PENG blokkade (Folder)

Anesthesiologie Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

PENG blokkade (Folder)

Rondom de heup ligt een netwerk van zenuwen die via het ruggenmerg gevoelssignalen doorgeven aan de hersenen waardoor u o.a. pijn voelt. Tijdens de behandeling brengen we een behandelvloeistof in die een blokkade aanbrengt in dit zenuwnetwerk van de heup. Hierdoor worden pijnsignalen voor een langere tijd niet meer doorgegeven.

Bij welke patiënt is deze blokkade van toepassing

Een pericapsulaire zenuwgroep (PENG) blokkade is een behandeling die we toepassen als pijnstilling voor een gebroken heup. Deze behandeling kan gedaan worden als een operatie niet mogelijk is.

Van te voren regelen

U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling. Op de ochtend van de behandeling kunt u de gebruikelijke ochtendmedicatie innemen, dat geldt ook voor de eventuele pijnstillers die u gebruikt.

De behandeling vindt plaats tijdens uw opname in het ziekenhuis. U wordt door de verpleegkundige van de verpleegafdeling in uw bed naar de behandelruimte van de Anesthesiologie & Pijngeneeskunde  gebracht. Deze behandeling vindt veelal plaats in de ochtend. De verpleegkundige van de afdeling informeert u over het tijdstip.

Laat het ons weten

Als u allergisch bent voor röntgencontrast en/of – anesthesievloeistof of pleisters.

Als u bloedverdunners gebruikt dient u daar mogelijk tijdelijk mee te stoppen. De anesthesioloog-pijnspecialist zal met u bespreken hoe u dient om te gaan met de betreffende bloedverdunner rond de pijnbehandeling.

De behandeling

Op de behandeldag krijgt u op de verpleegafdeling een operatiejas aan en een muts op om de haren te bedekken.  U wordt  ongeveer 15 minuten voor het afgesproken tijdstip in uw eigen ziekenhuisbed naar de behandelruimte van de Anesthesiologie & Pijngeneeskunde gebracht.  In overleg met de anesthesioloog wordt er een infuus ingebracht.

Om te zorgen dat de behandeling plaatsvindt in een schone en steriele omgeving,  gebeurt dit op de operatiekamer van  Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug in bed en is het belangrijk dat u stil blijft liggen. De anesthesioloog- pijnspecialist en de verpleegkundige begeleiden u hierbij. De behandeling duurt ongeveer 15-30 minuten en wordt gedaan onder geleide van echografie. Met behulp van echografie zoeken we de juiste locatie op. Vervolgens wordt een naald ingebracht en vlakbij de zenuwen de behandelvloeistof ingespoten. Na de ingreep haalt de verpleegkundige van de afdeling u weer op. Hier vindt de nacontrole plaats, we beoordelen het effect en kijken of er bijwerkingen optreden.

Resultaat

Binnen 30 minuten kunt u een effect van de behandeling verwachten: u voelt minder pijn . Binnen een dag voelt u het maximale effect van de behandeling. Dit effect is een verdovend en pijnstillend effect aan de voorkant van de heup. De achterkant van de heup wordt niet verdoofd.  De pijnstilling blijft ongeveer 6 maanden werkzaam. Omdat alleen de voorzijde van uw heup wordt behandeld, blijft u meestal een beetje pijn houden. Door deze blokkade hoeven er minder pijnstillende medicijnen gegeven te worden.

Bijwerkingen en complicaties

Ondanks dat we de behandeling zorgvuldig uitvoeren, is er een kleine kans dat er bijwerkingen of complicaties optreden:

  • Bloeduitstorting op de prikplek
  • Infectie (zeldzaam). Krijgt u koorts, neem dan direct contact op met uw pijnspecialist, medisch specialist of huisarts.
  • Doof gevoel in een deel van het bovenbeen.
  • Verminderde kracht in het been. In principe worden alleen de gevoelszenuwen uitgeschakeld, maar er is een kleine kans dat ook de krachtzenuwen uitgeschakeld worden
  • Overgevoeligheid. Het is mogelijk dat u allergisch bent voor de verdovende vloeistof. U kunt dan last krijgen van jeuk, huiduitslag en/of kortademigheid.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde
040 – 239 …….

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/………………..

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden