Schildwachtklieronderzoek vulva (Folder)

Nucleaire geneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Schildwachtklieronderzoek vulva (Folder)

In overleg met uw arts is besloten een schildwachtklierscintigrafie te laten verrichten op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis. Een schildwachtklierscintigrafie is een onderzoek waarbij we de schildwachtklier zichtbaar maken met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof.

Deze radioactieve stof wordt door een arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde ingespoten rond de tumor. Deze radioactieve stof wordt vervolgens door de lymfebanen in uw lichaam  getransporteerd naar de lymfeklieren. De eerste lymfeklier die de radioactieve stof tegenkomt, heet de schildwachtklier. In de schildwachtklier ontstaat een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert de straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld. De toegediende hoeveelheid radioactieve stof is zo klein, dat het niet gevaarlijk is voor u en uw omgeving. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een 1-daags of 2-daags traject. U hoort van uw behandeld arts wat op u van toepassing is.

Voorbereidingen

  • 1 uur voor uw afspraak brengt u lidocaïne/prilocaïnezalf aan op de huid rondom de tumor. U smeert de volledige hoeveelheid zalf uit de tube op de aangedane huid (ruim smeren). Dit is om de huid te verdoven voor de injecties.
  • Indien u (mogelijk) zwanger bent, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Het onderzoek

Het onderzoek kunnen we verspreid over één of twee dagen uitvoeren. Hieronder ziet u in een schema het verloop van beide trajecten. Onder het schema nog een korte uitleg over het onderzoek.

Procedure op 1 dag

Procedure verdeeld over 2 dagen

U bent nuchter in verband met de operatie

1ste dag:

14:30 smeren met een verdovende zalf met lidocaïne

07:30 smeren met een verdovende zalf met lidocaïne

15:30 inspuiting op nucleaire geneeskunde en 1ste beeldopnames, daarna naar huis

08:30 inspuiting op nucleaire geneeskunde en 1ste beeldopnames

2de dag: U bent nuchter in verband met de operatie

Wachten op de verpleegafdeling, de opnameplanners geven de locatie aan u door

08:30 2de beeldopnames op de nucleaire geneeskunde

12:10 2de beeldopnames op de nucleaire geneeskunde

Opnameplanner geeft door wanneer u zich moet melden voor operatie

In de middag operatie

 

U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de balie van de afdeling Nucleaire Geneeskunde, route 166 op de begane grond. Als u aan de beurt bent, komt de laborant u ophalen uit de wachtkamer. In de onderzoeksruimte krijgt u de radioactieve stof ingespoten. Meteen aansluitend worden er verschillende opnames gemaakt. De opnames duren ongeveer 40 minuten.  Na deze opnames heeft u een wachttijd.

Na de wachttijd komt u  terug naar route 166. U wordt weer opgehaald uit de wachtkamer. Er worden weer opnamen gemaakt van uw lichaam. Hierbij worden ook opnames gemaakt waarbij de camera om u heen draait. Deze opnames duren ongeveer 30 minuten. Als de schildwachtklier zichtbaar is op de opnames, markeren we deze op de huid met een stift.

Tijdens de opnamen ligt u op een bed en bevindt de gammacamera zich boven u. U moet het lichaamsdeel ontbloten waar de huidtumor zich bevindt. Metalen voorwerpen moet u verwijderen. De medisch nucleair werker bespreekt dit met u. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het maken van de opnamen zo stil mogelijk blijft liggen, omdat de foto’s anders mislukken.

Bijwerkingen

De radioactieve vloeistof is niet schadelijk voor u. Er zijn geen risico’s of bijwerkingen aan dit onderzoek verbonden.

Tijdens de operatie wordt een blauwe kleurstof ingespoten, methyleenblauw. Deze kleurstof dient als extra controle bij het opsporen van de schildwachtklier. Het methyleenblauw verlaat uw lichaam via de urine. Dit kan er toe leiden dat uw urine de dag na de operatie blauw/ groen van kleur is. Tevens kan uw gezicht wat wit/ grauw van kleur zijn, de dag na de operatie. Dit verdwijnt binnen 1 dag.

De uitslag

De nucleair geneeskundige maakt aan de hand van de gemaakte opnames een verslag en stuurt dit naar uw arts. Tevens gebruiken we de gemaakte beelden tijdens de operatie.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren terecht bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer 040-23 98 600.

U kunt ook contact opnemen met de casemanager Gynaecologische Oncologie via het Catharina Kanker Instituut, telefoonnummer 040-23 96 677.

Als u om dringende reden uw afspraak niet kunt nakomen, dient u tenminste één dag voor het onderzoek contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Nucleaire geneeskunde
040 – 239 86 00

Routenummer(s) en overige informatie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/nucleaire-geneeskunde

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden