Ophanging van de endeldarm via een kijkoperatie (Folder)

Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Ophanging van de endeldarm via een kijkoperatie (Folder)

U heeft met uw behandelaar gesproken over een laparoscopische (ventrale) rectopexie. Een rectopexie is een operatie waarbij de endeldarm wordt teruggebracht in zijn normale positie. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven. Als dat zo is dan informeert de chirurg of de physician assistant (PA) u hierover.

Wanneer kan een rectopexie nodig zijn?

Deze operatie is bedoeld voor patiënten met een inwendige verzakking. De endeldarm is dan inwendig verzakt maar komt (nog) niet naar buiten.

De endeldarm zakt als het ware in zichzelf zoals een opgerolde kous. Een inwendige verzakking kan zorgen voor een moeilijke stoelgang. Hierbij kan er sprake zijn van loze aandrang, het moeten geven van tegendruk of de stoelgang handmatig moeten verwijderen. Ook kan er sprake zijn van ontlastingsverlies.

Een rectopexie wordt ook gedaan bij patiënten met een verzakking van het laatste gedeelte van de darm waardoor deze via de anus naar buiten komt. We spreken dan van een uitwendige endeldarmverzakking of rectumprolaps. Vaak veroorzaakt een rectumprolaps incontinentie van ontlasting.

Een laparoscopische ventrale rectopexie kan dan uitkomst bieden.

Welke onderzoeken kunt u voor deze operatie verwachten?

U wordt gevraagd een röntgenfoto te laten maken om de ernst van de verzakking in kaart te brengen. Dit noemen we een defaecogram. De voorbereidingen die nodig zijn om een defaecogram te kunnen laten maken leest u in de gelijknamige folder.

Soms is ook een endoscopie nodig. Endoscopie is een onderzoek waarbij met een camera in de darm wordt gekeken.

Als u incontinent van ontlasting bent dan wordt ook de kringspier onderzocht. Met een drukmeting (anorectale manometrie) onderzoeken we hoe de kringspier functioneert. Met een endo-echografie wordt bekeken of de kringspier intact is.

Voorbereiding op de operatie

Pre-operatieve screening

Bij elke patiënt die een operatie ondergaat, bekijkt de anesthesioloog eerst of de operatie extra gezondheidsrisico’s oplevert. Dit noemen we pre-operatieve screening. Nadat u met de chirurg heeft afgesproken dat u geopereerd wordt, krijgt u een verwijzing naar de polikliniek Pre-operatieve screening. U kunt hier alleen op afspraak terecht.

Bij de Pre-operatieve screening vult u een vragenlijst in over uw medische geschiedenis. Daarna hebt u een gesprek met een verpleegkundige of anesthesioloog. Dit gaat over uw gezondheid, medicijnen die u gebruikt, allergieën, doorgemaakte ziekten en eerdere operaties. Ook krijgt u uitleg over de vorm van verdoving (anesthesie). Afhankelijk van uw leeftijd en ziektegeschiedenis is het mogelijk dat de anesthesioloog u doorverwijst naar een internist, cardioloog of longarts voor aanvullend onderzoek.

Gebruikt u medicijnen? Neem dan een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt.

De anesthesioloog spreekt met u af hoe u met uw medicijnen om moet gaan op de dagen rondom de operatie. U krijgt de folder ‘Anesthesie’ van de arts of verpleegkundige op de polikliniek Pre-operatieve screening. In die folder leest u meer over de vorm van verdoving die u krijgt en de gang van zaken op de dag van de operatie. Ook leest u in die folder belangrijke informatie over hoe u die dag om moet gaan met eten, drinken en roken.

De afdeling Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.15 en 16.30 uur via telefoonnummer: 040 – 239 85 01.

De opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de betreffende verpleegafdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige bereidt u voor op uw operatie.

De operatie

De operatie vindt plaats onder narcose en duurt ongeveer 1,5 uur. De operatie is een kijkoperatie (laparoscopie). Dit betekent dat de operatie via drie of vier kleine sneetjes in de buik gebeurt. Eén net onder de navel en drie sneetjes aan de rechter- en linkerzijde van de onderbuik. De endeldarm wordt losgemaakt van omliggende weefsels en er wordt ruimte gemaakt voor de steunmat. Deze steunmat is gemaakt van een soort lichaamseigen materiaal. De steunmat ondersteunt de endeldarm en voorkomt dat de darm terugzakt. De darm wordt vervolgens omhoog getild en vastgezet waardoor weer een normale anatomische positie ontstaat.

Na de operatie

Na de operatie rijdt de operatieassistent u naar de uitslaapkamer. Daar wordt regelmatig gecontroleerd of u al wakker bent en hoe het met u gaat. Ook wordt regelmatig uw bloeddruk gemeten. Als u goed wakker bent en er zijn geen bijzonderheden, brengt de verpleegkundige van de afdeling u naar uw kamer. Als u op de afdeling komt heeft u een infuus in uw arm en een blaaskatheter. Tegen de pijn heeft de anesthesioloog pijnstillers voorgeschreven. Afhankelijk van hoe het met u gaat kunt u na twee dagen weer naar huis. Als u naar huis gaat krijgt u een recept mee voor een laxeermiddel.

Risico’s en complicaties

Er is een kleine kans op complicaties waaronder nabloeding en infectie.

Nabloeding

De dag na de operatie controleren wij uw hemoglobine (Hb) gehalte. Als het Hb significant is gedaald, dan controleren wij het de dag erna nog eens.

Is iedereen geschikt voor deze operatie?

Als u ooit een grote buikoperatie heeft gehad, dan bestaat er een kans dat tijdens de operatie besloten wordt om de kijkoperatie om te zetten naar een open procedure. Dit komt omdat u na een grote buikoperatie verklevingen kunt hebben waardoor een kijkoperatie niet mogelijk is. In dat geval wordt de operatie gestopt en bespreekt de arts een andere operatietechniek met u. Eventueel zal er een nieuwe operatie moeten worden gepland. Na een blindedarm operatie of het verwijderen van de baarmoeder is de kans hierop klein.

Belangrijk

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, dan moet u dit vóór de behandeling aan de arts melden. Het kan zijn dat u tijdelijk moet stoppen met uw medicijnen om het risico op nabloedingen te minimaliseren.

Leefregels na de operatie

Houd de ontlasting zacht

Wees niet ongerust als u de eerste 4-5 dagen geen ontlasting heeft. Dit is normaal.

Het is belangrijk dat u uw ontlasting na de operatie zes weken zachter houdt dan u gewend bent en dat u niet perst tijdens het ontlasten. U houdt uw ontlasting zacht door het voorgeschreven laxeermiddel één tot drie keer per dag in te nemen. Het verschilt per persoon hoeveel laxeermiddel er nodig is.

Als uw ontlasting te zacht wordt, kunt u de voorgeschreven dosering laxeermiddelen langzaam afbouwen.

Veel water drinken en beweging helpen u ook om de ontlasting zacht te houden. Drink daarom  minimaal twee liter water per dag en blijf tijdens de opname, en als u weer thuis bent, in beweging. Tot zes weken na de operatie mag u niet sporten. Activiteiten als wandelen kunt wel meteen rustig oppakken.

Activiteiten

Tot 6 weken na de operatie mag u niet zwaar tillen. Til niet meer dan 10 kg. Als u werk doet dat lichamelijk niet zwaar is dan kunt u uw werkzaamheden na twee weken weer hervatten. Als u zwaar werk doet of twijfelt over of u bepaalde werkzaamheden weer kunt doen, bespreek dit dan met uw arts of PA.

Tot 6 weken na de operatie mag u geen geslachtsgemeenschap hebben.

U mag gedurende 2 weken niet autorijden.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Opleidingsziekenhuis
Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan contact op met afdeling Chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Chirurgie
040 – 239 71 50

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden