Scleroseren van een cyste of seroom (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Scleroseren van een cyste of seroom (Folder)

U bent doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor de behandeling van een cyste of seroom (vochtcollectie). Tijdens deze behandeling wordt met behulp van echografie medicatie (alcohol of Doxycycline) toegediend. In deze folder leest u algemene informatie over de behandeling en hoe u zich daar op voorbereidt.

Voorbereiding

  • Als u onder controle bent bij de trombosedienst, dient u ervoor te zorgen dat uw INR op de dag van de behandeling lager is dan 3. Als u antistollingstabletten (bloedverdunners) gebruikt en niet onder controle bent bij de trombosedienst, kunt u gewoon doorgaan met de inname van uw antistollingstabletten.
  • Let op: Na het onderzoek mag u de gehele dag geen auto meer rijden. Regel dus vervoer naar huis!
  • De behandeling kan beter niet gedaan worden als (de kans bestaat dat) u zwanger bent.

Waar meldt u zich?

Als u voor deze behandeling naar het ziekenhuis komt, meldt u zich bij de afdeling Radiologie. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

De behandeling

U ligt in rug- of zijligging op de behandeltafel. De radioloog bepaalt met echografie de plaats van de cyste of het seroom. Wanneer de precieze plaats bekend is, wordt de huid gedesinfecteerd en bedekt met een steriele doek. De radioloog verdooft de huid, daarna wordt de cyste of het seroom aangeprikt. De radioloog zuigt de cyste/seroom leeg met de naald, eventueel kan de cyste/seroom gespoeld worden met een zoutoplossing. Daarna wordt er alcohol of Doxycycline ingespoten. Als er alcohol wordt ingebracht, wachten we 3 minuten om de alcohol in te laten werken. Hierna wordt de cyste of het seroom opnieuw helemaal leeg gezogen. Het inspuiten van de alcohol en het leegzuigen kan eventueel herhaald worden. Als er Doxycycline wordt ingespoten, dan wordt de cyste of het seroom niet meer leeg gezogen. De Doxycycline blijft achter in de cyste of het seroom.

Als bij u een cyste in uw schildklier wordt behandeld, is het belangrijk dat u tijdens de procedure zo min mogelijk praat en slikt.

Om nabloeden te voorkomen, kan het zijn dat de radioloog u vraagt om op de prikplaats te duwen met een platte hand en gestrekte vingers. De radioloog legt u dan uit hoe u dit moet doen.

Wanneer de behandeling klaar is, wordt de naald verwijderd en een pleister op het prikgaatje geplakt. Om nabloeden te voorkomen, kan het zijn dat er een drukverband wordt aangelegd.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling kunt u gewoon eten en drinken.

Wij adviseren 48 uur na de behandeling rustig aan te doen, niet te sporten en niet zwaar te tillen.

Pijn

Een aantal dagen kan de prikplaats nog pijnlijk zijn. Voor de pijn kunt u eventueel Paracetamol innemen, maximaal 4x 1000mg per dag.

Blauwe plek

Op de prikplaats kan een kleine blauwe plek ontstaan. Dat is normaal.

Pleister

De pleister of het drukverband mag u na 24 uur verwijderen.

Wanneer neemt u contact op?

Bij een grote bloeduitstorting, ernstige pijn, koorts of als u zich niet goed voelt en het vermoeden heeft dat dit met de behandeling te maken heeft, neemt u contact op met de afdeling radiologie.

Verhinderd

Kunt u een gemaakte afspraak niet nakomen? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan afdeling Radiologie. We kunnen dan nog iemand anders in uw plaats helpen.

Als u zonder berichtgeving niet komt, wordt het onderzoek bij u in rekening gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden