Nuchter zijn voor operatie, behandeling of onderzoek: richtlijnen diabetestabletten (Folder)

Inwendige geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Nuchter zijn voor operatie, behandeling of onderzoek: richtlijnen diabetestabletten (Folder)

U heeft Diabetes Mellitus type 2 en gebruikt hiervoor tabletten. Binnenkort hebt u een afspraak voor een onderzoek of behandeling in het Catharina Ziekenhuis waarvoor u nuchter moet zijn. Dit kan problemen opleveren met uw bloedglucosewaarden. Om eventuele problemen te voorkomen, is het belangrijk dat u de richtlijnen in deze folder goed leest en opvolgt.

In de schema’s op de volgende pagina’s, kunt u vinden of u uw tabletten of GLP-1 analoog wel of niet moet innemen/injecteren. De aanpassingen in uw medicatie zijn afhankelijk van uw diabetesbehandeling en of u wel of geen licht ontbijt mag hebben.

Indien u thuis een bloedglucosemeter heeft, kunt u op de dag van en na het onderzoek/behandeling uw bloedglucose een enkele keer meten.

U neemt vooraf contact op met uw diabetesbehandelaar, indien:

 • U de dag vóór het onderzoek of behandeling al voorbereidingen moet treffen (bijv. een dieet of laxeren).

U een onderzoek moet ondergaan, waarbij contrastvloeistof ingespoten wordt en u de volgende tabletten gebruikt:

 • Metformine
 • Forxiga
 • Jardiance
 • Invokana
 • Synjardy
 • Xigduo

Op welk moment u uw diabetesmedicatie in mag nemen, kunt u zien in onderstaande schema’s. Dit is onder andere afhankelijk van het tijdstip waarop de ingreep/behandeling plaatsvindt.

Schema indien de ingreep VOOR 12.00 uur plaatsvindt en u nuchter blijft vanaf 24.00 uur. 


Gebruikt u 3x daags tabletten (ochtend, middag en avond), dan kunt u de ochtenddosering overslaan. In de middag (lunchtijd) kunt u de gebruikelijke dosering hervatten.

Schema als ingreep NA 12.00 uur plaatsvindt en u nuchter blijft vanaf 24.00 uur of als de ingreep NA 12.00 uur plaatsvindt en u een licht ontbijt mag nuttigen (twee beschuiten en kop thee).


LET OP! Gebruikt u een van onderstaande medicijnen?

 • Forxiga (Dapagliflozine)
 • Galvus (Vildagliptine)
 • Invokana (Canagliflozine)
 • Januvia (Sitagliptine)
 • Jardiance (Empagliflozine)
 • Onglyza (Saxagliptine) 
 • Synjardy (empagliflozine/metofrmine) 
 • Xigduo (dapagliflozine/metformine) 

Indien u een grote operatie zult ondergaan, dan kan de arts op de pre-operatieve screening besluiten om bovenstaande medicatie 3 dagen van tevoren te staken. Tijdens een voorbereidend gesprek, hoort u of u zich aan deze richtlijn moet houden. Anders gelden de bovenstaande adviezen!

GLP-1 Analoog
Indien u deze medicatie gebruikt, mag u op de dag van de operatie uw gebruikelijke dosering injecteren.

Toch een hypo?

Mocht u ondanks de juiste voorzorgsmaatregelen toch hypoverschijnselen krijgen (zoals honger, zweten, beven, trillen, bleekheid, wazig zien, hoofdpijn en duizeligheid) of een bloedglucosewaarden < 4,0 mmol/l hebben, drink dan 1 glas limonade van 1/3 ranja en 2/3 water. Ook kunt u 5 tabletten druivensuiker innemen. 

U doet er goed aan druivensuiker tabletten mee te nemen naar het ziekenhuis. Mochten de voorzorgsmaatregelen onverhoopt niet voldoende zijn, dan heeft u toch iets bij de hand om een hypo te behandelen.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw eigen diabetesverpleegkundige of met de diabetesverpleegkundigen in het Catharina Ziekenhuis.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Diabetesverpleegkundigen
040 – 239 59 22 (ma t/m vrijdag van 08.30 tot 09.30 uur en 11.30 tot 12.30 uur)

Routenummer(s) en overige informatie over de diabetesverpleegkundigen kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/inwendige-geneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden