Opname met een verdenking eetstoornis (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Opname met een verdenking eetstoornis (Folder)

De eetstoornis anorexia nervosa betekent een gebrek aan eetlust door psychische oorzaak.
Mensen met anorexia ervaren wel honger, willen wel eten en kunnen ook eetbuien hebben, maar over het algemeen geven ze daar niet aan toe of compenseren ze heel extreem. De angst om aan te komen is zo groot dat (niet) eten hun leven volledig beheerst.

Je bent opgenomen met (een vermoeden van) een eetstoornis. In jouw geval is je lichaam in een levensbedreigende conditie gekomen omdat het onvoldoende voedingsstoffen of vocht krijgt. Vaak is dit merkbaar aan een te laag gewicht en een hele trage hartslag. Dan kan de kinderarts beslissen dat je moet worden opgenomen in het ziekenhuis om het functioneren van je lichaam nauwlettend in de gaten te houden.

Je komt terecht op de kinderafdeling waar je op een eenpersoonskamer zal verblijven. Het doel van de behandeling is om het lichaam uit de levensbedreigende situatie te halen door te zorgen dat je lichamelijke conditie verbeterd.

Tijdens de opname worden je hartslag, ademhaling, saturatie (zuurstofgehalte in het bloed) en je bloeddruk geobserveerd. Ook zal er regelmatig bloed worden geprikt om alle (voedings)stoffen in je lichaam goed in de gaten te houden. Op de kinderafdeling werken wij met verschillende fases. Iedere fase heeft een eigen verdeling van activiteit en rust. Aan het begin mag je zo min mogelijk bewegen en wanneer je conditie verbeterd, mag je uitbreiden naar een volgende fase. Verderop in de folder zullen we je een uitleg geven van deze fases.

Deze folder geeft je de eerste en belangrijkste informatie over de opname. Zo wordt uitgelegd wat de gang van zaken zijn rondom een opname en worden alle hulpverleners waar je mee te maken krijgt tijdens de opname uitgelegd.

Betrokken disciplines

Er zijn verschillende zorgprofessionals betrokken bij jouw opname. Hieronder leggen we van de meest voorkomende professionals uit wat hun rol is.

GGzE

Een psycholoog vanuit de GGzE is de hoofdbehandelaar voor de behandeling van je eetstoornis.

 Kinderarts + zaalarts

Je eigen kinderarts is hoofdbehandelaar voor wat betreft je lichamelijke toestand. Ook tijdens de opname zal je je eigen kinderarts zien. Het dagelijks in de gaten houden van alle metingen aan je lichaam en het lichamelijk onderzoek, wordt gedaan door de zaalarts.

Verpleegkundige

Op de Kinderafdeling werken we met een team van kinderverpleegkundigen en algemeen verpleegkundigen. Binnen dit team krijg je 2 individueel verantwoordelijk verpleegkundigen (IVV-ers) aangewezen. Zij zorgen ervoor dat de zorg gestroomlijnd verloopt. Daarnaast zullen zij de zorg regelmatig met jou (en je ouders) evalueren. De verpleegkundige houdt zich bezig met de dagelijkse zorg.

De verpleegkundige is degene die jouw ’s ochtends weegt, de controles uitvoert zoals je bloeddruk en temperatuur en tijdens de eetmomenten bij jou zit. De verpleegkundige is op de hoogte van jouw voedingsschema en zal degene zijn die jou eventueel sondevoeding geeft.

Pedagogisch hulpverlener

Op de kinderafdeling werken naast verpleegkundige en artsen ook pedagogisch hulpverleners. Zij kijken tijdens een opname vooral naar de sociale aspecten van een opname en kunnen uitleg geven en ondersteunen bij eventuele onderzoeken. Een van hen komt in de eerste dagen van de opname kennismaken om samen met jou een dagprogramma op te stellen (wordt verderop uitgelegd). Tijdens de opname hebben zij regelmatig contact met jou om te kijken hoe je je dag in gaat vullen binnen de verschillende fases en hoe je de opname ervaart.

Diëtist

De diëtist zorg dat je een eetlijst(en) krijgt. De inhoud van die lijst(en) wordt in samenspraak met de arts en jou opgesteld.

Medisch psycholoog

De medisch psycholoog zul je meestal niet ontmoeten tijdens je opname. Zij zijn betrokken bij het Multi Disciplinair Overleg (MDO). In de folder kun je verderop lezen welke vragen daar besproken worden.

Dagritme

De Pedagogisch hulpverleners stellen met jou samen een dagprogramma op, zodat er een duidelijk dagritme is. Hierbij moet je denken aan een tijdsschema waarin staat wanneer je welke activiteit uitvoert zoals wassen, eten, beweging etc. Iedereen die voor jou zorgt tijdens de opname is op de hoogte van dit dagprogramma en zal zich hier aan houden. Door het dagprogramma weet jij wat je kunt verwachten en kan de verpleegkundige hier haar/zijn planning in de zorg op aanpassen.

Gesprekken

In het begin van de opname komt de zaalarts dagelijks bij je langs voor een kort gesprekje en om te horen/zien hoe het met je gaat. Wekelijks na ieder MDO komt de hoofdbehandelaar bij je langs om de behandeling te evalueren en om eventuele nieuwe afspraken door te nemen.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Iedere donderdagmiddag vindt er een MDO plaats. In dit overleg komen alle betrokken disciplines vanuit het Catharina ziekenhuis bij elkaar om je vooruitgang te bespreken. In dit overleg wordt er ook besproken of je de overstap kunt maken naar een volgende fase en welke eventuele voorwaarden hieraan zijn verbonden.

Fasen

Wanneer je bent opgenomen start je altijd in fase 1.

Tijdens het wekelijkse multidisciplinaire overleg kijken we steeds opnieuw naar jouw persoonlijke situatie en de vooruitgang. Ook bespreken we of je de overstap kan maken naar een volgende fase en welke voorwaarden er zijn om met ontslag te mogen. Je doorloopt niet altijd álle fases voor ontslag. Wanneer je lichamelijke conditie is verbeterd en er in het MDO is besloten dat je naar huis mag, kan dit ook al in een eerdere fase zijn.

 

Fase 1: Volledige bedrust

Activiteiten 

 • Alle activiteiten gebeuren op bed.
 • Op je bed kun je rustige, niet inspannende activiteiten doen, zoals lezen van een boek, puzzelen, knutselen etc.
 • Aan afdelingsactiviteiten (hond/Cliniclowns etc.) mag deelgenomen worden op bed.
 • De enige activiteit die daarvan afwijkt is tijdens de toiletgang.

Maaltijden en tussendoortjes 

 • Je eet op bed.Een tussendoortje duurt maximaal 15 minuten.
 • Een maaltijd duurt maximaal 30 minuten.
 • Er is altijd een verpleegkundige of andere zorgprofessional aanwezig tijdens het eetmoment.
 • De arts stemt met jou af wat je eet en welke portie voor jou geschikt is.
 • De tijden voor eetmomenten worden in een dagprogramma vastgelegd.

Sondevoeding 

 • Wanneer de maaltijd, of een gedeelte hiervan, niet opgegeten wordt, wordt de volledige hoeveelheid aangeboden in de vorm van drinkvoeding. Wanneer dit niet genomen wordt, wordt sondevoeding gegeven.
 • De arts stemt met jou af of je buiten de maaltijden sondevoeding nodig hebt en hoeveel dit dan is. 

Wegen 

 • Je wordt dagelijks gewogen. Dit gebeurt in de ochtend zodra je wakker bent.
 • Je dient geplast te hebben vooraf aan het wegen.
 • Tijdens het weegmoment draag je alleen ondergoed (onderbroek en beha, dus géén sokken). Daarnaast worden de kabels van de monitor niet mee gewogen. Wel de plakkers.

Verzorging 

 • Wanneer je naar het toilet moet, gebeurt dit op de po-stoel op je kamer.
 • Gedurende deze fase wordt er niet gedoucht. Je kunt je wassen op bed.
 • Wanneer je jezelf op wilt frissen en je tanden wilt poetsen, gebeurt dit ook op bed.

Bezoek 

 • Je mag je ouders en broertjes/zusjes gedurende de hele dag ontvangen op je kamer.
 • Ander bezoek is in deze fase niet toegestaan.

School 

 • Dit onderdeel komt later aan de orde. Je maakt in deze fase ook nog geen huiswerk.

 

 

Fase 2: Opstartfase

Activiteiten 

 • Alle activiteiten gebeuren op je kamer.
 • Aan afdelingsactiviteiten (hond/Cliniclowns etc.) mag deelgenomen worden aan tafel.
 • Je bevindt je aan tafel op een stoel, of op bed.
 • Je staat/loopt alleen maar om iets te pakken.
 • Rustige, niet inspannende activiteiten gebeuren op de kamer aan tafel of op bed. Zoals lezen van een boek, puzzelen, knutselen etc.

Maaltijden en tussendoortjes 

 • Je eet aan tafel.
 • Een tussendoortje duurt maximaal 15 minuten.
 • Een maaltijd duurt maximaal 30 minuten.
 • Er is altijd een verpleegkundige of andere zorgprofessional aanwezig tijdens het eetmoment.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af wat je eet en welke portie voor jou geschikt is.
 • De tijden voor eetmomenten worden in een dagprogramma vastgelegd. 

Sondevoeding 

 • Wanneer de maaltijd, of een gedeelte hiervan, niet opgegeten wordt, wordt de volledige hoeveelheid aangeboden in de vorm van drinkvoeding. Wanneer dit niet genomen wordt, wordt sondevoeding gegeven.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af of je buiten de maaltijden sondevoeding nodig hebt en hoeveel dit dan is.

Wegen 

 • Je wordt 2 keer per week gewogen (maandag en donderdag).
 • Je dient geplast te hebben vooraf aan het wegen.
 • Tijdens het weegmoment draag je alleen ondergoed (onderbroek en beha, dus géén sokken). Daarnaast worden de kabels van de monitor niet mee gewogen. Wel de plakkers.

Verzorging 

 • Wanneer je naar het toilet moet, gebeurt dit op de po-stoel op je kamer.
 • Je mag je eenmaal per dag zelfstandig douchen, minimaal 1 uur na een eetmoment. Het moment hiervoor wordt afgestemd en opgenomen in je dagprogramma. Je hebt 15 minuten de tijd om jezelf te douchen, daarna dien je aangekleed op je kamer te zijn.
 • Wanneer je jezelf op wilt frissen en je tanden wilt poetsen, gebeurt dit ook op bed. 

Bezoek  

 • Je mag je ouders en broertjes/zusjes gedurende de hele dag ontvangen op je kamer.
 • Ander bezoek is in deze fase niet toegestaan. 

School 

 • Dit onderdeel komt later aan de orde. Je maakt in deze fase ook nog geen huiswerk.   

 

 

Fase 3: Eerste opbouwfase

Activiteiten 

 • 3x per week mag je een activiteit naar keuze doen óp de afdeling (speelkamer of bezoek ontvangen) gedurende 30 minuten.
 • Je mag daarnaast aan afdeling gebonden activiteiten deelnemen, zoals de knuffelhonden (dit mag in de speelkamer).
 • Wanneer je van je kamer af gaat voor een activiteit doe je dit in een rolstoel.

Maaltijden en tussendoortjes

 • Je eet aan tafel.
 • Een tussendoortje duurt maximaal 15 minuten.
 • Een maaltijd duurt maximaal 30 minuten.
 • Er is altijd iemand aanwezig tijdens het eetmoment. Dit kan een verpleegkundige of andere zorgprofessional zijn, maar het mag ook een ouder zijn.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af wat je eet en welke portie voor jou geschikt is.
 • De tijden voor eetmomenten worden in een dagprogramma vastgelegd.

Sondevoeding 

 • Wanneer de maaltijd, of een gedeelte hiervan, niet opgegeten wordt, wordt de volledige hoeveelheid aangeboden in de vorm van drinkvoeding. Wanneer dit niet genomen wordt, wordt sondevoeding gegeven.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af of je buiten de maaltijden sondevoeding nodig hebt en hoeveel dit dan is. 

Wegen 

 • Je wordt 2 keer per week gewogen (maandag en donderdag).
 • Je dient geplast te hebben vooraf aan het wegen.
 • Tijdens het weegmoment draag je alleen ondergoed (onderbroek en beha, dus géén sokken). Daarnaast worden de kabels van de monitor niet mee gewogen. Wel de plakkers. 

Verzorging 

 • Wanneer je naar het toilet moet, bel je naar de verpleging. Je gaat dan zelfstandig naar het toilet (dit mag lopend). Dit kan vóór een eetmoment, of minimaal 30 minuten na een eetmoment.
 • Je mag je eenmaal per dag zelfstandig douchen, minimaal 1 uur na een eetmoment. Het moment hiervoor wordt afgestemd en opgenomen in je dagprogramma. Je hebt 15 minuten de tijd om jezelf te douchen, daarna dien je aangekleed op je kamer te zijn.
 • Wanneer je jezelf op wilt frissen en je tanden wilt poetsen, kan dit in overleg met de verpleging aan de wastafel in de doucheruimte/toilet óf op je kamer. 

Bezoek 

 • Je mag je ouders en broertjes/zusjes gedurende de hele dag ontvangen op je kamer.
 • Ander bezoek is in deze fase niet toegestaan, tenzij wanneer dit in overleg gebeurt als een activiteit naar keuze (zie activiteiten). 

School 

 • Dit onderdeel komt later aan de orde. Je maakt in deze fase ook nog geen huiswerk. 

 

 

Fase 4: Tweede opbouwfase

Activiteiten 

 • Je mag aan afdelingsgebonden activiteiten deelnemen, zoals de knuffelhonden.
 • Ook kun je in overleg met de PH-er naar de speelkamer.
 • Je mag dagelijks een half uur onder begeleiding van een volwassene naar buiten (op het ziekenhuisterrein).
 • Wanneer je van je kamer af gaat voor een activiteit doe je dit in een rolstoel.

Maaltijden en tussendoortjes 

 • Je eet aan tafel.
 • Een tussendoortje duurt maximaal 15 minuten.
 • Een maaltijd duurt maximaal 30 minuten.
 • Er is altijd iemand aanwezig tijdens het eetmoment. Dit kan een verpleegkundige of andere zorgprofessional zijn, maar het mag ook een ouder zijn.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af wat je eet en welke portie voor jou geschikt is.
 • De tijden voor eetmomenten worden in een dagprogramma vastgelegd. 

Sondevoeding 

 • Wanneer de maaltijd, of een gedeelte hiervan, niet opgegeten wordt, wordt de volledige hoeveelheid aangeboden in de vorm van drinkvoeding. Wanneer dit niet genomen wordt, wordt sondevoeding gegeven.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af of je buiten de maaltijden sondevoeding nodig hebt en hoeveel dit dan is.

 

Wegen 

 • Je wordt 2 keer per week gewogen (maandag en donderdag).
 • Je dient geplast te hebben vooraf aan het wegen.
 • Tijdens het weegmoment draag je alleen ondergoed (onderbroek en beha, dus géén sokken). Daarnaast worden de kabels van de monitor niet mee gewogen. Wel de plakkers.

Verzorging 

 • Wanneer je naar het toilet moet, bel je naar de verpleging. Je gaat dan zelfstandig naar het toilet. Dit kan vóór een eetmoment, of minimaal 30 minuten na een eetmoment.
 • Je mag je eenmaal per dag zelfstandig douchen, minimaal 1 uur na een eetmoment. Het moment hiervoor wordt afgestemd en opgenomen in je dagprogramma. Je hebt 15 minuten de tijd om jezelf te douchen, daarna dien je aangekleed op je kamer te zijn.
 • Wanneer je jezelf op wilt frissen en je tanden wilt poetsen, kan dit in overleg met de verpleging aan de wastafel in de doucheruimte/toilet óf op je kamer.

Bezoek 

 • Je mag je ouders en broertjes/zusjes gedurende de hele dag ontvangen op je kamer.
 • Ander bezoek is 1x per dag welkom en mag maximaal 1 uur blijven.

School 

 • Tijdens het MDO wat plaatsvindt voordat je in deze fase terecht komt, wordt besproken of je huiswerk mag maken en hoe hier invulling aan gegeven kan worden.

 

 

 

Fase 5: Overgangsfase

Activiteiten 

 • Je mag aan afdeling gebonden activiteiten deelnemen, zoals de knuffelhonden.
 • Ook kun je in overleg met de PH-er naar de speelkamer.
 • Je mag dagelijks een half uur onder begeleiding van een volwassene naar buiten (op het ziekenhuisterrein).
 • Wanneer je van je kamer af gaat voor een activiteit doe je dit in een rolstoel.
 • In deze fase start je met fysiotherapie. De fysiotherapeut bespreekt met jou hoe hier invulling aan gegeven wordt.

Maaltijden en tussendoortjes 

 • Je eet aan tafel.
 • Een tussendoortje duurt maximaal 15 minuten.
 • Een maaltijd duurt maximaal 30 minuten.
 • Er is altijd iemand aanwezig tijdens het eetmoment. Dit kan een verpleegkundige of andere zorgprofessional zijn, maar het mag ook een ouder zijn.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af wat je eet en welke portie voor jou geschikt is.
 • De tijden voor eetmomenten worden in een dagprogramma vastgelegd.

Sondevoeding 

 • Wanneer de maaltijd, of een gedeelte hiervan, niet opgegeten wordt, wordt de volledige hoeveelheid aangeboden in de vorm van drinkvoeding. Wanneer dit niet genomen wordt, wordt sondevoeding gegeven.
 • De diëtiste stemt met jou en de arts af of je buiten de maaltijden sondevoeding nodig hebt en hoeveel dit dan is.

Wegen 

 • Je wordt 2 keer per week gewogen (maandag en donderdag).
 • Je dient geplast te hebben vooraf aan het wegen.
 • Tijdens het weegmoment draag je alleen ondergoed (onderbroek en beha, dus géén sokken). Daarnaast worden de kabels van de monitor niet mee gewogen. Wel de plakkers.

Verzorging 

 • Wanneer je naar het toilet moet, bel je naar de verpleging. Je gaat dan zelfstandig naar het toilet. Dit kan vóór een eetmoment, of minimaal 30 minuten na een eetmoment.
 • Je mag je eenmaal per dag zelfstandig douchen, minimaal 1 uur na een eetmoment. Het moment hiervoor wordt afgestemd en opgenomen in je dagprogramma. Je hebt 15 minuten de tijd om jezelf te douchen, daarna dien je aangekleed op je kamer te zijn.
 • Wanneer je jezelf op wilt frissen en je tanden wilt poetsen, kan dit in overleg met de verpleging aan de wastafel in de doucheruimte/toilet óf op je kamer.

Bezoek 

 • Je mag je ouders en broertjes/zusjes gedurende de hele dag ontvangen op je kamer.
 • Ander bezoek is 1x per dag welkom, binnen het bezoekuur.

School 

 • Tijdens het MDO wat plaatsvindt voordat je in deze fase terechtkomt, bespreken we of je huiswerk mag maken en hoe hier invulling aan gegeven kan worden.

Algemene afspraken

Bloemen

Bloemen zijn toegestaan op je kamer. Vazen zijn op de afdeling te verkrijgen. Planten zijn niet toegestaan, net zoals in de rest van het ziekenhuis.

Meegebrachte etenswaren

Meegebrachte etenswaren zijn toegestaan op de kamer. Wat je hiervan eet staat los van de afspraken met de diëtiste/arts en geldt niet als vervangende etenswaar.

Controles

Monitor

Gedurende Fase 1 en Fase 2 worden je vitale lichaamsfuncties (ademhaling, saturatie en hartslag) bewaakt doordat je bent aangesloten aan een monitor. Bij de overstap van fase 2 naar fase 3 zal er besproken worden of dit overdag nog noodzakelijk is.

Onderzoeken

Gedurende fase 1 en fase 2 wordt er regelmatig bloed geprikt en worden er ECG’s gemaakt. Bij de overstap van fase 2 naar fase 3 zal er besproken worden of dit nog noodzakelijk is.

Ontslag

Tijdens het MDO bespreken we aan welke voorwaarden/criteria je moet voldoen voordat je met ontslag mag. Dit wordt in het artsengesprek na het MDO met je besproken.

Vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze gerust!

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Kindergeneeskunde
040 – 239 82 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Kindergeneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/kindergeneeskunde

© 2023 Catharina Ziekenhuis
KIN-034

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden