Reconstructie na Mohs micrografische chirurgie (Folder)

Dermatologie Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Reconstructie na Mohs micrografische chirurgie (Folder)

U bent bij de dermatoloog geweest voor het verwijderen van een basaalcelcarcinoom (BCC) of plaveiselcelcarcinoom (PCC), een vorm van huidkanker, in het gelaat. Vervolgens is het overgebleven defect bij u hersteld (reconstructie) op de afdeling Plastische Chirurgie of Dermatologie. In deze folder leest u meer informatie over de nazorg na de reconstructie.

Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Herstel

Het is belangrijk geen druk op het wondgebied te krijgen. Dit betekent dat we u adviseren om niet te tillen of te bukken, in elk geval tot 2 weken na de operatie.

Ook sporten, sauna, zwemmen en andere zware werkzaamheden raden wij u af.

Bouw in de weken hierna langzaam de activiteiten weer op. Na 6 weken mag u weer alles doen. Als de reconstructie groter is, is het soms nodig om langer rust te nemen. Uw arts zal u hier dan over inlichten.

Roken

Roken is niet goed voor de genezing van de wond. Ook verhoogt het de risico’s op complicaties aanzienlijk. We raden u ten zeerste aan om hiermee te stoppen tot minstens 4 weken na de operatie. Ook met nicotine-houdende pleisters of e-smoking dient u te stoppen. Indien u hulp nodig heeft met stoppen met roken, kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Specifieke behandelingen

Open wond

Als er besloten is om de wond open te laten (op te laten granuleren), wordt de wond verbonden met een zalf of gel. Dit voorkomt uitdroging van de wond. Meestal wordt er gekozen voor Vaseline of Flaminal Hydro. De wond wordt verbonden met een vet gaas, een dikke laag zalf of gel en vervolgens een pleister of een ander verband. Het kan zijn dat het een aantal weken duurt voordat de wond dicht is. U moet hierbij de wond elke dag schoonmaken met lauw water, oude zalf of gelresten verwijderen en opnieuw verbinden met de zalf of gel en pleister.

Huidtransplantatie (Skin graft)

Er is bij u een stukje huid van elders geplaatst om het defect te bedekken. Om te zorgen dat het huidtransplantaat goed ingroeit, is er een sponsje op vastgehecht. Dit sponsje wordt na 5 dagen verwijderd door de verpleegkundige. Het sponsje mag niet nat worden.

Nadat het sponsje verwijderd is, is het huidje nog erg kwetsbaar. Voorkom stoten en behandel de wond voorzichtig.

Gesteelde lap (bijvoorbeeld voorhoofdlap)

Soms is het nodig om huid die goed doorbloed is en een goede dikte heeft te plaatsen. Hierom heeft uw arts gekozen voor een gesteelde lap.

De huid heeft toevoer van voedingstoffen nodig vanuit de steel. Hierom zult u een aantal weken een steel van huid (huidbrug) naar het defect hebben. Dit kan zo’n 3 tot 6 weken duren, afhankelijk van de operatie die onder narcose zal plaatsvinden.

Als de geplaatste huid goed is ingegroeid, is het tijd om de steel door te nemen. Hiervoor maakt u opnieuw een afspraak met de polikliniek Plastische Chirurgie. U zult opnieuw geopereerd worden, waarbij de huidbrug (steel) verwijderd wordt.

Als in de tussentijd de huidbrug van kleur veranderd, bijvoorbeeld blauw, paars of zwart wordt, neemt u tijdig contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie.

Mogelijke complicaties en risico’s

Litteken (altijd)

Alle operaties aan de huid laten een litteken na. In het begin zijn de littekens dik en rood. Na een aantal maanden zullen ze lichter kleuren en minder dik worden. In totaal heeft een litteken een jaar nodig om geheel uit te rijpen. In sommige gevallen blijven ze echter dik en rood. In zeldzame gevallen worden ze na een aantal maanden dik, bolrond en pijnlijk. Mocht dit gebeuren neemt u contact op.

Het is belangrijk om het litteken te beschermen tegen de zon. Omdat het geen pigment heeft is het slecht weerbaar tegen de zon, en kan het bij verbranding onder andere verkleuren. Smeer het litteken in met een hoge beschermingsfactor (SPF 50) en herhaal dit als u buiten komt om de 2 uur.

Bloeduitstorting (vaak voorkomend)

De eerste dagen kan er rond het operatiegebied een blauwe plek ontstaan. De blauwe verkleuring zal vanzelf wegtrekken, soms duurt dit langer dan een week.

Bloeding (soms)

Soms kan de wond wat nalekken of nabloeden. Mocht dit gebeuren, neem dan een gaasje en duw stevig tegen de wond, onafgebroken gedurende 20 minuten. Als het hierna weer begint, druk normaals 20 minuten af. Wanneer het nalekken of bloeden niet stopt neemt u contact op met de polikliniek die de wond gesloten heeft. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Opengaan van de wond (soms)

Enkele dagen na de ingreep kan de wond voor een klein deel open gaan staan. Dit wordt een wond dehiscentie genoemd. De wond zal nu vanaf de bodem vanzelf moeten dicht groeien en kan dus niet opnieuw gehecht worden. Mocht dit gebeuren, spoel dan de wond met lauw water onder de kraan of douche. Doe dit elke dag 15-20 minuten lang. Laat de wond vervolgens aan de lucht drogen voordat u de wond verbindt. Gaat de wond voor een groot deel open staan? Neemt u dan contact op met de polikliniek die de wond gesloten heeft.

Infectie (zelden)

Een infectie uit zich vaak op de volgende manier:

  • toenemende pijn of een kloppend gevoel
  • roodheid van de huid rondom de wond
  • de wond ruikt
  • pussend (geel – melkachtig) wondvocht
  • koorts (temperatuur boven de 38.5°C)

Als u een van deze verschijnselen merkt, neem dan contact op met de polikliniek Plastische chirurgie of de spoedeisende hulp (SEH)

Pijnstilling

Na de ingreep kunt u pijn hebben op de plek waar u geopereerd bent. Hiervoor kunt u paracetamol gebruiken. U mag iedere 6 uur 2 tabletten paracetamol van 500 mg innemen (maximaal 8 tabletten per 24 uur).

Wanneer neemt u eerder contact op

  • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38.5°C
  • Bij pijn die toeneemt en niet reageert op de pijnstilling die de specialist heeft afgesproken
  • Bij een hevig bloedende operatiewond
  • Bij per dag toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Controle

Controle afspraak wond of hechtingen verwijderen

Uw eerste controleafspraak op de polikliniek Plastische Chirurgie of Dermatologie is na één week. Dan worden de hechtingen door de verpleegkundige verwijderd.

Indien de wond dan helemaal dicht is, mag u het litteken tweemaal daags met een hydraterende (litteken) crème in te masseren.

Soms wordt er besloten dat u na 3 maanden terugkomt voor controle bij de plastisch chirurg.

Controle afspraak Dermatologie

Omdat bij u huidkanker is vastgesteld, wordt uw huid bij een volgend bezoek na 6 of 12 maanden opnieuw gecontroleerd bij de polikliniek Dermatologie. Indien u verwezen bent vanuit een ander ziekenhuis, adviseren wij u om contact op te nemen met uw eigen dermatoloog voor verdere controles.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen. Neemt u dan contact op met de polikliniek die de wond gesloten heeft (Plastische chirurgie of Dermatologie).

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Plastische chirurgie
(Als de wond is gesloten door de plastisch chirurg)
040 – 239 71 20

Polikliniek Dermatologie
(Als de wond is gesloten door de dermatoloog)
040 – 239 72 70

Spoedeisende hulp (SEH)
040 – 239 96 00


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden