Proactieve zorgplanning (Folder)

Algemeen
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Proactieve zorgplanning (Folder)

Nadenken over zorg in de toekomst

In het Catharina Ziekenhuis streven we naar het geven van de beste zorg aan onze patiënten. We stemmen de zorg graag zo goed mogelijk af op uw persoonlijke wensen en situatie. Daarom willen we met u in gesprek over hoe we u het beste kunnen behandelen, en samen kiezen wat we doen en wat we misschien niet meer moeten doen. Dit gesprek over toekomstige zorg heet een proactief zorgplan-gesprek. Met deze folder willen we u informeren over het gesprek.

Waarom nadenken en praten over toekomstige zorg?

Toekomstige zorg gaat over behandelwensen, behandelgrenzen en het levenseinde. Nadenken en praten over het levenseinde kan lastig zijn. Om goede en passende zorg te geven is het belangrijk te weten wat u wel of juist niet wilt aan zorg. Door op tijd hierover met elkaar in gesprek te gaan, is er voldoende tijd, rust en energie om te praten over uw wensen, verwachtingen en behoeften. Zo kunt u ervoor zorgen dat u de zorg krijgt die bij u past, ook als zich een acute situatie voordoet. 

Als u er (nog) niet aan toe bent om over bepaalde onderwerpen te praten, respecteren we dat.

Voorbereiding

Het is verstandig om voor het eerste gesprek alvast na te denken over wat u belangrijk vindt in het leven, wat kwaliteit van leven voor u betekent en wat uw wensen zijn over eventuele behandelingen rondom uw levenseinde.

Weet u bijvoorbeeld nu al in welke situatie u niet meer behandeld wilt worden? Of wat voor soort behandeling u niet wilt krijgen? Dan kunt u samen met uw behandelaar een behandelgrens afspreken, dit wordt ook wel een behandelbeperking genoemd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen voor behandelingen als beademing en reanimatie. Of als u bijvoorbeeld geen antibiotica meer wilt krijgen.   

Schrijf vragen of onderwerpen op die u tijdens het gesprek wilt bespreken. U kunt iemand meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld uw partner, kind of goede vriend. Samen is het vaak makkelijker om informatie te onthouden en prettig om het gesprek na te bespreken.

Heeft u een schriftelijke wilsverklaring? In een wilsverklaring schrijft u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. Als dit het geval is, neemt u dan een kopie mee naar het gesprek. Uw behandelaar kan de wilsverklaring laten opnemen in uw medisch dossier.

Het gesprek

Hieronder vindt u voorbeelden van vragen die u en uw naaste(n) kunnen gebruiken ter voorbereiding op het gesprek.

 • Wat is belangrijk voor u? Wat is kwaliteit van leven voor u?
 • Als u denkt aan de toekomst, waar hoopt u op?
 • Zijn er zaken waar u zich zorgen over maakt?
 • Zijn er bepaalde dingen die uw behandelaar van u moet weten, om in de toekomst goed voor u te zorgen?
 • Wat zijn uw wensen over huidige en toekomstige behandelingen?
 • Zijn er behandelingen die u niet meer wenst te ondergaan (behandelgrenzen)? Bijvoorbeeld beademing en reanimatie, opname Intensive Care, opname ziekenhuis, operatie, chemotherapie?
 • Heeft u behoefte aan extra ondersteuning? Wilt u bijvoorbeeld praten met een ethicus, maatschappelijk werker, medisch psycholoog, verpleegkundig consulent ondersteunende en palliatieve zorg?
 • Als er een moment komt dat u niet meer voor uzelf zou kunnen spreken, wie wilt u dan als uw vertegenwoordiger kiezen?
 • Wat zijn uw gedachten als u aan uw levenseinde denkt? Zijn er dingen waar u bang voor bent?
 • Als het zover is, waar wilt u dan overlijden? Bijvoorbeeld thuis, ziekenhuis, verzorgingshuis of hospice?
 • Heeft u gedachten over euthanasie of palliatieve sedatie en weet u wat het verschil is?

Uw behandelaar maakt een verslag van het gesprek en de gemaakte afspraken en noteert dit in uw medisch dossier, dit verslag is inzichtelijk voor andere behandelaars in ons ziekenhuis. Dit verslag sturen we met uw toestemming ook naar uw huisarts, zodat uw huisarts ook op de hoogte is.

Eén gesprek is uiteraard niet voldoende om al uw vragen en wensen te bespreken. Ook kan het zijn dat uw wensen en vragen in de loop van de tijd veranderen. Uw behandelaar zal daarom regelmatig terugkomen op deze onderwerpen, zodat er ruimte is om gemaakte afspraken aan te vullen of te wijzigen. U kunt ook zelf aangeven wanneer u opnieuw in gesprek wilt hierover.  

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg wordt vaak geassocieerd met de zorg voor terminale patiënten met een ongeneeslijke, kwaadaardige aandoening, maar palliatieve zorg begint echter al eerder, namelijk op het moment dat duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is. Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is u en uw naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Meer informatie

Als u over bepaalde onderwerpen meer wilt lezen, dan kunt u onder andere deze websites bezoeken of folders lezen:


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden