Scleroseren van spataderen (Folder)

Dermatologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Scleroseren van spataderen (Folder)

U heeft met uw dermatoloog afgesproken dat u aan uw spataderen behandeld wordt met sclerocompressietherapie. De behandeling bestaat uit het inspuiten van de spatader en het dragen van steunkousen. In deze folder leest u hier meer over.

Wat zijn spataderen?

Spataderen zijn verwijde bloedvaten, vooral in de onderbenen. Er zijn een aantal groepen mensen die hiervoor vatbaar zijn, bijvoorbeeld: vrouwen die in verwachting zijn, mensen die vanwege hun beroep veel moeten staan en mensen die in het verleden trombose hadden.

Wat is scleroseren?

Scleroseren is een behandeling waarbij de spatader wordt ingespoten met een vloeistof of schuim. De vloeistof of het schuim zorgt ervoor dat de ader, in de dagen na de behandeling, dicht gaat plakken en verschrompelt.

Onderzoek en voorbereiding

Tijdens uw eerste bezoek beoordeelt de dermatoloog de spataderen en bespreekt de mogelijke behandeling met u. U krijgt na de behandeling elastische kousen op de polikliniek Dermatologie.

U hoeft uw benen niet te scheren voordat u naar het ziekenhuis komt. Op de dag van de behandeling mag u geen crème of bodylotion gebruiken op uw benen.

De behandeling

In de behandelkamer neemt u plaats op een verhoging. De arts vraagt u rond te draaien en bekijkt welke spataderen ingespoten moeten worden en tekent deze af. Daarna gaat u op de behandeltafel liggen. De arts spuit de aderen in met de vloeistof of het schuim. Het inspuiten kan soms een branderig gevoel geven.

Na het inspuiten brengt de verpleegkundige een verband aan om extra druk uit te oefenen op de behandelde spatader. Daaroverheen draagt u de therapeutische kous.

Na de behandeling

Na de behandeling blijft u ongeveer tien minuten op de polikliniek rondlopen. Dit is nodig om een eventuele allergische reactie te kunnen zien. Als u last krijgt van hevige jeuk over uw hele lichaam, meldt dit dan direct bij de polikliniek Dermatologie. Dit komt gelukkig zelden voor.

Wij adviseren u om vervoer te regelen zodat u door iemand anders naar huis wordt gebracht.

Leefregels

Gedurende 48 uur na de behandeling moet u de steunkous overdag en ’s nachts dragen. Na 48 uur verwijdert u zelf de pleisters en het verband. De kous draagt u daarna nog één tot drie weken alleen overdag. U trekt de kous ’s ochtends op bed aan en s? avonds op bed weer uit. De arts bespreekt met u, hoelang het dragen van de kous nodig is.

Twee tot drie weken na de behandeling mag u niet baden of zwemmen. U mag wel kort douchen, ongeveer vijf minuten. Douche niet te heet.

Smeer uw benen niet in met bodylotion of crème zolang u de therapeutische kous draagt. Crème en bodylotion tasten het rubber van de therapeutische kous aan.

Blijf in beweging. Wij adviseren u om dagelijks een wandeling te maken of een stuk te fietsen.

Bescherm uw benen, in ieder geval zes weken, tegen UV-straling van de zon of zonnebank. Blijf uit de zon of smeer een zonnecrème met minimaal factor 30 als u in de zon gaat. Maak geen gebruik van een zonnebank.

Mogelijke bijwerkingen en complicaties

De kans op complicaties is klein maar wel aanwezig. Mogelijke klachten kunnen zijn:

Hoofdpijn en rillerigheid

Hoofdpijn en rillerigheid verdwijnen binnen een week.

Blauwe plekken, pijnlijke harde knobbeltjes, bruine verkleuring

Op de plaats waar de vloeistof of het schuim ingespoten is, kunnen, knobbeltjes, blauwe plekken en een bruine verkleuring ontstaan. Meestal verdwijnen deze verschijnselen na twee tot drie maanden.

Zwelling van de voet

Een zwelling van de voet verdwijnt meestal nadat u even heeft rondgelopen.

Bloeding of infectie

Er is een kleine kans op een bloeding of een infectie, dit komt zeer zelden voor.

Infectie merkt u, doordat er een warme, pijnlijke plek in het been ontstaat.

Wanneer neemt u direct contact op?

Als u merkt dat u een bloeding of infectie heeft.

Bel in dan tijdens kantooruren met polikliniek Dermatologie. Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp (SEH)

Vragen

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Neem dan contact op met polikliniek Dermatologie.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Dermatologie
040 – 239 72 70

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Dermatologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/dermatologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden