Scheelzienoperatie bij kinderen (Folder)

Oogheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Scheelzienoperatie bij kinderen (Folder)

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij uw kind een scheelzienoperatie uit te voeren, in medische termen een strabismusoperatie genoemd.

In deze folder vindt u informatie over de ingreep, de voorbereiding op de ingreep en aandachtspunten voor thuis. In de folder ‘Voorbereiding en Anesthesie’ leest u meer over de gang van zaken als uw kind wordt opgenomen in het Catharina Ziekenhuis. Het is goed u te realiseren, dat voor uw kind persoonlijk de situatie anders kan zijn dan in deze folders is beschreven.

Voorbereiding

U krijgt op de polikliniek Oogheelkunde het volgende mee:

 • (indien mogelijk) direct de datum voor de operatie;
 • de afspraak voor de controle bij de orthoptist;
 • eventueel een afspraak voor een intakegesprek op de kinderafdeling;
 • een recept voor oogdruppels voor na de operatie.

Het is handig om de oogdruppels voor de operatie in huis te hebben.

Ongeveer een week voor de operatie wordt u gebeld om het tijdstip van de opname aan u door te geven.

Aandachtspunt

Heeft uw kind op de dag voor de operatie koorts of is het verkouden, neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde.

Pre-operatieve screening en anesthesie

Op het moment dat afgesproken is dat uw kind geopereerd wordt, verwijst de behandelend arts u met uw kind naar polikliniek Pre-Operatieve Screening (POS). Bij iedere patiënt die een operatie moet ondergaan, bekijken we eerst of de operatie extra gezondheidsrisico’s oplevert. Ook krijgt u informatie over de vorm van verdoving die nodig is voor de operatie: narcose of regionale anesthesie. Dit onderzoek vóór de ingreep noemen we pre-operatieve screening.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen over de medische voorgeschiedenis van uw kind. Deze vragenlijst staat voor klaar in het patiëntenportaal MijnCatharina van uw kind. Heeft uw kind geen DigiD, dan kunt u met uw kind de vragenlijst op de pre-operatieve screening invullen. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Meestal zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u en uw kind uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt.

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht. De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

Intakegesprek Kinderafdeling

Indien u dit wenst wordt er door de polikliniek Oogheelkunde een afspraak gemaakt voor een zogeheten intakegesprek op de kinderafdeling.

Het is de bedoeling dat u uw kind naar dit gesprek meebrengt, omdat dit gesprek voornamelijk is bedoeld om uw kind uitleg te geven en gerust te stellen voor de ingreep. Het intakegesprek is niet verplicht.

Hoe bereidt u uw kind voor?

In de folder ‘Voorbereiding en anesthesie’, die u krijgt bij de operatieve screening, vindt u een aantal algemene dingen waar u uw kind op kunt voorbereiden. Bereid uw kind er daarnaast op voor dat het na de ingreep pijn in de ogen heeft, maar dat die pijn binnen enkele uren minder wordt.

De dag van opname

U meldt zich met uw kind op de afgesproken tijd bij de secretaresse op de verpleegdafdeling Kindergeneeskunde. Deze wijst u de kamer waar uw kind komt te liggen. Als uw kind aan de beurt is krijgt hij/zij operatiekleding aan en een tabletje als voorbereiding op de ingreep. Daarna wordt uw kind naar de voorbereidingsruimte gebracht. Hier krijgt uw kind een operatiemuts op. Vervolgens wordt uw kind naar de operatiekamer gereden. In de operatiekamer brengt de anesthesist een infuus in.

De operatie

Een scheelzien- of strabismusoperatie is een operatie aan de spieren die het oog bewegen. Deze zitten aan de buitenkant van de oogbol. Bij de ingreep wordt het oog er dus niet uitgehaald en er wordt ook niet binnen in het oog geopereerd. De oogarts verandert de werking van de oogspier door deze spier te verplaatsen. In bijna alle gevallen wordt uw kind aan beide ogen geopereerd en vaak aan meerdere spieren per oog. Doel van de operatie is de scheve oogstand zo recht mogelijk te krijgen en, indien mogelijk, zo de ogen een kans op samenwerking te geven of deze te verbeteren. De operatie duurt ongeveer drie kwartier en vindt plaats onder algehele verdoving (narcose).

Na de operatie

Na de operatie mag u (één ouder) weer bij uw kind zijn op de uitslaapkamer, waar het wakker wordt na de operatie. Zodra uw kind goed wakker is, moet het regelmatig kleine beetjes drinken. Als uw kind wakker is, gaat het van de uitslaapkamer naar de Kinderafdeling. Hier wordt uw kind verder gestimuleerd om te drinken en/of eten.

Na de operatie mag uw kind nog niet direct alles eten. Breng daarom geen fruit en snoep mee.

De ogen van uw kind worden niet verbonden, maar het is beter als uw kind niet in de ogen wrijft. Het oogwit kan bloeddoorlopen zijn en soms komt er wat bloederig vocht uit het oog. Ook kan uw kind last hebben van prikkende ogen, alsof er zand in zit. Daarbij kan het de ogen soms moeilijk open houden. Deze klachten verdwijnen over het algemeen na een aantal uren.

Na de operatie is het mogelijk dat uw kind misselijk is en moet braken. Een enkele keer klaagt een kind over dubbelzien. Dit gaat allemaal vanzelf over. Enige pijn na de operatie is normaal, hiervoor krijgt uw kind een pijnstiller.

Naar huis

In principe mag uw kind naar huis als het goed wakker is en de controles door de verpleging goed zijn. Dit is meestal na ongeveer drie uur. De oogarts komt niet meer langs.

Leefregels

 • Druppel het geopereerde oog/de geopereerde ogen driemaal per dag tot aan de controle afspraak. Bewaar de oogdruppels bij voorkeur op kamertemperatuur.
 • Probeer te voorkomen dat uw kind in de ogen wrijft.
 • U kunt de ogen van uw kind reinigen met een schoon watje met kraanwater.
 • De dag ná de operatie mag uw kind weer gewoon eten.
 • Douchen en haren wassen mag, maar wees voorzichtig (zeker met zeep).
 • Uw kind mag gewoon naar buiten, maar de eerste twee weken niet in de zandbak spelen of zwemmen.
 • Uw kind mag weer naar school zodra u denkt dat dit weer kan.
 • Bij fel zonlicht is het voor uw kind prettig een zonnebril of een pet met klep te dragen.

Controle

Een week na de operatie heeft u een controleafspraak bij de orthoptist op de polikliniek Oogheelkunde.

Mogelijke risico’s en complicaties

Het uiteindelijke resultaat kan pas na enkele maanden worden beoordeeld. Soms is één operatie voldoende, maar vaak is een tweede ingreep nodig om het gewenste resultaat te bereiken. Bij iedere operatie, ook een operatie aan het oog, is er sprake van enig risico. In de praktijk zijn complicaties bij een scheelzienoperatie zeldzaam. Hieronder worden enkele complicaties genoemd:

 • Infectie na de operatie: dit wordt meestal voorkomen met de druppels die uw kind voorgeschreven heeft gekregen.
 • Overgevoeligheidsreactie op de (Vicryl) hechtdraad: dit wordt meestal verminderd door na de operatie druppels te geven.
 • Verlies van de losgeknipte spieraanhechting tijdens de operatie: in de meeste gevallen kan dit tijdens de operatie meteen worden verholpen, doordat de spier weer aangehaakt wordt.
 • De hechting prikt door de harde oogrok in het netvlies: dit heeft zelden gevolgen. Soms ontstaat een kleine bloeding in of buiten het oog of laat, in ernstige gevallen, het netvlies los. Ook kan er een infectie binnen in het oog optreden. In deze gevallen bestaat de kans dat het gezichtsvermogen verslechtert.

De kans op deze risico’s zijn echter klein en hoeft geen reden te zijn om de operatie niet door te laten gaan.

Wanneer neemt u direct contact op?

 • Als uw kind de dag vóór de operatie een temperatuur boven de 38,5 °C  heeft is het raadzaam om tijdens kantooruren contact op te nemen met de polikliniek Oogheelkunde.
 • Bij een infectie of bloeding van het oog moet u direct het ziekenhuis bellen. Bel tijdens kantooruren de polikliniek Oogheelkunde en buiten kantooruren de Spoedeisende Hulp (SEH).

Verhinderd?

Is uw kind op het afgesproken tijdstip verhinderd, meldt u dit dan zo snel mogelijk aan de polikliniek Oogheelkunde in het Catharina Ziekenhuis. Bij voorkeur uiterlijk 3 weken voor de ingreep. Als u dit tijdig doet, kan er nog een wachtende patiënt worden ingepland.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de websites:

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Oogheelkunde. Ook kunt u uw vragen tijdens uw controleafspraak aan de orthoptist stellen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Oogheelkunde
040 – 239 72 00

Verpleegafdeling Kindergeneeskunde
040 – 239 82 00

Spoedeisende Hulp (SEH)
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Oogheelkunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/oogheelkunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden