Notenprovocatietest bij kinderen (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Notenprovocatietest bij kinderen (Folder)

De behandelend arts heeft met u besproken dat uw kind een voedselprovocatietest krijgt. In deze folder leest u wat dat is en hoe dat in zijn werk gaat.

Wat is een voedselprovocatietest?

Er kunnen veel redenen zijn waardoor een kind last krijgt van een bepaald voedingsmiddel. Een mogelijke reden is een allergie. Kinderen met een allergie voor een bepaald voedingsmiddel, laten hun allergie zien als ze daaraan blootgesteld worden. Dit heet provocatie. De verschijnselen verdwijnen als het bewuste voedingsmiddel niet gebruikt wordt. Dat noemen we eliminatie.

Vaak is het lastig om te beoordelen of een bepaald voedingsmiddel een reactie veroorzaakt of niet. Daarom wordt een zogenaamde ‘provocatietest’ gedaan. Deze test stelt een voedselallergie vast of sluit deze uit. Dit is momenteel de enige betrouwbare manier.

Voorbereiding

U wordt verwacht op de Dagbehandeling Kindergeneeskunde, 13-west. Op de ochtend van de testdag mag uw kind ’s morgens vóór 7 uur een kleine portie voeding krijgen. Uw kind moet nog wel trek hebben in de testvoeding.

De eigen fles of speen mag u meenemen. Deze moeten wel goed uitgekookt zijn.

Het onderzoek

De test duurt in totaal 4.5 uur. Afhankelijk van de reactie kan het zijn dat de test langer duurt.

Uw kind krijgt eerst om de twintig minuten en later om de dertig minuten een kleine hoeveelheid voeding met het te testen voedingsmiddel. De hoeveelheid hiervan wordt steeds opgehoogd. Uw kind blijft na de test nog één uur ter observatie op de afdeling. Tijdens en na het toedienen van de test wordt uw kind geobserveerd. De verschijnselen die uw kind vertoont worden bijgehouden. Als uw kind reacties krijgt wordt de test afgebroken. De dienstdoende arts-assistent of verantwoordelijke kinderarts wordt dan gewaarschuwd.

Na het onderzoek

Uw kind kan ook thuis nog milde en late reacties vertonen. Geef deze altijd door aan de verpleegkundige of aan de arts.

Risico’s en complicaties

Bij een voedselprovocatie die uitgevoerd op de Dagbehandeling Kindergeneeskunde, treden zelden ernstige reacties op. Kinderen kunnen met veel verschillende verschijnselen reageren op voedingsmiddelen. De belangrijkste zijn:

  • Huidverschijnselen als: rode vlekjes, galbulten en eczeem.
  • Verschijnselen aan de luchtwegen als: een loopneus met niezen, piepen bij de in- of uitademing.
  • Verschijnselen van maag en darmen als: braken, diarree of krampen.
  • Algemene verschijnselen als dikke ogen, hevig huilen, voedselweigering, prikkelbaar gedrag.

Als u kind tijdens de test toch een ernstigere reactie vertoont, dan geven wij uw kind direct medicijnen om dit tegen te gaan.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de behandelend arts. Dit kan telefonisch of bij de volgende afspraak op de polikliniek. Ook als er bij de test geen reacties zijn opgetreden, raden wij u aan om eerst met de kinderarts te overleggen voordat u het voedingsmiddel aan uw kind geeft.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u terecht bij de Dagbehandeling Kindergeneeskunde. Dit kan op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Dagbehandeling Kindergeneeskunde
040 – 239 82 00

Routenummer(s) en meer informatie over de afdeling Kindergeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/kindergeneeskunde

Meer informatie

Wilt u meer informatie lezen, kijk dan op onderstaande websites:


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden