Punctie van de knie of heup (Folder)

Orthopedie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Punctie van de knie of heup (Folder)

U heeft klachten van uw heup- of knieprothese, om uit te zoeken of u een infectie heeft, heeft uw orthopedisch chirurg  met u besproken dat u binnenkort een punctie van uw heup of knie ondergaat.

Voorbereidingen thuis

Het is voor dit onderzoek niet nodig om nuchter te zijn. U kunt dus gewoon eten, drinken en eventuele medicijnen innemen.

Vervoer regelen
U wordt aangeraden te zorgen voor begeleiding van en naar huis, in verband met mogelijke pijnklachten direct na de behandeling. Zelf autorijden kan als onprettig worden ervaren.

Ontharen
U hoeft de heup of knie niet te ontharen, smeer u ook liever niet niet in met bodymilk.

De opname

U wordt voor dit onderzoek opgenomen op de afdeling Kortverblijf en dagverpleging. (Zie de folder Kortverblijf en dagverpleging).

De punctie

Op de operatiekamer wordt onder steriele omstandigheden de knie- of heup met de prothese gepuncteerd. De orthopeed zuigt vocht uit uw gewricht met een naald en spuit. Dit vocht zetten wij op kweek. Na ongeveer tien dagen is de uitslag bekend. De punctie zal ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag nemen.

Punctie van de heup vindt plaats met behulp van röntgen doorlichting

Voor deze punctie is meestal geen verdoving ( behalve soms van de huid) nodig. Mocht dit in uw geval anders zijn dan zal de orthopedisch chirurg dit met u bespreken.

Na het onderzoek

Direct na het onderzoek wordt u vanaf de operatiekamer naar de afdeling Kortverblijf gebracht. Hierna mag u vrijwel direct weer naar huis.

Complicaties

De punctie vindt op de operatiekamer plaats onder steriele omstandigheden om de complicatie van een bijkomende infectie zo klein mogelijk te houden.

Nazorg

Mocht er een pleister op de insteekopening geplaatst zijn, mag u deze er thuis af halen.Er is geen verdere verzorging nodig.

Leefregels

Er gelden geen beperkingen na de punctie

Controle

Na ruim twee weken komt u terug op het poliklinisch spreekuur bij uw orthopedisch chirurg. De uitslag van de punctie en verdere behandelmogelijkheden zullen met u besproken worden.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u bellen naar de polikliniek Orthopedie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040-239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl
(https://www.catharinaziekenhuis.nl)

Spoedeisende Hulp
040-2399600

Polikliniek Orthopedie
040-2397180

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Orthopedie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/orthopedie (https://www.catharinaziekenhuis.nl/orthopedie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden