Leefregels en aandachtspunten na een pijnbehandeling (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Leefregels en aandachtspunten na een pijnbehandeling (Folder)

U hebt vandaag een pijnbehandeling gehad op de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. In deze folder krijgt u informatie over leefregels en aandachtspunten na uw pijnbehandeling. Specifieke aandachtspunten die van toepassing zijn op uw behandeling, worden apart aangekruist.

Algemeen

Zorg voor gemakkelijk zittende kleding op de behandeldag.

Op de dag van behandeling mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Neem daarom iemand mee naar het ziekenhuis op de dag van de behandeling. 

De pleister mag dezelfde dag verwijderd worden en u kunt gewoon douchen.

Op de dag van de behandeling moet u rustig aan doen. Verricht op deze dag geen handelingen die U extra kracht kosten, zoals bv tillen.
Op de behandeldag mag U geen machines bedienen. Vanaf de volgende dag mag u alles weer doen wat u kunt en wilt.

Pijnstillers kunnen vaak niet direct gestopt worden na de behandeling. Indien u vragen heeft over uw pijnstilling, stel deze dan aan uw pijnspecialist direct na de behandeling. 

Wanneer u de indruk heeft dat de pijn minder wordt, dan stopt u als eerste met de sterkste medicatie. Vaak zijn dat opioïden. Eerst stopt u de kortwerkende opioïden, en wanneer de pijn dan onder controle blijft, stopt u met de langwerkende opioïden. Daarna stopt u de NSAID’s (bijvoorbeeld Naproxen, Diclofenac, Brufen) en als laatste de paracetamol.

Als u hier vragen over heeft, stel deze dan aan de anesthesioloog-pijnspecialist of de pijnverpleegkundige voordat u naar huis gaat.

Bloedverdunners

Afhankelijk van het soort bloedverdunner, moet daar enkele dagen voor de behandeling tijdelijk mee gestopt worden. De anesthesioloog-pijnspecialist zal met u bespreken hoe u dient om te gaan met de betreffende bloedverdunner rond de pijnbehandeling.

Neem contact op met de apotheek, wanneer de apotheek uw medicatie uitzet in een medicijnrol (baxter) zodat dit aangepast wordt.

Wanneer u medicatie gebruikt waarvoor u onder controle van de trombosedienst bent, moet voorafgaand aan de behandeling uw bloedwaarde (INR) worden gecontroleerd.
Als de stollingswaarden van het bloed niet in orde zijn dan stellen wij de behandeling uit naar een andere datum.

U overlegt met de trombosedienst en de anesthesioloog-pijnspecialist over het moment waarop u weer mag starten met de bloedverdunners.

Alarmeren

  • Wanneer u 12 uur na de behandeling nog volledige uitval wat betreft kracht of gevoel heeft.
  • Bij koorts boven de 38,5 graden na de behandeling binnen 48 uur.
  • Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Telefoonnummer 040-239 85 00.
  • Buiten kantooruren of in het weekend de Spoedeisende Hulp.

Geef aan dat u recent voor een pijnbehandeling in het ziekenhuis bent geweest.

Specifieke aandachtspunten van toepassing op uw behandeling

□   U heeft een proefbehandeling ondergaan

Na de behandeling kan er tijdelijk krachtsvermindering optreden. Dit kan tot ongeveer 4 tot 6 uur na de behandeling duren. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik van een verdovingsvloeistof en blijft aanwezig zolang de vloeistof werkzaam is. U mag pas naar huis als de pijnarts u heeft gesproken.

   Pijnbehandeling in de vorm van een midline  epidurale injectie (midden in de rug)

Bij deze behandeling is een cocktail toegediend die bestaat uit verdovingsvloeistof en corticosteroïden (= ontstekingsremmers). Na de behandeling kan een tijdelijke krachtsvermindering optreden in beide benen. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik van de verdovingsvloeistof en blijft aanwezig gedurende de werkingsduur van de vloeistof; ongeveer 4 tot  6 uur. Na de behandeling kunt u eventueel gebruik maken van een rolstoel van het ziekenhuis.

De ontstekingsremmers kunnen mogelijk maagklachten of een aantal dagen een rood gezicht veroorzaken. Bij vrouwen kan een onregelmatige menstruatiecyclus ontstaan. Als u diabetes heeft, kunnen uw bloedsuikers ontregeld raken. Het kan dan nodig zijn om extra controles te laten plaatsvinden bij degene die u begeleid bij de regulatie van de bloedsuikers.

   Cervicale of lumbale sleeve injectie (links of rechts langs de wervelkolom)

Bij deze behandeling is een cocktail toegediend die bestaat uit verdovingsvloeistof en corticosteroïden (= ontstekingsremmers). Na de behandeling kan een tijdelijke krachtsvermindering optreden in het behandelde lichaamsdeel. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik van de verdovingsvloeistof en blijft aanwezig gedurende de werkingsduur van de vloeistof; ongeveer 4 tot 6 uur. Na de behandeling kunt u eventueel gebruik maken van een rolstoel van het ziekenhuis.

De ontstekingsremmers kunnen mogelijk maagklachten of een aantal dagen een rood gezicht veroorzaken. Bij vrouwen kan een onregelmatige menstruatiecyclus ontstaan. Als u diabetes heeft, kunnen uw bloedsuikers ontregeld raken. Het kan dan nodig zijn om extra controles te laten plaatsvinden bij degene die u begeleidt bij de regulatie van de bloedsuikers.

Het kan voorkomen dat het enkele dagen tot enkele weken duurt voordat de behandeling effect heeft. Daarom kan het langer duren voordat uw pijnklachten minder worden.

   Zenuwblokkade in de vorm van een PRF (definitieve behandeling)

Na de behandeling kan er tijdelijk krachtsvermindering optreden in het behandelde lichaamsdeel. Deze krachtsvermindering treedt alleen op als er verdovingsvloeistof is toegediend en blijft aanwezig zolang de vloeistof werkzaam is. Dit duurt ongeveer 4 tot 6 uur. U kunt last hebben van napijn. U mag hiervoor gewoon uw pijnstillers gebruiken. Als u geen pijnstillers gebruikt, mag u hiervoor tot maximaal 4 x 1000 mg paracetamol per dag innemen.

Deze dosering paracetamol mag u maximaal 1 week gebruiken. Daarna kunt u overgaan op een dosering van 3 x 1000 mg per dag. .  Deze behandeling heeft tijd nodig om in te werken, het kan zelfs zes weken duren voordat er verbetering in uw pijnklachten optreedt.

   Lokaalinfiltratie of behandeling aan de schouder

Bij een lokaalinfiltratie is een cocktail toegediend die bestaat uit een verdovingsvloeistof en corticosteroïden (= ontstekingsremmers). Na de behandeling kan er tijdelijk krachtsvermindering optreden in het behandelde lichaamsdeel. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik van een verdovingsvloeistof en blijft aanwezig zolang de vloeistof werkzaam is. Dit duurt ongeveer  4 tot 6 uur. Het kan voorkomen dat het 3 tot 10 dagen duurt voordat de behandeling effect heeft. Daarom kan het langer duren voordat uw pijnklachten minder worden. Het kan daarom noodzakelijk zijn om kortdurend een mitella te dragen. De dokters-assistente of verpleegkundige zal deze aanleggen voordat u naar huis gaat. Wanneer de kracht weer terug is in de arm, kunt u de mitella weer verwijderen. 

   Ganglion stellatum in verband met overgangsklachten

Direct na de behandeling kunt u wat wazig zien en kan het ooglid wat hangen. Ook kunt u een hese stem hebben. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door de plaatselijke verdoving en verdwijnen binnen enkele uren (ongeveer 6 uur). In de hals kunt nog enkele dagen napijn voelen. U mag hiervoor tot maximaal 4 x 1000 mg paracetamol per dag innemen. Deze dosering paracetamol mag u maximaal 1 week gebruiken. Daarna kunt u overgaan op een dosering van 3 x 1000 mg per dag. Het effect kan meestal meteen worden beoordeeld. Het is ook mogelijk dat u pas na enkele dagen effect merkt.

Na de behandeling

Er wordt automatisch een afspraak voor u ingepland voor een telefonische evaluatie met de pijnspecialist of pijnverpleegkundige. Deze afspraak sturen we u per mail of post toe.

Thoratic outlet syndroom

Na de behandeling kunt u last hebben van tijdelijke krachtsvermindering in uw arm. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik en overloop van de verdovingsvloeistof naar de zenuwplexus en blijft aanwezig tijdens de werkingsduur van de vloeistof, dit kan 4 tot 6 uur aanhouden. Naast verdoving van de zenuwplexus kan ook tijdelijke verdoving van andere zenuwen in de hals plaatsvinden. Dit kan u tijdelijk het gevoel geven van heesheid of een afhangend ooglid. In heel zeldzame gevallen kunt u korte tijd kortademig zijn.

U wordt 3 kwartier na de behandeling verwacht voor de herhaling van de east test op de poli chirurgie. De evaluatie/nazorg vindt ook plaats via deze polikliniek.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde en vraag naar de pijnconsulent. De pijnconsulent is bereikbaar tussen 13.30 en 16.00 uur.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden