Proefblokkade Thoracic Outlet Syndroom (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Proefblokkade Thoracic Outlet Syndroom (Folder)

U wordt binnenkort op de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde behandeld omdat u last hebt van het Thoracic Outlet Syndroom. Deze behandeling bestaat uit een proefblokkade van twee spieren met behulp van
echogeleiding. Deze behandeling wordt uitgevoerd door de pijnspecialist.

Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. Roept deze folder vragen op over uw behandeling, stel deze dan gerust aan uw specialist.

Wat is Thoracic Outlet Syndroom?

Thoracic Outlet Syndroom is eigenlijk een verzameling syndromen die worden veroorzaakt door abnormale druk (compressie) van de zenuwen en bloedvaten (neurovasculaire bundel) tussen de hals en de oksel.

Voor de proefblokkade wordt uitgevoerd, moet u de zogenoemde EAST test doen. Dit noemen ook wel de ‘Hands up test’. U brengt uw armen omhoog en de ellebogen in een hoek van 90 graden. Daarna opent en sluit u uw handen langzaam. Bij een positieve test heeft u op dat moment last van pijn, kunt u de armen niet omhoog houden of heeft u last van gevoelloosheid en tinteling van de hand.

Wat is een proefblokkade?

Uw pijnklachten worden mogelijk veroorzaakt door de betrokken zenuwen die tussen twee spieren door lopen. Deze spieren noemen we de musculus scalenus medius en anterior. Deze twee spieren liggen aan de voor/zijkant van uw nek/schouder.

Het doel van deze proefblokkade is om te achterhalen of deze zenuwen de pijnklachten veroorzaken.

De behandeling

U ligt op uw rug in bed. Onder echogeleiding wordt twee keer een naald zeer nauwkeurig geplaatst en wordt er een verdovingsvloeistof in de beide spieren ingespoten. Daarna wordt de naald verwijderd en is de procedure afgelopen.

Complicaties

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd. Hoewel de meeste patiënten angstig zijn voor zenuwbeschadiging en andere complicaties is de kans hierop erg klein. Het gebruik van de echoapparatuur maakt de procedure tot een veilige techniek.

Bijwerking

Na de behandeling kunt u last hebben van tijdelijke krachtsvermindering in uw arm. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik en overloop van de verdovingsvloeistof naar de zenuwplexus en blijft aanwezig tijdens de werkingsduur van de vloeistof. Dit duurt enkele uren. Naast verdoving van de zenuwplexus kan ook tijdelijke verdoving van andere zenuwen in de hals plaatsvinden. Dit kan u tijdelijk het gevoel geven van heesheid of een afhangend ooglid. In heel zeldzame gevallen kunt u korte tijd kortademig zijn.

Resultaat

Bij de proefblokkade is het effect na 20 tot 30 minuten goed te beoordelen. Na 30-60 minuten moet u de EAST test (Hands up test) opnieuw uitvoeren. Dan wordt ook gevraagd in hoeverre uw klachten zijn veranderd:

 1. heel veel verminderd
 2. veel verminderd
 3. beetje verminderd
 4. hetzelfde
 5. beetje verergerd
 6. veel verergerd
 7. heel veel verergerd

Het kan voorkomen dat we u de dag na de behandelingen bellen om nogmaals het resultaat met u door te spreken.

Let op!

 • Informeert u ons vóór de behandeling als u (mogelijk) zwanger bent.
 • Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U moet er zelf voor zorgen dat iemand u naar huis brengt.
 • Als u antistollingsmiddelen (bloedverdunners) gebruikt, zoals acenocoumarol (Sintromitis) of fenprocoumon (Marcoumar)waarvoor controle bij de trombosedienst noodzakelijk is, dan moet u hier enkele dagen (twee tot zeven dagen afhankelijk van het medicijn) voor de behandeling mee stoppen. Dit gebeurt in overleg met uw arts. Voorafgaand aan de behandeling wordt uw bloed (INR-waarde) gecontroleerd. Als de stollingswaarden van het bloed niet in orde zijn, stellen wij de behandeling uit naar een andere datum. In overleg met de trombosedienst start u ’s avonds weer met uw antistollingsmiddelen.
 • Als u andere medicijnen gebruikt om uw bloed minder stolbaar te maken, zoals acetylsalicylzuur, pradaxa etc., dan moet u met uw arts overleggen hoe lang dit gestaakt moet worden.
 • Als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen dan moet u dit vóór de behandeling kenbaar maken.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet om te bellen naar de polikliniek Pijngeneeskunde. Vragen kunt u ook bespreken met uw behandelend anesthesioloog. Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, geef dit dan door aan de polikliniek.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden