Longperfusie- en ventilatiescintigrafie (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Longperfusie- en ventilatiescintigrafie (Folder)

In overleg met uw behandelend arts is besloten een perfusie-/ventilatiescintigrafie van de longen te laten doen op de polikliniek Nucleaire geneeskunde. In deze folder vindt u belangrijke informatie over dit onderzoek. De situatie kan voor u persoonlijk anders zijn dan hier is beschreven. Als dit zo is, dan bespreekt een medisch nucleair werker dit met u. 

Een longperfusiescintigrafie is een onderzoek waarbij de doorbloeding van de longen zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. Na injectie van de radioactieve stof in een ader ontstaat in de longen een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld.

Een longventilatiescintigrafie is een onderzoek waarbij de luchtverdeling in de longen zichtbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt door een kleine hoeveelheid radioactief gas vermengd met normale lucht in te ademen. U ademt dit mengsel via een mondstukje gedurende enkele minuten in.

De toegediende hoeveelheden radioactieve stof zijn zo klein dat u en uw omgeving hiervan geen nadelige gevolgen ondervinden.

Voorbereiding

  • Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn.
  • Indien u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u dit zo spoedig mogelijk melden aan de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Het onderzoek kan in dat geval wel doorgaan, maar er zal dan een nog kleinere hoeveelheid radioactieve stof gebruikt worden. Borstvoeding moet 24 uur onderbroken worden. Na 24 uur mag het kind de afgekolfde melk wel drinken.

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de polikliniek Nucleaire geneeskunde. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Het onderzoek

Als u aan de beurt bent, komt een medisch nucleair werker u ophalen in de wachtkamer. In de behandelruimte krijgt u een zeer kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof toegediend in de vorm van een injectie in een ader. Hierbij voelt u even het prikje van de injectienaald. U merkt niets van de ingespoten radioactieve stof. U wordt er niet slaperig van en het beïnvloedt de rijvaardigheid niet. Er zijn verder geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden. Na de injectie kunnen er meteen foto’s worden gemaakt.

Het maken van de foto’s

U hoeft zich voor het onderzoek niet te ontkleden. Het is noodzakelijk dat er zich geen metalen voorwerpen zoals sieraden of metalen knopen in het gezichtsveld van de camera bevinden. De medisch nucleair werker die het onderzoek uitvoert, bespreekt dit met u. Vervolgens worden er uit vier richtingen foto’s gemaakt van de longen. Dit gebeurt meestal in liggende houding. Vanuit elke richting wordt steeds eerst een opname gemaakt van de longperfusie en aansluitend een opname van de longventilatie. Daarna draait de camera naar de volgende richting en worden de opnamen herhaald. De gammacamera wordt zo dicht mogelijk bij uw lichaam gebracht, om de foto’s zo duidelijk mogelijk te kunnen maken. Het maken van de opnamen duurt ongeveer 25 minuten.

Het is zeer belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen, omdat anders de foto’s mislukken.

Tenslotte wordt er een SPECT van de longen gemaakt. Dit wordt gedaan om een 3D-beeld te krijgen van de longen. U ligt hierbij op het onderzoeksbed terwijl de camera om uw bovenlichaam heen draait. Het maken van deze opname duurt ongeveer 15 minuten.

Het gehele onderzoek duurt ongeveer 40 minuten.

De uitslag

De beelden worden in de computer opgeslagen en bewerkt. Aan de hand van deze beelden maakt de nucleair geneeskundige een verslag. Dit verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Indien er sprake is van een spoedonderzoek zal de nucleair geneeskundige na afloop van het onderzoek de uitslag zo snel mogelijk (telefonisch) doorgeven aan uw behandelend arts.

Verhinderd

Als u om dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen, dient u tenminste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Nucleaire geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden