Maagonderzoek (pre-/postoperatief) (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Maagonderzoek (pre-/postoperatief) (Folder)

Uw behandelend arts heeft u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een passage onderzoek van de maag. Dit is een röntgenonderzoek, waarbij de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm zichtbaar worden gemaakt door middel van een contrastvloeistof. In deze folder vindt u algemene informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Voorbereiding

U mag 4 uur voorafgaand aan het onderzoek niet meer eten, drinken of roken. Gebruikt u medicijnen? Dan kunt u deze op de normale manier volgens schema innemen.

  • U dient 4 sneeën brood (zonder beleg) mee te nemen naar het ziekenhuis.
Aandachtspunten
  • Bent u zwanger of vermoedt u dit te zijn, neem dan contact op met de afdeling Radiologie voor nader overleg.
  • Bent u allergisch voor bepaalde stoffen, geef dit dan voor het onderzoek door aan de laborant.
  • Als u last heeft van obstipatie (verstopping), geef dit dan voor het onderzoek door aan de laborant.

Verloop van het onderzoek

Wanneer u voor uw afspraak komt, meldt u zich aan de balie van de afdeling Radiologie. De baliemedewerker verwijst u door naar de wachtruimte van de desbetreffende röntgenkamer.

De laborant roept u naar binnen en vraagt u om zich van boven uit te kleden. U krijgt een papieren jas aan en slofjes voor om uw schoenen.

Allereerst komt u op de onderzoekstafel te staan. Het meegenomen brood wordt besprenkeld met contrastvloeistof. De radioloog stelt de röntgenbuis in, waarna u op aanwijzing van de radioloog het brood kauwt en doorslikt. Dit hele traject wordt digitaal vastgelegd.

Vervolgens komt u halfliggend op de onderzoekstafel te liggen. De radioloog vraagt u om een slok van de contrastvloeistof in uw mond te nemen. Ondertussen stelt de radioloog de röntgenbuis in, waarna u op aanwijzing van de radioloog de slok doorslikt.

Tijdens het doorslikken maakt de radioloog foto’s om de passage van de contrastvloeistof vast te leggen. Deze werkwijze wordt in verschillende houdingen herhaald, zodat er vanuit alle kanten opnamen gemaakt kunnen worden. Bij een aantal opnamen wordt u ook gevraagd om uw adem even vast te houden.

Na het onderzoek

Naar huis

Direct na het onderzoek mag u naar huis.

Nazorg

Als bij u als contrastvloeistof bariumpap is gebruikt, kan de ontlasting enige dagen wit van kleur zijn. Het is aan te raden na het onderzoek veel te drinken.

Uitslag van het onderzoek

De radioloog maakt een verslag van uw onderzoek. Het verslag gaat naar uw behandelend arts. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u bij uw volgende afspraak.

Verhinderd

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Radiologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats geholpen worden.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden