Mohs micrografische chirurgie (Folder)

Catharina Kanker Instituut Dermatologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Mohs micrografische chirurgie (Folder)

In overleg met uw dermatoloog is besloten dat u behandeld wordt met Mohs micrografische chirurgie. Deze folder bevat algemene informatie over deze operatie. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dat zo is, dan informeert de arts u hierover.

Wat is Mohs micrografische chirurgie?

Mohs micrografische chirurgie is een operatiemethode om bepaalde vormen van huidkanker in het gelaat te verwijderen. U hoeft hiervoor niet onder narcose, maar u krijgt een plaatselijke verdoving. De Mohs-chirurgie methode haalt de huidkanker met grote precisie weg en spaart zo veel mogelijk gezonde huid.

De snijranden worden direct na het verwijderen gecontroleerd op tumorresten. Tijdens het onderzoeken van de snijranden wacht u in onze huiskamer. Als de uitslag bekend is, dan krijgt u deze direct.

Als de huidtumor nog niet helemaal verwijderd is, dan ziet de arts precies in welk deel nog tumorresten zijn achtergebleven.

De arts opereert dan verder in dat deel en laat de gezonde huid met rust.

Als er geen tumorresten meer zijn gevonden dan wordt de huid gesloten door de dermatoloog, plastisch chirurg of soms door de oogarts.

Voorbereiding en aandachtspunten voor de operatie

Heeft u een pacemaker?

Meld belangrijke zaken rondom uw medische situatie voor de ingreep. De dermatoloog zal u hierover ook nog enkele vragen stellen.

Gebruikt u bloedverdunners?

Als u bloedverdunners gebruikt, meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij de dermatoloog of verpleegkundige. Zij spreken met u af, of u het gebruik van bloedverdunners tijdelijk moet stoppen. Over het algemeen wordt dit geregeld door de polikliniek. Het kan dat u contact moet opnemen met de trombosedienst om de gewenste bloeddikte in te stellen.

Overig

U mag op de dag van de operatie gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen. Als dit niet het geval is, wordt dit uitdrukkelijk tegen u gezegd.

Omdat de operatie in uw gezicht plaatsvindt, is het belangrijk dat u zich niet opmaakt of gezichtscrème gebruikt.

Neem een vest mee dat u in de winter tijdens het wachten kunt aantrekken. 

Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen om u gezelschap te houden!

Tussen de middag wordt voor u als patiënt een broodmaaltijd geregeld. 

Verkeersdeelname na de operatie

Houd er rekening mee dat u na de Mohs-operatie niet zelf deel mag nemen aan het verkeer. Dit heeft te maken met uw eigen autoverzekering. Regel van tevoren dat iemand u ophaalt. De arts bespreekt met u hoelang u niet mag rijden.

De operatie

Waar meldt u zich?

Op de afgesproken datum meldt u zich ’s ochtends bij de polikliniek Dermatologie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. De Mohs verpleegkundige ontvangt u en brengt u naar onze huiskamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Verloop operatie

De verpleegkundige stelt u, ter controle, enkele vragen. U neemt plaats op de behandeltafel. De arts tekent de huidtumor af. Meestal is de tumor groter dan u direct kunt zien. De assistent desinfecteert het operatiegebied waarna dit wordt afgedekt met steriele doeken.

Het operatiegebied wordt langzaam verdoofd. U voelt een prik en het inspuiten van de vloeistof geeft een branderig gevoel. De markeerhechtingen vallen soms buiten het verdoofde gebied. De prikjes zijn voelbaar. Als de huid goed verdoofd is, verwijdert de arts de huidtumor. U voelt wel dat de arts bezig is, maar het mag geen pijn doen. Als u wel pijn heeft, meldt u dat direct.

Als de huidtumor weggesneden is, brandt de arts kleine bloedvaatjes dicht. U hoort dan een sissend geluid.

Daarna krijgt u een langwerkende verdoving om te voorkomen dat u tijdens het wachten pijn krijgt. De wond wordt afgedekt met een drukverband. In totaal duurt deze operatie ongeveer 30 minuten. Mocht u tijdens het wachten toch erg veel last krijgen van de wond, meldt u dit dan alstublieft.

Onderzoek weggenomen weefsel

Het weggenomen weefsel gaat naar het laboratorium voor onderzoek. Een laborant vriest het weefselstukje in en snijdt het in kleine plakjes. Onder de microscoop wordt bekeken of er nog huidkanker in de snijranden aanwezig is. Door de snijranden te markeren en een tekening te maken van alle plakjes, is precies te zien waar nog huidkanker is achtergebleven en waar niet. Deze procedure duurt ongeveer twee uur.

Verder verloop operatie

De uitslag van het microscopisch onderzoek wordt direct aan u verteld. Als er nog huidkanker gevonden wordt, dan opereert de arts verder in het gebied waar de tumorresten zich bevinden.

De hele procedure wordt herhaald totdat alle huidkanker weg is. Dit kan de hele dag duren.

Het sluiten van de wond

Als de huidkanker helemaal verwijderd is, sluit de dermatoloog, de plastisch chirurg en soms de oogarts de wond. Soms wordt daarvoor huid uit de omgeving gebruikt. Dat kan meestal op dezelfde dag.

Als er narcose nodig is, dan wordt een afspraak gemaakt voor een andere dag. U kunt dan gewoon naar huis met een drukverband.

Soms is het beter om de wond niet te hechten, maar vanzelf te laten genezen. In dat geval legt de verpleegkundige u uit hoe u de wond moet verzorgen.

Hierna kunt u weer naar huis. U krijgt van ons een folder met adviezen mee. Lees deze goed door.

Mogelijke complicaties en risico’s

Bloeding

Om een nabloeding te voorkomen krijgt u een drukverband. Toch kan het gebeuren dat u een nabloeding krijgt.

Als de wond gaat bloeden dan drukt u met een schone doek, ongeveer 15 minuten onafgebroken, stevig tegen de wond. Als de bloeding niet stopt, neem dan overdag contact op met polikliniek Dermatologie, polikliniek Plastische chirurgie of polikliniek Oogheelkunde.

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Als de bloeding wel stopt, neem dan de volgende dag contact op met de desbetreffende polikliniek om te bespreken of uw verband verwisseld moet worden.

Infectie

Een infectie uit zich vaak op de volgende manier:

 • toenemende pijn of een kloppend gevoel
 • de wond wordt dikker
 • de wond ruikt
 • pussend wondvocht
 • koorts boven 38°C.

Als u een van deze verschijnselen heeft, neem dan contact op met de polikliniek Dermatologie, polikliniek Plastische chirurgie of de Spoedeisende hulp (SEH).

Pijn

De meeste patiënten hebben weinig pijn na deze operatie. Heeft u veel pijn, neem dan paracetamol: maximaal vier maal daags twee tabletten van 500 mg.

Gebruik geen andere pijnstillers want die hebben vaak een bloedverdunnende werking.

Bloeduitstorting rond het operatiegebied

De eerste dagen kan er rond het operatiegebied een blauwe plek of zwelling ontstaan. Dit is normaal.

Ontevredenheid over het litteken

De huid heeft na het sluiten van de wond een aantal maanden nodig om zich goed te herstellen. Bent u dan niet tevreden over het litteken? Bespreek dit dan met uw dermatoloog, plastisch chirurg of oogarts. Soms zijn er mogelijkheden om een litteken te verfraaien.

Leefregels na de operatie

De arts bespreekt met u hoe en wanneer de wond nat mag worden.

Het is belangrijk dat u de eerste dagen na de operatie rustig aan doet. Liefst niet bukken of tillen. De verpleegkundige bespreekt met u wat u wel en niet kunt doen en wanneer u uw werk kunt hervatten.

Wanneer neemt u contact op

 • Als u koorts krijgt na de operatie.
 • Als u denkt dat de wond ontstoken is; kloppend gevoel en/of toenemende pijn, zwelling.
 • Als de wond niet stopt met bloeden.
 • Als het verband erg vies is geworden na een gestopte bloeding.
 • Als u zich zorgen maakt.
 • Als u nog geen vervolgafspraak heeft.

Met wie neemt u contact op

Als de wond gesloten is door de dermatoloog belt u naar de polikliniek Dermatologie.

Als de wond gesloten is door de plastisch chirurg belt u naar de polikliniek Plastische chirurgie.

Als de wond gesloten is door de oogarts belt u naar de polikliniek Oogheelkunde.

Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Als het nodig is wordt u doorverbonden met de dienstdoende dermatoloog of plastisch chirurg.

Controle

In de week na de operatie komt u één of twee keer terug naar de desbetreffende polikliniek. Dit om de wond te laten controleren en de hechtingen te laten verwijderen.

Omdat bij u huidkanker is vastgesteld, wordt uw huid bij een volgend bezoek na 12 maanden opnieuw gecontroleerd.

Indien u voor de Mohs-operatie bent verwezen vanuit een ander ziekenhuis, adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen dermatoloog voor verdere controles.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met polikliniek Dermatologie. U wordt dan doorverbonden met een Mohs verpleegkundige zodat u uw vragen kunt stellen of een afspraak kunt maken voor een gesprek met arts of verpleegkundige.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Dermatologie
040 – 239 72 70
(als de wond gesloten is door de dermatoloog)

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20
(als de wond gesloten is door de plastisch chirurg)

Polikliniek Oogheelkunde
040 – 239 72 00
(als de wond gesloten is door de oogarts)

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Dermatologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/dermatologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden