Midazolam Neusspray(folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Midazolam Neusspray(folder)

Instructies voor het gebruik

Midazolam is een noodmedicatie: een medicijn dat helpt om een aanval te stoppen. Hier leest u hoe en wanneer u Midazolam gebruikt.

Noodmedicatie, wat is dat?

De medicijnen die u dagelijks voor uw epilepsie gebruikt, hebben tot doel om aanvallen te voorkomen. Maar deze medicijnen helpen niet als een aanval eenmaal begonnen is, omdat ze te traag werken. Noodmedicatie is daar juist wél voor bedoeld. Deze medicijnen werken snel, binnen enkele minuten. Zo kunnen ze een aanval stoppen. U gebruikt ze dus niet elke dag, maar alléén als een aanval niet vanzelf ophoudt. Midazolam neusspray is het meest gebruikte noodmiddel.

 Belangrijk: De mensen om u heen moeten weten wanneer noodmedicatie nodig is én wat zij dan moeten doen. Laat deze instructies daarom aan uw familie lezen, maar ook aan iemand op uw werk, op school, of de sportclub.

Wanneer geeft u Midazolam neusspray?

De arts heeft met u afgesproken wanneer u Midazolam gebruikt. U gebruikt Midazolam niet direct bij het begin van een aanval. Een aanval kan immers kort duren en snel overgaan. Over het algemeen gebruikt u Midazolam:

 • bij een grote aanval (met verlies bewustzijn en trekkingen) van meer dan drie minuten. Bij een kleine aanval kunt u langer wachten.
 • bij een serie van aanvallen. De aanvallen op zich duren niet lang, maar de ene aanval volgt snel op de andere. De noodmedicatie geeft u dan meestal na de tweede of derde aanval.

Hoeveel Midazolam neusspray mag u geven?

Per pufje van de Midazolam neusspray komt er 2,5 mg Midazolam in de neus terecht. Over het algemeen geeft u 2 pufjes (1 pufje per neusgat). Totaal dus 2 x 2,5 mg = 5 mg Midazolam. De behandelend arts kan daarvan afwijken, afhankelijk van het lichaamsgewicht, andere medicatie en eerdere reacties op de Midazolam neusspray.

Hoe moet u Midazolam neusspray gebruiken?

Let allereerst  op gevaar in de omgeving voor degene aan wie  u Midazolam gaat toedienen (water, vuur, hoogte, dingen om tegenaan te stoten).

Verwijder dan het beschermdopje. Draai het flesje tot het uiteinde van het  opzuigslangetje zeker  in de vloeistof staat (zie figuur). Voordat u de flacon de eerste keer gebruikt, moet u het pompje 4 keer indrukken totdat er nevel uit het pompje komt. Plaats het neusstukje in een neusgat en druk op het pompje. Doe hetzelfde voor het andere neusgat. Plaats het beschermdopje na gebruik weer op de flacon. (Als iemand veel snot in de neus heeft, kunt u het middel ook via de mond in de wangzak spuiten).

 • Verwijder het beschermdopje.
 • Verwijder de vergrendeling bij het aanbreken van een nieuwe flacon.
 • Spray na openen van een nieuwe flacon eerst 4 keer in een tissue of in de lucht totdat er nevel uit het pompje komt. Zorg ervoor dat u de verneveling niet inademt of dat deze in uw slijmvliezen terechtkomt.
 • Draai het flesje tot het opzuigslangetje in de vloeistof staat (zie figuur).
 • Til het hoofd van de liggende persoon iets op.
 • Plaats het neusstukje in het neusgat.
 • Druk op het pompje om één pufje toe te dienen. Wissel vervolgens om en om van neusgat totdat u het voorgeschreven aantal pufjes heeft toegediend.
 • Reinig het neusstukje van de flacon en plaats het dopje terug.

Op de website van het epilepsiefonds staat een duidelijk instructiefilmpje van de toediening van Midazolam neusspray:
https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/behandelingen/medicijnen-tegen-epilepsie-anti-epileptica/midazolam-hoe-dien-je-de-neusspray-toe

Wanneer begint de werking?

Na het toedienen via de neus kan het enkele minuten duren voordat de Midazolam gaat werken. Voor het maximale effect moet u zeker 5 tot 8 minuten afwachten. Als de Midazolam begint te werken, verslappen uw spieren. Vaak blijft u langere tijd suf of verward. Het is daarom belangrijk dat degene die u de Midazolam heeft gegeven, nog een tijdje bij u blijft: tot de aanval helemaal over is, uw ademhaling weer regelmatig is en u in slaap gevallen bent.

Wanneer contact opnemen?

 • Als de aanval niet overgaat
  Wanneer de aanval na 10 minuten niet minder wordt of stopt en u niet nog een keer medicatie mag geven, belt u direct een ambulance via 112. Vertel hoe vaak en hoeveel Midazolam neusspray u heeft gebruikt. Te veel Midazolam kan ervoor zorgen dat u moeite krijgt met de ademhaling, dus niet op eigen initiatief nogmaals geven.

 • Als de aanval wel overgaat
  Noteer duidelijk voor uzelf hoe vaak u Midazolam heeft gekregen, bijvoorbeeld in een dagboekje of aanvalskalender. Als u een forse aanval had of meerdere aanvallen op een dag, neem dan contact op met uw behandelend arts via de polikliniek. Mogelijk moeten de medicijnen tegen epilepsie worden gewijzigd en/of de poliklinische afspraak vervroegd worden.

Bijwerkingen en complicaties

De bijwerkingen hoeven niet bij iedereen voor te komen. Soms is er sprake van hik, misselijkheid, braken, hoesten, hoofdpijn, duizeligheid, geheugenverlies (niet meer herinneren wat er gebeurd is), opwinding, onrust, prikkelbaarheid, veranderd gedrag. U kunt ervan uitgaan dat u na het toedienen van Midazolam neusspray een poosje slaapt of erg slaperig/suf bent. Dit komt ook doordat een epilepsieaanval veel energie vergt van het lichaam. De spray is prikkelend voor het neusslijmvlies. Het is niet aan te raden de spray vaak en lang achter elkaar te gebruiken. Het grootste risico van dit type medicijn is demping van de ademhaling. Geef dan ook nooit meer dan de voorgeschreven hoeveelheid. Midazolam kan soms te snel en te vaak gebruikt worden. Het kan zelfs tot verslaving leiden. Overleg met uw arts als u bang bent dat dit speelt.

Het bewaren van Midazolam neusspray

 • Bewaar het medicijn buiten het bereik van kinderen.
 • Bewaar de flacon op een donkere plaats bij voorkeur bij kamertemperatuur (15-25 graden) en niet in de koelkast.
 • Gebruik de flacon tot de houdbaarheidsdatum die op de flacon vermeld staat.
 • Na opening is het nog 3 maanden houdbaar. Zorg dus dat u een nieuw recept krijgt na het openen van de flacon. Laat de neusspray in de verpakking en doe de gebruiksaanwijzing/bijsluiter erbij.

Vergoeding van de Midazolam neusspray

Iedereen die Midazolam neusspray gebruikt voor de behandeling van epilepsie, krijgt het medicijn vergoed.

Heeft u nog vragen?

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stel deze dan gerust aan uw arts. Voor niet dringende vragen of voor het aanvragen van recepten kunt u ook een E-consult sturen via ‘MijnCatharina’.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden