Polikliniek voor brachytherapie bij prostaatkanker (Folder)

Catharina Kanker Instituut Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Polikliniek voor brachytherapie bij prostaatkanker (Folder)

Uw behandelend uroloog heeft met u gesproken over een mogelijke behandeling van prostaatkanker via inwendige bestraling (radiotherapie). Deze behandeling heet brachytherapie. Om te kijken of deze behandeling voor u geschikt is, is het nodig dat u een halve dag naar het Catharina Ziekenhuis komt voor enkele onderzoeken en gesprekken.

Informatie ter voorbereiding

Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent. Daarom ontvangt u hierbij de folders over de mogelijke onderzoeken en de behandeling. De specialisten hebben informatie nodig over uw gezondheid. Daarom is hierbij ook de vragenlijst Internationale Prostaat Symptomen
Score (IPSS), het toestemmingsformulier en de vragenlijst Sexual Health Inventory for Man (SHIM) toegevoegd. Wilt u deze lijsten invullen en meenemen als u naar het Catharina Ziekenhuis komt? Zo kunt u samen met de arts beslissen over de mogelijkheid van brachytherapie.

Bent u via een uroloog van een ander ziekenhuis naar het Catharina Ziekenhuis verwezen? Vraag dan om de brieven en/of cd’s met uw foto’s en uitslagen op te sturen, ruim vóór uw afspraak op de polikliniek voor brachytherapie. U kunt de gegevens naar het onderstaand adres laten sturen.

Catharina Ziekenhuis
Polikliniek Urologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

Gang van zaken

Op de afgesproken dag heeft u gesprekken met een uroloog, een verpleegkundige en meestal ook met een radiotherapeut. Deze bespreken met u wat behandeling met brachytherapie inhoudt, wat u hiervan kunt verwachten en waar u zich na de behandeling aan moet houden. Ook worden de andere behandelmogelijkheden nogmaals met u doorgenomen. Verder vinden de benodigde onderzoeken zoveel mogelijk op deze dag plaats. Besluit u die dag samen met de uroloog en de radiotherapeut dat u brachytherapie gaat krijgen? Dan kunt u, als u dit wilt en de tijd dit toelaat, aansluitend naar de polikliniek Pre-operatieve Screening.

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt behandeld en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de behandeling voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit noemen we pre-operatieve screening. Tijdens dit gesprek komen een aantal onderwerpen aan bod. Dit zijn onder andere de soort verdoving (anesthesie) en pijnstilling. Ook bespreekt u waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast maakt u afspraken over hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Bespreek het gebruik van bloedverdunners ook altijd met uw behandelend arts. Als u medicijnen gebruikt, neem dan een actueel medicijnoverzicht of medicijnpaspoort mee. Op de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen terecht op afspraak. De polikliniek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie’.

Folders

De bijgevoegde folders geven een goed beeld van wat u kunt verwachten in het Catharina Ziekenhuis. Wilt u de informatie doornemen en eventuele vragen noteren? De specialisten bespreken deze dan graag met u. Omdat u deze dag veel informatie krijgt, raden wij u aan om een vertrouwd persoon te vragen u hierbij te vergezellen.

Als eerste onderzoek krijgt u een straalmeting (uroflowmetrie). Hiervoor meldt u zich bij de secretaresse van het Urologisch Behandel Centrum met volle blaas op de afgesproken tijd. De uroloog kan besluiten dat voor een eventuele brachytherapie nog een MRI-onderzoek moet plaatsvinden. Dit wordt deze middag met u besproken. De volgende informatiefolders zijn bijgesloten:

1.     Routewijzer

Hierin vindt u alle routes in het Catharina Ziekenhuis, waaronder:

  • Afdeling Radiotherapie
  • Polikliniek Urologie
  • Urologisch Behandel Centrum (UBC)
  • Pre-operatieve Screening
  • Laboratorium (bloedafname)
  • Hartfunctie (ECG)

2.     Brachytherapie

Informatie over de behandeling zelf, de te verwachten gevolgen en de leefregels en richtlijnen die na de behandeling voor u gelden.

3.     Echografie van de prostaatbij brachytherapie

Informatie over echo-onderzoek van de prostaat.

4. Uroflowmetrie en echo blaas

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Urologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Urologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/urologie

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden