Leefregels en aandachtspunten na een pijnbehandeling (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Leefregels en aandachtspunten na een pijnbehandeling (Folder)

U hebt vandaag een pijnbehandeling gehad op de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. In deze folder krijgt u informatie over leefregels en aandachtspunten na uw pijnbehandeling. Specifieke aandachtspunten die van toepassing zijn op uw behandeling, worden apart aangekruist.

Algemeen

Op de dag van behandeling mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer.

De pleister mag dezelfde dag verwijderd worden en u kunt gewoon douchen.

Op de dag van de behandeling moet u rustig aan doen. Vanaf de volgende dag mag u alles weer doen wat u kunt en wilt.

Pijnstillers kunnen vaak niet direct gestopt worden na de behandeling.

Wanneer u de indruk heeft dat de pijn minder wordt, dan stopt u als eerste met de sterkste medicatie. Vaak zijn dat opioïden. Eerst stopt u de kortwerkende opioïden, en wanneer de pijn dan onder controle blijft, stopt u met de langwerkende opioïden. Daarna stopt u de NSAID’s (bijvoorbeeld Naproxen, Diclofenac, Brufen) en als laatste de paracetamol.

Als u hier vragen over heeft, stel deze dan aan de anesthesioloog-pijnspecialist of de pijnverpleegkundige voordat u naar huis gaat.

Bloedverdunners

Wanneer u bloedverdunners gebruikt dan dient u dit altijd te melden aan de anesthesioloog- pijnspecialist. Soms is het nodig de bloedverdunner tijdelijk te stoppen rondom de behandeling. De anesthesioloog- pijnspecialist informeert u wanneer u de bloedverdunner weer mag herstarten.

Alarmeren

  • Wanneer u 12 uur na de behandeling nog volledige uitval wat betreft kracht of gevoel heeft.
  • Bij koorts boven de 38,5 graden na de behandeling binnen 48 uur.
  • Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Anesthesiologie & Pijngeneeskunde.
  • Buiten kantooruren of in het weekend de Spoedeisende Hulp.

Geef aan dat u recent voor een pijnbehandeling in het ziekenhuis bent geweest.

Specifieke aandachtspunten van toepassing op uw behandeling

□   U heeft een proefbehandeling ondergaan

Na de behandeling kan er tijdelijk krachtsvermindering optreden. Dit kan tot ongeveer 4 tot 6 uur na de behandeling duren. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik van een verdovingsvloeistof en blijft aanwezig zolang de vloeistof werkzaam is. U mag pas naar huis als de pijnarts u heeft gesproken.

   Pijnbehandeling in de vorm van een midline  epidurale injectie (midden in de rug)

Bij deze behandeling is een cocktail toegediend die bestaat uit verdovingsvloeistof en corticosteroïden (= ontstekingsremmers). Na de behandeling kan een tijdelijke krachtsvermindering optreden in beide benen. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik van de verdovingsvloeistof en blijft aanwezig gedurende de werkingsduur van de vloeistof; ongeveer 6 uur. Na de behandeling kunt u eventueel gebruik maken van een rolstoel van het ziekenhuis.

De ontstekingsremmers kunnen mogelijk maagklachten of een aantal dagen een rood gezicht veroorzaken. Bij vrouwen kan een onregelmatige menstruatiecyclus ontstaan. Als u diabetes heeft, kunnen uw bloedsuikers ontregeld raken. Het kan dan nodig zijn om extra controles te laten plaatsvinden bij degene die u begeleid bij de regulatie van de bloedsuikers.

   Cervicale of lumbale sleeve injectie (links of rechts langs de wervelkolom)

Bij deze behandeling is een cocktail toegediend die bestaat uit verdovingsvloeistof en corticosteroïden (= ontstekingsremmers). Na de behandeling kan een tijdelijke krachtsvermindering optreden in het behandelde lichaamsdeel. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik van de verdovingsvloeistof en blijft aanwezig gedurende de werkingsduur van de vloeistof; ongeveer 6 uur. Na de behandeling kunt u eventueel gebruik maken van een rolstoel van het ziekenhuis.

De ontstekingsremmers kunnen mogelijk maagklachten of een aantal dagen een rood gezicht veroorzaken. Bij vrouwen kan een onregelmatige menstruatiecyclus ontstaan. Als u diabetes heeft, kunnen uw bloedsuikers ontregeld raken. Het kan dan nodig zijn om extra controles te laten plaatsvinden bij degene die u begeleidt bij de regulatie van de bloedsuikers.

Het kan voorkomen dat het enkele dagen tot enkele weken duurt voordat de behandeling effect heeft. Daarom kan het langer duren voordat uw pijnklachten minder worden.

   Zenuwblokkade in de vorm van een PRF (definitieve behandeling)

Na de behandeling kan er tijdelijk krachtsvermindering optreden in het behandelde lichaamsdeel. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik van een verdovingsvloeistof en blijft aanwezig zolang de vloeistof werkzaam is. Dit duurt ongeveer 4 tot 6 uur. U kunt last hebben van napijn. U mag hiervoor gewoon uw pijnstillers gebruiken. Als u geen pijnstillers gebruikt, mag u hiervoor tot maximaal 4 x 1000 mg paracetamol per dag innemen.

Deze dosering paracetamol mag u maximaal 1 week gebruiken. Daarna kunt u overgaan op een dosering van 3 x 1000 mg per dag. Het kan voorkomen dat het enkele dagen tot enkele weken duurt voordat de behandeling effect heeft. Daarom kan het langer duren voordat uw pijnklachten minder worden.

   Lokaalinfiltratie of behandeling aan de schouder

Bij een lokaalinfiltratie is een cocktail toegediend die bestaat uit een verdovingsvloeistof en corticosteroïden (= ontstekingsremmers). Na de behandeling kan er tijdelijk krachtsvermindering optreden in het behandelde lichaamsdeel. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik van een verdovingsvloeistof en blijft aanwezig zolang de vloeistof werkzaam is. Dit duurt ongeveer 6 uur. Het kan voorkomen dat het 3 tot 10 dagen duurt voordat de behandeling effect heeft. Daarom kan het langer duren voordat uw pijnklachten minder worden.

   Ganglion stellatum in verband met overgangsklachten

Direct na de behandeling kunt u wat wazig zien en kan het ooglid wat hangen. Ook kunt u een hese stem hebben. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door de plaatselijke verdoving en verdwijnen binnen enkele uren (ongeveer 6 uur). In de hals kunt nog enkele dagen napijn voelen. U mag hiervoor tot maximaal 4 x 1000 mg paracetamol per dag innemen. Deze dosering paracetamol mag u maximaal 1 week gebruiken. Daarna kunt u overgaan op een dosering van 3 x 1000 mg per dag. Het effect kan meestal meteen worden beoordeeld. Het is ook mogelijk dat u pas na enkele dagen effect merkt.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde en vraag naar de pijnconsulent. De pijnconsulent is bereikbaar tussen 13.30 en 16.00 uur.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden