Medicatietoediening bij de behandeling van een Bakerse cyste (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Medicatietoediening bij de behandeling van een Bakerse cyste (Folder)

U bent doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor de behandeling van een Bakerse cyste. Tijdens deze behandeling wordt met behulp van echografie medicatie toegediend. In deze folder leest u algemene informatie over de behandeling en hoe u zich daarop voorbereidt.

Voorbereiding

  • Als u antistollingstabletten (bloedverdunners) gebruikt, is het belangrijk dat u dit meldt bij de arts die u doorverwijst. In overleg met uw arts zult u tijdelijk moeten stoppen met het innemen van deze tabletten.
  • Autorijden is de rest van de dag (na de behandeling) niet toegestaan. Regel daarom van tevoren vervoer naar huis.

Waar meldt u zich?

Als u voor deze behandeling in ons ziekenhuis komt, meldt u zich eerst aan de balie van de afdeling Radiologie. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte.

De behandeling

U ligt op uw buik op de behandeltafel. De radioloog bepaalt met echografie (geluidsonderzoek) de plaats waar de injectie zal plaatsvinden en tekent dit met een stift aan op de huid. Hierna worden de huid en de onderliggende weefsels plaatselijk verdoofd. Daarna wordt onder echogeleide (geluidsonderzoek) de Bakerse cyste aangeprikt en leeggezogen. Tot slot wordt er een ontstekingsremmer (Kenacort) ingespoten.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Nazorg

Op de eerste dag aansluitend aan de behandeling mag u de knie niet zwaar belasten of te ver lopen.

Afspraak verzetten

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de afdeling Radiologie. We kunnen dan nog iemand anders in uw plaats helpen. Als u zonder berichtgeving niet komt, wordt het onderzoek bij u in rekening gebracht.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden