Parotisbiopt (Folder)

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Parotisbiopt (Folder)

Bij u is een speekselfunctietest uitgevoerd, en de resultaten van deze test geven aanleiding om een biopt (klein hapje weefsel) uit de oorspeekselklier te nemen. Dit zogenaamde parotisbiopt is nodig om een mogelijk syndroom van Sjögren aan te tonen of uit te sluiten.

De behandeling wordt uitgevoerd onder lokale verdoving en duurt ongeveer 15-20 minuten. Via een snede achter de kaakhoek onder het oor wordt een klein stukje oorspeekselklier verwijderd (zie afbeelding) en voor weefselonderzoek worden aangeboden. Dit weefsel zal vervolgens door een patholoog onder een microscoop worden beoordeeld op eigenschappen passend bij het syndroom van Sjögren.

parotisbiopt.PNG
Bron afbeelding: Folder Parotisbiopt MKA Kennemerland

Door dit onderzoek zal een klein litteken zichtbaar blijven (1,5-2 cm lengte). Dit litteken zal in een huidlijn geplaatst zijn, zodat het litteken minder zichtbaar zal zijn bij verdere genezing en verweking. Deze verweking duurt ongeveer een jaar. Daarnaast bestaat er een risico op het optreden van een infectie, maar dit risico is klein.

De eerste week, tot aan de poliklinische controles, moet u de wond zo min mogelijk nat te laten worden. Laat geen zeep of shampoo op de wond komen. Tijdens de poliklinische controle een week na het nemen van het biopt, zal/zullen de geplaatste hechting(en) verwijderd worden en kan verder herstel optreden. Meestal is tijdens dit bezoek de uitslag van het weefselonderzoek bekend. Indien dit niet het geval is, dan krijgt u de uitslag van het biopt via uw behandelend reumatoloog.

Frequent wordt door patiënten gevraagd of het nemen van lipbiopt een goed alternatief is in vergelijking met een parotisbiopt. Om 3 redenen wordt de voorkeur aan een parotisbiopt gegeven. Ten eerste zijn de pijnklachten na deze ingreep minder. Ten tweede is er geen kans op het optreden van gevoelloosheid, dit komt na een lipbiopt regelmatig voor. Ten derde is de beoordeling van het syndroom van Sjögren nauwkeuriger bij een parotisbiopt in vergelijking met een lipbiopt.

Vragen

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw MKA-chirurg, of u de behandeling laat doen. Heeft u na het gesprek met de MKA-chirurg en na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
040 – 239 70 30

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden