Schildwachtklieronderzoek mamma

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Schildwachtklieronderzoek mamma

Om deze lymfeklier op te kunnen sporen wordt het zogenoemde schildwachtklieronderzoek (ook wel poortwachtersklierprocedure) uitgevoerd.

Doel van het schildwachtklieronderzoek

Het schildwachtklieronderzoek is een techniek die het mogelijk maakt de belangrijkste lymfeklier op te sporen, die via een lymfevat rechtstreeks in verbinding staat met het gezwel in de borst. Deze lymfeklier (schildwachtklier, poortwachterklier of sentinel node genoemd) bevindt zich meestal in de oksel, een enkele keer naast het borstbeen. Soms gaat het om meer dan één klier. De schildwachtklier wordt als eerste aangetast wanneer de tumor zich gaat uitzaaien via de lymfebanen. Pas daarna worden de overige lymfeklieren aangetast.

Figuur 1 Okselklieren

Gang van zaken

Dit onderzoek vindt meestal plaats voorafgaand aan de operatie aan de borst. Er worden dan meestal een, soms meerdere klieren uit de oksel weggenomen voor onderzoek naar mogelijke uitzaaiingen. Dit is belangrijk om eventueel aanvullende behandeling (aanvullende operatie, medicijnen en/of bestraling) te adviseren. Voor de behandeling van de kwaadaardige tumor zélf heeft deze procedure geen gevolgen.

Figuur 2 Poortwachterklier

Om de schildwachtklier op te sporen, wordt een kleine hoeveelheid van een radioactieve stof met een injectie ingespoten, rondom de tumor of de plaats waar de tumor heeft gezeten. Deze vloeistof stroomt van de tumor door het lymfevat naar de schildwachtklier (zie tekening 2).

Na verloop van enige tijd wordt een scan gemaakt (dit duurt ongeveer 15 minuten), waarop te zien is in welk gebied de schildwachtklier moet worden gezocht (zie foto 1). Meestal neemt een klier in de oksel, soms naast het borstbeen het meeste radioactieve materiaal op. Met een stift wordt deze plaats op de huid aangetekend. Het aantekenen op de huid vindt de dag voor de operatie, of op de operatiedag plaats.

Dat er een klier zichtbaar wordt, betekent niet dat er ook een uitzaaiing in de klier zit.

Figuur 3 Het opsporen van de schildwachtklier tijdens de operatie.

Vervolgens wordt de borstoperatie verricht. Tijdens deze operatie wordt ook de schildwachtklier uit de oksel verwijderd. De lymfeklier wordt naar de afdeling Pathologie gestuurd voor microscopisch onderzoek, om vast te kunnen stellen of er uitzaaiingen zijn.

Bijwerkingen

Van de radioactieve stof zijn geen bijwerkingen te verwachten.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Nucleaire geneeskunde vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleairegeneeskunde

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden