Rentest (Folder)

Longgeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Rentest (Folder)

Uw behandelend arts heeft u ingelicht over het onderzoek wat u moet ondergaan. Wij hopen dat u zich met behulp van deze folder goed kunt voorbereiden. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan in deze folder beschreven.

Wat is een rentest?

Bij dit onderzoek wordt gekeken of u kortademig wordt bij inspanning. De kamer waar de test plaatsvindt, is uitgerust met airconditioning. Dit is belangrijk om de luchtwegen te prikkelen met koude, droge lucht. Als u niet in staat bent inspanning te leveren, neem dan contact op met de afdeling longfunctie. Zij overleggen met uw specialist over het verdere beleid.

Voorbereidingen

In overleg met uw behandelend specialist mag u sommige medicijnen tijdelijk niet inhaleren. Het gaat om medicijnen die een luchtwegverruimende werking hebben, zoals Serevent, Seretide, Foradil, Symbicort, Ventolin en Oxis en Spiriva. De luchtwegen zijn na inhalatie van deze medicijnen veel minder gevoelig. U dient 12 tot 24 uur vóór het onderzoek met deze medicijnen te stoppen. Het tijdstip van stoppen is afhankelijk van de soort medicijnen die u gebruikt. Ook mag u zich drie uur vóór de rentest niet inspannen, kom dus niet op de fiets naar het ziekenhuis. Ook mag u geen werkzaamheden verrichten die normaal gesproken belastend voor u zijn. Verder is het belangrijk makkelijk zittende kleding aan te doen/mee te nemen.

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afdeling Longfunctie. Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

De test

Tijdens deze test begint u met ademen via een mondstuk dat verbonden is met een meetapparaat. De laborant vraagt u een paar keer diep in en zo krachtig mogelijk uit te ademen.

Daarna laat de laborant u hardlopen op een loopband, hierdoor stijgt uw hartslag tot 80% van uw berekend maximum. Om dit te kunnen meten krijgt u een elastische band om de borstkas die onmerkbaar de hartslag meet. Vanaf dat moment moet u tussen de vijf en zeven minuten tegen een helling oplopen. Na de looptest voert u nog een aantal keren de longfunctie uit aan het meetapparaat. Dit om na te gaan of u door de inspanning benauwd wordt. Als de waarden een daling laten zien, krijgt u van de laborant meteen een luchtwegverruimend medicijn.

Duur

Het totale onderzoek duurt 25 tot 45 minuten. U mag weer naar huis als de longfunctie normaal is.

Uitslag

De uitslag van de test krijgt u van uw behandelend arts bij het volgende polikliniekbezoek.

Wat u verder nog moet weten

Het kan zijn dat u korte tijd na het onderzoek toch nog kortademig wordt. U mag dan uw luchtwegverruimende inhalaties nemen. Als deze medicijnen niet voldoende werken, neem dan contact op met de afdeling Longfunctie of met de Spoedeisende Hulp. Zij nemen dan eventueel contact op met de behandelend arts.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de afdeling Longfunctie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Afdeling Longfunctie
040 – 239 56 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Longgeneeskunde kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/longgeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden