Neusschelpverkleining (coblatie) (Folder)

Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Neusschelpverkleining (coblatie) (Folder)

In verband met aanhoudende neusverstopping vanwege een gezwollen neusschelp heeft u een afspraak voor een neusschelpverkleining (medische term = coblatie). Bij deze ingreep worden de neusschelpen verkleind met radiofrequente thermotherapie, ofwel verhitting. Door de verhitting verschrompelt het weefsel aan de binnenkant van de neusschelp en neemt het volume af. Dit gaat gepaard met wat rook ontwikkeling, wat u als vieze geur kunt ervaren. Daarnaast is het mogelijk pijnscheuten in de tanden of kiezen te voelen. Dit is hinderlijk, maar niet gevaarlijk.

 Doel van de behandeling is om de neus meer open te maken waardoor een betere neuspassage en ademhaling mogelijk is. De behandeling wordt toegepast bij gezwollen neusschelpen door bijvoorbeeld allergie of overgevoeligheid. De behandeling gebeurt op de polikliniek KNO onder plaatselijke verdoving.

Coblatie van de neusschelp

 Voorbereiding in het ziekenhuis

De ingreep vindt plaats in de behandelkamer. De doktersassistente brengt watjes met verdovingsmiddel in uw neus. Deze moeten ongeveer 15 minuten blijven zitten. De KNO-arts verdooft uw neus vervolgens met een prikje.

Duur ingreep

De verhitting duurt enkele minuten. De totale behandeling (inclusief het toebrengen van de verdoving) duurt maximaal 30 minuten.

 Na de ingreep

Na afloop van de behandeling kunt u weer naar huis. Bij vertrek krijgt u instructies voor een neusspoeling mee om thuis uw neus te spoelen. Dit maakt de neus vrij van korstjes en bloed en bevordert de genezing.

 Bij- en nawerkingen

Na de ingreep kan er wat bloed uit de neus komen en vaak is er sprake van milde korstvorming. Na 24 uur kunt u uw dagelijkse activiteiten hervatten.

Adviezen voor thuis

Eerste dag: neus niet snuiten

Snuit de neus de eerste dag niet maar haal de neus zo nodig op.

Spoelinstructie

Na deze ingreep moet u uw neus twee weken spoelen, minstens vier keer per dag. Als er na twee weken nog korstvorming is, blijft u spoelen. U spoelt als volgt.

  • Doe een halve theelepel keukenzout (Jozo) in een glas lauw water (250 ml) en roer dit goed.
  • Vul een spuitje van 10 of 20 ml met het water en spuit dit leeg in uw neus. Hou het spuitje daarbij tegen de buitenzijde van uw neusgat gericht. Snuif het water op en spuug het door de mond weer uit.
  • Herhaal dit twee à drie keer.

Resultaat

Het resultaat is binnen enkele weken merkbaar. In sommige gevallen is het nodig om de behandeling te herhalen. De achterliggende oorzaak van de gezwollen neusschelp (allergie, overgevoeligheid) verdwijnt uiteraard niet door deze behandeling.

Complicaties zijn ongebruikelijk bij deze ingreep. Er is een kleine kans op een infectie, nabloeding of korstvorming gedurende langere tijd. Zeer zeldzaam na een neusoperatie is het ontstaan van het lege neus syndroom waarbij de neus te ruim wordt (Empty Nose Syndroom).

Controleafspraak

Ongeveer zes tot acht weken na de ingreep heeft u een controleafspraak bij uw behandelend arts op de polikliniek. Dan is namelijk pas goed te beoordelen of de behandeling het gewenste resultaat heeft opgeleverd.

Heeft u na uw thuiskomst uit het ziekenhuis klachten van welke aard dan ook en u vertrouwt het niet? Neem dan contact op met de polikliniek KNO: 040 – 239 71 30.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek KNO.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
040 – 239 71 30

Routenummers en overige informatie over de polikliniek Oogheelkunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/keel-neus-oorheelkunde

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden