Operatie voor een verzakking, voorbereiding opname en herstel (Folder)

Bekkenbodemcentrum Gynaecologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Operatie voor een verzakking, voorbereiding opname en herstel (Folder)

Inleiding
Krijgt u een operatie voor een verzakking? Deze folder geeft u informatie over:

 • de voorbereiding
 • de opname
 • het herstel en leefregels
 • wanneer contact opnemen

Uw ‘eigen’ specialist

De specialist die u op de polikliniek heeft gezien, doet meestal uw operatie. U kan aangeven indien dit voor u belangrijk is. Als dit anders is, wordt dit vooraf met u besproken. Soms moet een operatie worden aangepast tijdens de ingreep. Het kan zijn dat de situatie anders is dan verwacht of dat een bepaalde techniek niet lukt en er een alternatief moet worden gekozen.

Naam van het onderzoek of de behandeling

Er zijn aparte folders over de operaties zelf, over hoe de ingreep gaat, welk effect u kunt verwachten en wat de risico’s zijn. Er is ook een folder over verzakkingen, waarin u meer kunt lezen over de verschillende mogelijkheden, zoals afwachten, bekkenfysiotherapie en een ring.

Voorbereidingen

Risico’s

Bij iedere operatie bestaat een kans op trombose, een verstopping van een bloedvat door een bloedpropje. Om dit te voorkomen, krijgt u tijdens de opname in het ziekenhuis iedere dag een injectie in de huid van de buik of het bovenbeen. Daarnaast krijgt u tijdens de operatie meestal antibiotica om een infectie te voorkomen. Verdere informatie over risico’s vindt u bij de voorgestelde operatie(s).

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Planning

Als alles in orde is, wordt u gepland voor de operatie. De volgorde van de planning wordt bepaald door datum van aanmelding, de urgentie, de wachtlijst van de specialist en uw eigen wensen.

Operatiedatum

Als u op de geplande opnamedatum verhinderd bent, wilt u dit zo spoedig mogelijk doorgeven? Het kan ook voorkomen dat u door het ziekenhuis wordt gebeld dat de opnamedatum moet worden verschoven. Dit heeft meestal te maken met spoed- en overmachtssituaties. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk te voorkomen.

De opname

U wordt 1 dag opgenomen en meestal kunt u dezelfde dag met ontslag, soms is er 1 overnachting nodig. Uw gynaecoloog bespreekt dat vooraf met u.

1e dag: de operatie

U wordt opgenomen op de afgesproken afdeling. Hier krijgt u een operatiejas aan.
Via ontvangstruimte (holding) van de operatieafdeling komt u op de operatiekamer. Daar ziet u het operatieteam. Samen met operateurs, anesthesie en operatie-assistenten worden alle gegevens gecontroleerd. U krijgt een ruggenprik op narcose.

Na de operatie verblijft u op de uitslaapkamer. Als de controles goed zijn, brengt de verpleegkundige u weer naar de afdeling. U heeft meestal een blaaskatheter en een vaginaal tampon (lang gaas) in welke na enkele uren worden verwijderd. U krijgt pijnstilling en zo nodig medicatie tegen misselijkheid. De verpleegkundige doet regelmatig controles en informeert hoe het gaat.          

Ontslag

Meestal kunt u dezelfde avond of de volgende ochtend met ontslag. Dit is indien het eten en drinken goed gaan, u goed kunt plassen en zelf kunt mobiliseren.            
Dit zal overlegd worden met de gynaecoloog.        
Als u nog niet goed kunt uitplassen, kan het nodig zijn de katheter langer in te laten of te leren zelf een katheter in te brengen. Dit zal de gynaecoloog met u bespreken.

De verpleegkundige bespreekt met u wat u thuis in de herstelperiode kunt verwachten en wanneer u contact moet opnemen.

Na het onderzoek of de behandeling

Weer thuis

Er kan in de eerste weken wat bloederige afscheiding zijn. Heeft u meer afscheiding? Spoel twee keer per dag de buitenkant van de vagina schoon met de douche. Bij pijn kunt u zo nodig paracetamol gebruiken. De hechtingen lossen in ongeveer zes weken op. Soms ziet u een stukje hechting.

Opnieuw bloedverlies

Er kan weer wat bloedverlies ontstaan na een paar weken. Dat is normaal. Dit kan gebeuren als de hechtingen oplossen.

Douchen

Direct na de operatie kunt u weer onder de douche. Wacht met het nemen van een bad tot de bloederige afscheiding uit de vagina is gestopt en gebruik in deze periode geen tampons.

Ontlasting

Het is belangrijk dat u niet veel hoeft te persen voor de ontlasting. Eet daarom vezelrijk en drink minstens 1,5 liter vocht per dag. Vaak schrijft uw gynaecoloog een middel voor om de ontlasting zachter te maken.

Vaginale tabletten

Als u in/na de overgang bent, kunt u het advies krijgen vaginale zetpillen of tabletten te gebruiken in de periode voor en na de operatie. Deze bevatten vrouwelijke hormonen. Dit verbetert de doorbloeding van de vagina. De betere conditie leidt mogelijk tot een beter herstel van de vaginawand.

Weer een verzakking?

Sommige vrouwen zijn bezorgd dat de verzakking weer is teruggekomen als zij met een spiegel kijken en een uitstulping zien. Direct achter de plasbuis kan het weefsel van de vagina wat verdikt zijn, dit is geen teken van een nieuwe verzakking.

Leefregels

Er zijn individuele verschillen. De een herstelt snel, de ander heeft een langzamer herstel. Soms is er een complicatie waardoor het langer duurt. Als u merkt dat bepaalde activiteiten nog vermoeiend zijn, kunt u beter een stapje terugdoen. Gun uw lichaam de tijd om te herstellen. De informatie en leefregels die uw gynaecoloog geeft, kunnen verschillen van deze leefregels.

1-2 weken

3-4 weken

5-6 weken

na 6 weken

 • gun uzelf veel rust
 • geen boodschappen doen
 • geen huishoudelijk werk
 • de trap op voor bed kan
 • eten zelf klaarmaken kan als
 • noodzakelijk autorijden even, alleen als nodig
 • huishoudelijk werk langzaam uitbreiden
 • eten zelf bereiden
 • kan 5 kg tillen
 • kan wandelen kan half uur
 • autorijden kan
 • activiteiten verder uitbreiden
 • fietsen kan
 • normale activiteiten kunnen weer
 • sporten langzaam opbouwen
 • gemeenschap kan weer na controle bij uw gynaecoloog
 • gemiddeld werk kan weer

Leefregels lange termijn

Als u een verzakking heeft, dan is uw bekkenbodem verslapt of beschadigd. Als u een operatie heeft gehad, blijft de bekkenbodem nog steeds kwetsbaar. Er kunnen opnieuw problemen ontstaan in de toekomst.

Wat kunt u zelf doen?

Het is belangrijk dat de ontlasting soepel blijft. Komt de ontlasting moeilijk? Moet u vaker persen? Probeer dan of vezelrijke voeding en goed drinken helpt. Vraag zo nodig een medicijn voor de ontlasting. U kunt dit levenslang gebruiken als het nodig is. Vaak en zwaar tillen kan ook nadelig zijn. Probeer dit zo mogelijk te vermijden. Als u te zwaar bent, is het mogelijk goed om af te vallen.

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie kan helpen om de functie van de bekkenbodemspieren te verbeteren. Sterker te maken als deze te zwak zijn en ontspannen als de basisspanning te hoog is. De bekkenfysiotherapeut geeft u verder adviezen.

 • Hoe kunt u hoesten en tillen met minder druk op de bekkenbodem?
 • Hoe kunt u goed uitplassen?
 • Hoe kunt u de ontlasting kwijtraken zonder te persen?

We weten niet zeker of al deze leefregels helpen om een nieuwe verzakking te voorkomen. Daar is geen onderzoek naar gedaan. Het zijn adviezen.

Contact opnemen

Neem met uw gynaecoloog contact op als:

 • u niet goed kunt plassen
 • u denkt dat u een blaasontsteking heeft (vaak plassen, branderig gevoel bij plassen)
 • u steeds pijn heeft – de ontlasting niet goed komt
 • u koorts heeft (meer dan 38 graden)
 • u ongerust bent om een andere reden
Koorts en pijn?

Krijgt u binnen enkele dagen na de operatie steeds meer pijn in de buik, voelt u zich zieker of krijgt u koorts? Neem dan direct contact op. Er is mogelijk een infectie of een darm geraakt bij de operatie zonder dat dit te zien was. Als dit het geval is, kan uitstel van behandeling gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.

Controle-afspraak poli

U krijgt een afspraak met uw gynaecoloog enkele weken na de ingreep. De gynaecoloog vraagt dan hoe het met u gaat of de operatie heeft geholpen en of er problemen met het plassen of de ontlasting zijn. De gynaecoloog onderzoekt u. Hij of zij kijkt of de operatie en het herstel goed is gelukt.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een coassistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de Polikliniek Gynaecologie. In het weekend, ’s avonds en ’s nachts kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Gynaecologie
040 – 239 93 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Gynaecologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/gynaecologie

Verantwoording

Deze folder is geschreven door Astrid Vollebregt en Clasien van der Houwen. © 2015 NVOG Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze folder berusten bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in Utrecht. Leden van de NVOG mogen deze folder, mits integraal, onverkort en met bronvermelding, zonder toestemming vermenigvuldigen. Folders en brochures van de NVOG behandelen verschillende verloskundige en gynaecologische klachten, aandoeningen, onderzoeken en behandelingen. Zo krijgt u een beeld van wat u normaliter aan zorg en voorlichting kunt verwachten. Wij hopen dat u met deze informatie weloverwogen beslissingen kunt nemen. Soms geeft de gynaecoloog u andere informatie of adviezen, bijvoorbeeld omdat uw situatie anders is of omdat men in het ziekenhuis andere procedures volgt. Schriftelijke voorlichting is altijd een aanvulling op het gesprek met de gynaecoloog. Daarom is de NVOG niet juridisch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze folder. Wel heeft de commissie Patiëntencommunicatie van de NVOG zeer veel aandacht besteed aan de inhoud. Dit betekent dat er geen belangrijke fouten in deze folder staan en dat de meerderheid van de Nederlandse gynaecologen het eens is met de inhoud.

Andere folders en brochures op het gebied van de verloskunde, gynaecologie en voortplantingsgeneeskunde kunt u vinden op de website van de NVOG: www.nvog.nl, rubriek Voorlichting.

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden