altijd richting voeten. Bij een ernstige kromstand is er reden tot operatieve correctie.

Vastleggen van de kromstand

Om te kunnen beslissen over wel of niet opereren, is het verstandig om de mate van kromstand fotografisch vast te leggen. Dat kunt u het beste doen door de stijve penis van boven, van de zijkant en van voren te fotograferen. U kunt daarbij eventueel een spiegel gebruiken of uw partner de foto’s te laten maken. Als u over een mobiele telefoon met digitale camera beschikt kunnen de foto’s op de polikliniek overgezet worden in de pc van de behandelend uroloog of u kunt ze zelf printen en afgeven aan uw uroloog.

De operatie

Er zijn twee soorten operaties:

  • De Nesbitt-operatie (reeftechniek variant met hechtingen);
  • Uitsnijden van de verlittekende plek met transplantaat.

Bij de Nesbitt (Essed Schroder-techniek) wordt de aangedane plaats met rust gelaten. Op de tegenoverliggende plaats worden revende hechtingen geplaatst, deze worden vervolgens aangetrokken en geknoopt waarmee de penis in het ‘gelid’ wordt getrokken met als gevolg dat de kromstand wordt opgeheven. Om te beoordelen of het gewenste resultaat al is bereikt, wordt de penis tijdens de operatie enkele malen kunstmatig in erectie gebracht.

De arts gebruikt niet-oplosbare hechtingen. Dat betekent dat u de knoopjes onder de penishuid altijd zult blijven voelen. Bij de operatie is het nodig om een besnijdenis uit te voeren omdat anders de voorhuid te nauw wordt. Daarnaast verkleint de besnijdenis de kans op infectie van de operatiewond. Een nadeel van de Nesbitt-operatie is dat uw penis korter wordt. De mate van verkorting hangt af van de mate van de kromstand, maar kan enkele centimeters zijn.

Het uitsnijden van de verlittekende plek is de andere mogelijke operatie. Bij uitsnijding bestaat echter de kans op het risico van beschadiging van de zenuwen en bloedvaten, met als mogelijk gevolg gevoelsstoornissen en mogelijk definitieve impotentie. Vooral gevoelsstoornissen komen geregeld voor na een dergelijke ingreep en zijn vaak tijdelijk van aard. Het ontstane defect na uitsnijden wordt vervangen door een dierlijk pericard (‘hartzakje’) transplantaat. Voordeel is dat er minder lengte verlies optreedt.

Complicaties

Bij elke operatieve ingreep bestaat de kans op complicaties. Buiten de hierboven genoemde nadelen zijn complicaties bij deze operatie uiterst zeldzaam. Een enkele keer treedt wondinfectie op of een nabloeding.

Procedure rondom de opname

Pre-operatieve screening

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Opname

Voor deze opname wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra u aan de beurt bent wordt u gebeld door een medewerker van de Opname, hij of zij vertelt u wanneer u aan de beurt bent.

Opnamedag

U wordt op de dag van de operatie zelf opgenomen. U krijgt dagelijks een injectie ter voorkoming van trombose (een bloedstolsel in een bloedvat van de benen wat op de dag van de operatie kan ontstaan door te weinig lichaamsbeweging). Deze krijgt u één keer per dag totdat u na de operatie weer loopt. Vanaf 24.00 uur mag u niets meer eten en drinken voor de ingreep.

De dag van de operatie

’s Morgens krijgt u operatiekleding aan. Als u sieraden draagt, een piercing of een (gebits) prothese hebt moet u deze verwijderen. Een verpleegkundige brengt u op uw bed naar de Operatieafdeling. Daar wordt u gevraagd om op de operatietafel te gaan liggen. Vervolgens wordt bij u een infuus ingebracht, meestal aan de bovenkant van de hand. Via dit infuus krijgt u de narcosemiddelen toegediend. De operatie duurt ongeveer een uur.

Na de operatie

Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. Als u pijn hebt of misselijk bent kunt u om medicijnen vragen. Wanneer uw bloeddruk en ademhaling goed zijn en u goed wakker bent, gaat u terug naar de afdeling. Als u voldoende drinkt mag dit infuus worden verwijderd. Ook hebt u een blaaskatheter. Deze wordt na één dag verwijderd. Gedurende 24 tot 48 uur na de operatie heeft u een drukverband rond de penis. Daags na de operatie mag u weer naar huis. U krijgt een afspraak mee voor een poliklinische controle.

Nazorg

De hechtingen in de huid rondom de eikel lossen vanzelf op. U kunt gewoon douchen. U wordt geadviseerd niet te baden en te zwemmen tot dat de hechtingen zijn opgelost. Dit duurt twee tot drie weken.

De eerste weken na de operatie zijn vooral de nachtelijke erecties soms pijnlijk. Er zijn helaas geen medicijnen om deze erecties tegen te gaan. Geslachtsgemeenschap moet u gedurende zes weken vermijden.

Samenvatting

De belangrijkste gegevens over de operatieve behandeling van de kromstand van de penis zijn:

  • het is noodzakelijk om een besnijdenis uit te voeren;
  • de penis wordt korter, afhankelijk van de ernst van de kromstand;
  • de penis in erectie wordt nooit kaarsrecht;
  • vanwege het drukverband rond de penis heeft u gedurende één dag een blaaskatheter;
  • de eikel wordt soms wat minder gevoelig met name bij transplantaten.
  • de erecties zijn de eerste tijd na de operatie pijnlijk;
  • tot circa zes weken na de operatie is seksuele gemeenschap af te raden;
  • een enkele keer treedt er een wondinfectie op.

Tot slot

Als u problemen hebt als u weer thuis bent, dan kunt u het contact opnemen met de polikliniek Urologie of met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Urologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden