Lumbale sympathicus blokkade (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Lumbale sympathicus blokkade (Folder)

Deze folder is bedoeld voor mensen die behandeld gaan worden door middel van een blokkade van de lumbale sympathicus. De anesthesioloog voert deze behandeling uit.

Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Roept deze folder vragen op over uw behandeling, stel deze dan gerust aan uw specialist en/of huisarts.

Wat is lumbale sympathicus blokkade?

Lumbale sympathicus blokkade is een vorm van behandeling, waarbij met behulp van één of meerdere naalden een zenuwbaan van het onwillekeurige (sympathische) zenuwstelsel wordt geblokkeerd. Deze zenuwbaan loopt aan de voorzijde van de wervelkolom ter hoogte van de lendenwervels. De blokkade van de lumbale sympathicus wordt vooral toegepast bij pijn van de wervelkolom en/of het been, complex regionaal pijnsyndroom (sympathische reflex dystrofie) van een been, circulatiestoornissen van het been en bepaalde zenuwpijnen.

Let op!

  • Informeert u ons vóór de behandeling als u (mogelijk) zwanger bent.
  • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U dient er zelf voor te zorgen dat iemand u naar huis brengt.
  • Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt, zoals acenocoumarol (Sintromitis) of  fenprocoumon (Marcoumar) waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, dan moet u hier enkele dagen ( twee tot zeven dagen afhankelijk van het medicijn) voor de behandeling mee stoppen. Dit gebeurt in overleg met uw arts. Voorafgaand aan de behandeling wordt uw bloed (INR waarde) gecontroleerd. Als de stollingswaarden van het bloed niet in orde zijn dan stellen wij de behandeling uit naar een andere datum. In overleg met de trombosedienst start u ’s avonds weer met uw antistollingsmiddelen.
  • Als u andere medicijnen gebruikt om uw bloed minder stolbaar te maken, zoals acetylsalicylzuur, plavix etc., dan moet u met uw arts overleggen hoelang dit gestaakt moet worden.

De behandeling

Eerst wordt de rug plaatselijk verdoofd. Onder röntgendoorlichting wordt een naald geplaatst bij de zenuwbaan van het onwillekeurige zenuwstelsel. Door het gebruik van röntgenapparatuur kan de plaatsing van de naald zeer nauwkeurig plaatsvinden. Vervolgens wordt met röntgencontrastvloeistof en een klein elektrisch stroompje de positie van de naald gecontroleerd. Dit gebeurt om te beoordelen of de naald dicht genoeg bij de zenuwbaan gepositioneerd is.

Na verdere verdoving wordt de naaldpunt verwarmd door een radiofrequente (RF) stroom. Daarnaast wordt ook een chemische vloeistof ingespoten, dit zorgt voor een langdurig effect. Als gevolg van deze behandeling ontstaat een verbetering van de doorbloeding in het been en de voet. In veel gevallen treedt pijnvermindering op. De behandeling zelf duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Complicaties

Sommige patiënten zijn onverwacht allergisch voor röntgencontrastvloeistof, dit kan betekenen dat u dan klachten van jeuk, huiduitslag en/of kortademigheid krijgt.

Bijwerkingen

Als mogelijke bijwerking van deze behandeling kan tijdelijk een zwelling optreden van het been en/of de voet. Dit komt omdat meer bloed naar het been gaat dan vóór de behandeling. Tevens bestaat er een kans op het optreden van zenuwpijn of een doof gevoel in de lies en het bovenbeen. Deze klachten verdwijnen in de loop van enkele weken meestal vanzelf. Daarnaast kan na deze behandeling napijn optreden, die soms enkele weken kan aanhouden. In zeldzame gevallen ontstaat na enkele weken een warm, pijnlijk gezwollen been. Binnen enkele weken verdwijnen deze verschijnselen vanzelf. U kunt eventueel een pijnstiller inne­men, zoals paracetamol, of via huisarts of specialist om een andere pijnstiller vragen.

Resultaat

Binnen enkele weken na de behandeling kan het resultaat beoordeeld worden. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder een gunstig effect merkt ten aanzien van de pijnklachten.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet om te bellen naar de polikliniek Pijngeneeskunde. Vragen kunt u ook bespreken met uw behandelend anesthesioloog.

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, geef dit dan door aan de polikliniek.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden